ORDIN nr. M.100 din 5 octombrie 2015 pentru modificarea art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008
Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
1.Articolul 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Colegiul ministerului este abilitat să analizeze aspecte care vizează:
a) politica de apărare;
b) organizarea, pregătirea şi înzestrarea forţelor armatei în timp de pace, în situaţii de criză şi la război;
c) capacitatea de reacţie a Armatei României;
d) principalele proiecte de acte normative referitoare la apărare;
e) participarea cu efective şi tehnică de luptă la exerciţii sau misiuni care se desfăşoară în comun cu armatele altor ţări;
f) cooperarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale;
g) acordarea gradelor de general şi amiral în activitate şi în rezervă, în timp de pace şi în timp de război, precum şi înaintarea în gradele următoare a personalului militar;
h) starea armatei:
i) asigurarea cu fonduri financiare a activităţilor de bază;
j) probleme care nu intră în competenţa Consiliului de Planificare a Apărării;
k) alte probleme şi documente stabilite de către ministrul apărării naţionale."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 765 din data de 14 octombrie 2015