DECIZIE nr. 257 din 5 august 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe
Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. A/8.470 din 25 iulie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.860 din 26 iulie 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 38.283/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Lucreţia Tănase a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lucreţia Tănase exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 599 din data de 5 august 2016