ORDIN nr. 689 din 23 mai 2013 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
1.La articolul 7, punctul 7.1 din Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, teza I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7.1. Capitalul social al Băncii, subscris şi vărsat integral, este de 1.124.443.300 lei, împărţit în 11.244.433 de acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei/acţiune."
Art. II
Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de C.E.C. BANK - S.A.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 31 mai 2013