ORDIN nr. 27 din 12 ianuarie 2013 privind publicarea schimbului de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
În baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 octombrie 2012 şi, respectiv, la Bucureşti la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992. Scrisorile sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
(1)_
H2-1/4213
Bucureşti, 17 decembrie 2012
Domnului Jean-Hubert Lebet,
ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Confederaţiei Elveţiene în România
Excelenţă,
Am onoarea să confirm primirea scrisorii dumneavoastră din 17 octombrie 2012 cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, cu următorul conţinut:
"Am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul Confederaţiei Elveţiene şi Guvernul României privind acordarea asistenţei financiare cordul"), semnat la 26 noiembrie 1992 la Bucureşti, a cărui valabilitate a fost prelungită până la 31 decembrie 2012, prin acordul din 21 decembrie 2011 dintre cele două guverne.
Conform articolului 10 din Acordul menţionat, Guvernul elveţian confirmă:
(i)acordul său pentru extinderea valabilităţii Acordului (art. 12.2 al Acordului) până la 31 decembrie 2013 sau până la o altă dată ce va fi agreată de părţile contractante.
Toate celelalte prevederi ale Acordului şi amendamentele subsecvente ale Acordului rămân în vigoare.
Conform Acordului, această scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră care va confirma aprobarea de către Guvernul dumneavoastră a amendamentului de mai sus, va produce efecte juridice.
V-aş fi recunoscător dacă aţi putea confirma faptul că Guvernul României este de acord cu conţinutul acestei scrisori."
Am onoarea ca în numele Guvernului României să confirm că prevederile cuprinse în scrisoarea dumneavoastră din 17 octombrie 2012 sunt acceptabile şi că scrisoarea dumneavoastră împreună cu această scrisoare de răspuns constituie un Acord între cele două guverne, prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti, la 26 noiembrie 1992, şi care intră în vigoare la data acestei scrisori de răspuns.
Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Pentru Guvernul României,
Titus Corlăţean,
ministrul afacerilor externe
(2)_
Traducere în limba română
Scrisoarea părţii elveţiene
Bucureşti, 17 octombrie 2012
Ministerului Afacerilor Externe
Domnului Titus Corlăţean,
ministru
Excelenţă,
Am onoarea să mă refer la Acordul dintre Guvernul Confederaţiei Elveţiene şi Guvernul României privind acordarea asistenţei financiare ("Acordul"), semnat la 26 noiembrie 1992 la Bucureşti, a cărui valabilitate a fost prelungită până la 31 decembrie 2012, prin acordul din 21 decembrie 2011 dintre cele două guverne.
Conform articolului 10 din Acordul menţionat, Guvernul elveţian confirmă:
(i)acordul său pentru extinderea valabilităţii Acordului (art. 12.2 al Acordului) până la 31 decembrie 2013 sau până la o altă dată ce va fi agreată de părţile contractante.
Toate celelalte prevederi ale Acordului şi amendamentele subsecvente ale Acordului rămân în vigoare.
Conform Acordului, această scrisoare, împreună cu răspunsul dumneavoastră care va confirma aprobarea de către Guvernul dumneavoastră a amendamentului de mai sus, va produce efecte juridice.
V-aş fi recunoscător dacă aţi putea confirma faptul că Guvernul României este de acord cu conţinutul acestei scrisori.
Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Pentru Guvernul Confederaţiei Elveţiene,
Jean-Hubert Lebet,
ambasador
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 50 din data de 23 ianuarie 2013