ORDIN nr. 31 din 21 mai 2014 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 11 iunie 2014
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Valabilitatea legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 11 iunie 2014 se prelungeşte până la data de 2 ianuarie 2015.
Art. 2
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi persoanele fizice autorizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 385 din data de 23 mai 2014