RECTIFICARE din 17 iunie 2013 în anexa nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013
În anexa nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 30 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:
- la pct. VII, deasupra tabelului, în loc de: "- mii lei -" se va citi: "- lei -".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013