DECIZIE nr. 317 din 3 decembrie 2014 pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2014 privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comitetul naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 are componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(2)Instituţiile administraţiei publice centrale aflate în subordinea Guvernului care fac parte din Comitetul naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 sunt reprezentate la nivel de secretar de stat desemnat în acest sens.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989
1.Secretar de stat - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 - preşedinte
2.Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne - membru
3.Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru
4.Secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului - membru
5.Secretar de stat, Ministerul Culturii - membru
6.Secretar de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale - membru
7.Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru
8.Secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale - membru
9.Secretar de stat - Secretariatul de Stat pentru Culte - membru
10.Prefectul municipiului Bucureşti - membru
11.Director general - Muzeul Naţional de Istorie a României - membru
12.Director - Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I" - membru
13.Director - Muzeul Municipiului Bucureşti - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 879 din data de 3 decembrie 2014