HOTĂRÂRE nr. 8 din 15 ianuarie 2016 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2016
În temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (8) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,
Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă publicarea Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2016, prevăzut în anexa*) care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, modificările în structura Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, care apar pe parcursul anului, se pot consulta pe pagina web a acesteia.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 59 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 59 bis din data de 27 ianuarie 2016