ORDIN nr. 3017/C din 10 septembrie 2012 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din sistemul administraţiei penitenciarelor
În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite prezentul ordin.
Art. 1
La data de 1 Decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 1.
Art. 2
La data de 1 Decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 2.
Art. 3
La data de 1 Decembrie 2012 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi în anexa nr. 3.
Art. 4
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare subordonate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 5
Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
______
*) Anexele nr. 1-3 se comunică instituţiilor interesate.

p. Ministrul justiţiei,

Silviu Gabriel Barbu,

secretar general adjunct

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 798 din data de 28 noiembrie 2012