HOTĂRÂRE nr. 888 din 1 septembrie 2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se stabileşte ziua de duminică, 9 decembrie 2012, ca dată de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Dan Vlaicu,

vicepreşedinte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 641 din data de 10 septembrie 2012