ORDIN nr. 27 din 22 iunie 2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1), art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2013 şi ale Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem şi tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se aprobă preţul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,05 lei/kVArh, practicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
(2)Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă se aplică cu respectarea prevederilor din reglementările specifice şi nu include acciza şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).
(3)Preţul reglementat pentru energia electrică reactivă are la bază preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţeaua electrică de transport, de 169,93 lei/MWh, aprobat de autoritatea competentă pentru anul tarifar 1 iulie 2015-30 iunie 2016.
Art. 3
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 18 iunie 2015;
b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2015 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 29 iunie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
1.Tabelul 1 - Tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

18,70

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii funcţionale de sistem

12,88

1,30

NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
2.Tabelul 2 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG)

Zone de introducere a energiei electrice în reţea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG

(lei/MWh)

Muntenia

1G

Doiceşti, Târgovişte

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A.

Târgovişte

0,00

Brazi Vest, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Piteşti

Râureni, Stupărei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

S.C. Enel Distribuţie Muntenia - S.A.

Giurgiu

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

Domneşti

Ilfov

Transilvania Nord

2G

Oradea Sud

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord - S,A.

Oradea

0,00

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

Vetiş

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A.

Miercurea-Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

Transilvania Centrala

3G

Lotru

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

0,00

Arad, Nădab

S.C. Enel Distribuţie Banat - SA.

Arad

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud - S.A.

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

S.C. CEZ Distribuţie - S.A.

Craiova

1,16

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinaş

S.C. E.ON Distribuţie România - S.A.

Bacău

0,00

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra-Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focşani Vest

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A.

Focşani

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în reţea.

Zone de introducere a energiei electrice în reţea (G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distribuţie/Noduri RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în reţea - TG

(lei/MWh)

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

S.C. Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Constanţa

1,34

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A.

Brăila

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Dobrogea regenerabile

7G

Rahmanu

S.C. Enel Distribuţie Dobrogea - S.A.

Tulcea

1,52

Stupina, Tariverde

Constanţa

Tarif mediu de introducere

   

0,85

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
3.Tabelul 3 - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL)

Zone de extragere a energiei electrice din reţea (L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED*

Tarife zonale pentru extragerea de energie electrică din reţea - TL

(lei/MWh)

Muntenia Nord

1L

Doiceşti, Târgovişte

Târgovişte

18,65

Brazi, Teleajen

Ploieşti

Stâlpu

Buzău

Focşani Vest

Focşani

Bărboşi, Fileşti, Smârdan

Galaţi

Lacu Sărat

Brăila

Muntenia Sud

2L

Bucureşti Sud, Fundeni

Bucureşti

18,01

Domneşti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Piteşti Sud

Piteşti

15,26

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Işalniţa

Craiova

Drăgăneşti Olt, Grădişte, Slatina

Slatina

Porţile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord, Urecheşti, Tânţăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

18,62

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestiş, Râul Mare Retezat, Paroşeni

Deva

Săcălaz, Timişoara

Timişoara

Iaz, Reşiţa

Reşiţa

Transilvania Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mureş

18,83

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Şugag

Alba Iulia

Braşov, Dârste

Braşov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania Nord

6L

Baia Mare 3, Roşiori

Baia Mare

19,02

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floreşti, Gădălin, Someş Mărişelu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetiş

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinaş, Borzeşti

Bacău

18,95

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamţ

FAI

Iaşi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanţa Nord, Medgidia Sud

Constanţa

16,17

Pelicanu, Mostiştea

Călăraşi

Gura Ialomiţei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

   

17,77

* Nodurile din reţeaua electrică de distribuţie exploatată de operatorul de distribuţie incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din reţea.

NOTĂ:
Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată (TVA)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 27 iunie 2016