HOTĂRÂRE nr. 640 din 31 iulie 2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 din Legea nr. 257/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentele convenite prin schimbul de scrisori*) semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005, ratificat prin Legea nr. 257/2005.
_____
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXĂ:
(1)_
AGENŢIA JAPONIEI PENTRU COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ROMÂNIA
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti, 050741, România
Data: 30 august 2013
Ref.: nr. JICA (7R) 8-30001
Excelenţei sale, domnul Daniel Chiţoiu,
viceprim-ministru şi
ministrul finanţelor publice, România
Ref.: Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni (ROM-P4)
Notificare privind "Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A."
Excelenţă,
Ca răspuns la scrisoarea dumneavoastră datată 10 iunie 2013, adresată domnului Atsushi Matsushita, şef al reprezentanţei JICA, Biroul din Franţa, am dori ca prin prezenta să notificăm pe excelenţa dumneavoastră privind următorul amendament la Acordul de împrumut nr. ROM-P4
1.Numele Agenţiei de execuţie pentru proiectul la care se face referire şi este menţionat în cadrul articolului III, secţiunea 4, subparagraful (1) şi în anexa 1, secţiunea 1, subparagraf (3) din Acordul de împrumut menţionat, respectiv "S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A.", se amendează şi se înlocuieşte cu "Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.".
2.Prezentul amendament va intra în vigoare la data de 13 iunie 2013.
3.Independent de cele menţionate mai sus, în ce priveşte solicitările prin documentele Ref. nr. 041-1231097, 1.740.133 yeni japonezi conform L/Com nr. ROM-P4/M-001, L/C nr. 962-CO-094577, transmise Băncii Tokyo-Mitsubishi UFJ în data de 6 iunie 2013, vor fi procesate pe numele "S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A.".
4.Prezenta scrisoare nu va fi interpretată ca autorizând oricare amendament, altul decât acela menţionat mai sus.
Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră pentru amendamentul de mai sus, prin semnarea celor două exemplare ale prezentei scrisori, păstrând un exemplar pentru evidenţele dumneavoastră şi returnându-ne celălalt exemplar.

Cu stimă,

Akihiko Koenuma,

director general

Departamentul Europa şi Orientul Mijlociu

Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională

Confirmat în data de: 13 septembrie 2013
Pentru Ministerul Finanţelor Publice, România
Daniel Chiţoiu,
viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice
Cc: Domnul Corneliu Diţescu, director general, Sucursala Electrocentrale Turceni,
"Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.",
Domnul Atsushi Matsushita, şef al reprezentanţei JICA, Biroul din Franţa
(2)_
AGENŢIA JAPONIEI PENTRU COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, ROMÂNIA
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti, 050741, România
Data: 14 noiembrie 2013
Ref.: nr. JICA(7R)11-14003
Excelenţei sale, domnul Daniel Chiţoiu,
Viceprim-ministru şi
ministrul finanţelor publice, România
Ref.: Extinderea perioadei de tragere a sumelor împrumutului pentru Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni (ROM-P4), datat 31 martie 2005
Excelenţă,
Referitor la Notele verbale nr. 111/2013, datate 11 noiembrie 2013, transmise de Ambasada Japoniei în România, adresate Ministerului Afacerilor Externe, prin care se exprimă acceptul Guvernului Japoniei la solicitarea României de a extinde perioada de tragere a sumelor din Acordul de împrumut menţionat, prin prezenta confirmăm că:
1.- Secţiunea 2(2) a articolului I din Acordul de împrumut menţionat se amendează după cum urmează:
"Disponibilizarea finală a sumelor împrumutului în cadrul Acordului de împrumut va fi făcută nu mai târziu de data de 25 noiembrie 2016 şi nicio altă disponibilizare nu va mai fi efectuată de JICA după această dată dacă nu se va conveni altfel între JICA şi Împrumutat."
2.Prezentul amendament va intra în vigoare la data de 25 noiembrie 2013.
3.Prezenta scrisoare nu va fi interpretată ca autorizând oricare amendament, altul decât acela menţionat mai sus.
Vă rugăm să confirmaţi acordul dumneavoastră pentru amendamentul de mai sus, prin semnarea celor două exemplare ale prezentei scrisori, păstrând un exemplar pentru evidenţele dumneavoastră şi returnându-ne celălalt exemplar.

Cu stimă,

Akihiko Koenuma,

director general

Departamentul Europa şi Orientul Mijlociu

Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională

Confirmat în data de: 25 noiembrie 2013
Pentru Ministerul Finanţelor Publice, România
Daniel Chiţoiu,
viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice
Cc: Domnul Corneliu Diţescu, director general, Sucursala Electrocentrale Turceni,
"Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.",
şef al reprezentanţei JICA, Biroul din Franţa
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 583 din data de 5 august 2014