DECIZIE nr. 168 din 15 aprilie 2014 pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alin Iulian Tucmeanu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014