MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 3 octombrie 2015 privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Regatul Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare părţile,
luând în considerare legăturile strânse şi de prietenie dintre România şi Regatul Haşemit al Iordaniei,
declarându-şi intenţia de a intensifica cooperarea dintre cele două ministere,
au agreat următoarele:
Art. 1: Obiective
Părţile agreează să dezvolte şi să încurajeze cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică dintre ministere, institute de cercetare şi alte organizaţii relevante din domeniul agricol, cu respectarea legislaţiei în vigoare în fiecare ţară.
Art. 2: Domenii de cooperare
Părţile agreează să coopereze în următoarele domenii:
- controlul bolilor pentru a facilita exportul, importul produselor alimentare de origine animală şi a materialelor de origine animală;
- utilizarea tehnicilor moderne în domeniul agriculturii ecologice;
- procesarea produselor animale şi vegetale;
- măsuri pentru sănătatea plantelor;
- creşterea albinelor şi producţia de miere;
- creşterea şi îmbunătăţirea speciilor de animale - bovine, oi, capre;
- producţia de plante aromatice şi medicinale;
- producţia de fructe, în principal struguri;
- încurajarea dezvoltării de proiecte între companiile din sectorul privat din ambele state;
- schimbul de experienţă dintre cooperativele din domeniul agricol şi încurajarea cooperării dintre asociaţiile de fermieri din ambele state;
- cercetarea şi extensia în domeniul agricol.
Art. 3: Formele de cooperare
Formele de cooperare la care se face referire în art. 2 din memorandum vor fi realizate prin:
a)vizite reciproce ale reprezentanţilor părţilor, în special ale reprezentanţilor unităţilor de cercetare şi din domeniul producţiei şi industriei alimentare;
b)organizarea sesiunilor de instruire şi a programelor tehnice şi sprijinirea organizării de seminare, conferinţe, expoziţii şi târguri;
c)schimbul de experţi şi lucrători ştiinţifici.
Art. 4: Cooperare în domeniul sanitar-veterinar
Controlul bolilor pentru a facilita exportul, importul şi tranzitul animalelor vii, al produselor alimentare de origine animală şi al materialelor de origine animală.
Autorităţile competente îşi vor furniza reciproc informaţii privind regulile de import al animalelor, al produselor alimentare, al materialelor de origine animală, al organelor de origine animală, inclusiv posibilele amendamente ale acestor reguli care ar putea apărea. Certificatele veterinare vor fi emise în limba părţilor, precum şi în limba engleză.
Art. 5: Cooperarea tehnică
Părţile agreează înfiinţarea unui comitet tehnic, denumit în continuare Comitet, responsabil cu implementarea prevederilor acestui memorandum, cum ar fi pregătirea planurilor de lucru şi a programelor operaţionale sau de monitorizare a progresului obţinut ca urmare a implementării prezentului memorandum.
Comitetul se va reuni periodic şi alternativ în Regatul Haşemit al Iordaniei şi România şi ori de câte ori e necesar.
Părţile delegate suportă cheltuielile privind transportul internaţional, în timp ce partea gazdă suportă cheltuielile legate de cazare şi transport intern, conform legislaţiei naţionale aplicabile.
Art. 6: Alte prevederi
Prezentul memorandum nu va afecta drepturile şi angajamentele părţilor ce rezultă din alte acorduri internaţionale.
Prezentul memorandum nu va afecta drepturile şi angajamentele României ce rezultă din calitatea de membru al Uniunii Europene.
Art. 7: Valabilitate
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc privind îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare.
Acest memorandum va fi în vigoare pentru 5 ani, valabilitatea va fi extinsă automat pe perioadă/perioade suplimentară(e) de 5 ani, în cazul în care niciuna dintre părţi notifică celeilalte în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei prevăzute, decizia de a termina acest memorandum.
-****-
Semnat în Amman la 3 octombrie 2015, în două (2) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind identice. În caz de divergenţă de interpretare, textul din limba engleză prevalează.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

Daniel Constantin,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei

Akef Al Zubi,

ministrul agriculturii

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 142 din data de 24 februarie 2016