HOTĂRÂRE nr. 543 din 8 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 864, 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
2.Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a clasării bunurilor mobile, care rămân în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
3.Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a decesului bunurilor mobile, şi în anexa nr. 4, ca urmare a dispariţiei bunurilor mobile, constatată prin sentinţe ale instanţelor judecătoreşti, definitive şi irevocabile.
Art. II
- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/imobil)

Date de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Denumirea bunului/danga; microcip

Descriere tehnică

Baza legală

Administrare/Concesiune

Sexul

Anul naşterii

Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120

8.23.10

mobil

DUCAT (45 C - Tz)/642019820305083

armăsar montă publică

2011

H. Cislău

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

2

8.23.10

mobil

LORELAI (24 C - O)/642019820102009

iapă mamă

2011

H. Cislău

Ţara: România: judeţul Buzău " comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

3

8.23.10

mobil

DIVA (26 C - O)/642019820063943

iapă mamă

2011

H. Cislău

Ţara: România: judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

4

8.23.10

mobil

HERTA (27 C - O)/642019820365377

iapă mamă

2011

H. Cislău

Ţara; România; judeţul Buzău, comuna Cislău, Aleea Armatei nr. 2

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

5

8.23.07

mobil

Maestoso XLVII - 46 (M 47 - 46 HB)/642019820321831

armăsar montă publică

2011

H. Beclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

6

8.23.07

mobil

Neapolitano XXXI - 38 (N 31 - 38 HB)/642019820321711

armăsar montă publică

2011

H. Beclean

Ţara; România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

7

8.23.07

mobil

Incitato IV - 27 (I 4 - 27 HB)/642019820376538

iapă mamă

2011

H. Beclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

8

8.23.11

mobil

Farfui (P 5 - HB)/642019820377892

armăsar montă publică

2011

H. Beclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

9

8.23.11

mobil

Facil (Nu 14 - HB)/642019820322467

armăsar montă publică

2011

H. Beclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

10

8.23.11

mobil

Fachir (S 2 - HB)/642019820279987

armăsar montă publică

2011

H. Beclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

11

8.23.11

mobil

Faza (Of 1 - HB)/642019820325775

iapă mamă

2011

H. Seclean

Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, localitatea Bistriţa, Str. Bistriţei nr. 45

2014

8.900

Legea nr. 389/2005

în administrare

12

8.23.07

mobil

Tulipan XX - 21 (T 20 - 21F)/642019820572369

armăsar montă publică

2010

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.800

Legea nr. 389/2005

în administrare

13

8.23.07

mobil

Neapolitano XXXII - 31 (N 32 - 31F)/642019820482787

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.800

Legea nr. 389/2005

în administrare

14

8.23.07

mobil

Siglavy Capriola XVII - 68 (SC 17 - 68F)/642019820482407

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.800

Legea nr. 389/2005

în administrare

15

8.23.07

mobil

Maestoso L - 12 (M 50 - 12F)/642019820483286

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

16

8.23.07

mobil

Favory XXXVI - 10 (F36 - 10F)/642019820497914

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

17

8.23.07

mobil

Pluto XIX - 104 (P 19 - 104F)/642019820573810

iapă mamă

2010

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

18

8.23.07

mobil

Tulipan XX - 22 (T 20 - 22F)/642019820573717

iapă mamă

2010

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

19

8.23.07

mobil

Maestoso L - 11 (M 50 - 11F)/642019820433003

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

20

8.23.07

mobil

Tulipan XX - 25 (T 20 - 25 F)/642019820493906

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

21

8.23.07

mobil

Favory XXXVII - 5 (F 37 - 5F)/642019820493385

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

22

8.23.07

mobil

Neapolitano XXXII - 35 (N 32 - 35F)/642019820491025

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

23

8.23.07

mobil

Neapolitano XXIX - 134 (N 29 - 134 F)/642019820483672

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.800

Legea nr. 389/2005

în administrare

24

8.23.07

mobil

Siglavy Capriola XXII - 42 (SC 22 - 42F)/642019820482156

armăsar montă publică

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

25

8.23.07

mobil

Tulipan XXIII - 2 (T 23 - 2F)/64201982082468

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

26

8.23.07

mobil

Siglavy Capriola XXII - 40 (SC 22 - 40F)/642019820490707

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

27

8.23.07

mobil

Maestoso XLIX - 46 (M 49 - 46F)/642019820491752

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

28

8.23.07

mobil

Tulipan XIX - 35 (T19 - 35F)/642019820490084

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara; România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

29

8.23.07

mobil

Tulipan XXIII - 5 (T23 - 5F)/642019820585889

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara; România; judeţul Braşov, comuna Voila. satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

30

8.23.07

mobil

Siglavy Capriola XXIE - 43 (SC 22 - 43 F)/642019820485701

iapă mamă

2011

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul Braşov, comuna Voila, satul Sâmbăta de Jos, Str. 1 Decembrie 1918

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

31

8.23.11

mobil

Gicu (Fd 5 - R)/642019820610254

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

32

8.23.11

mobil

Libertin (Ag17 - R)/642019820610074

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara; România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

33

8.23.11

mobil

Agregat (Sg 20 - R)/642019820613131

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

34

8.23.11

mobil

Andronache (Us 36 - R)/642019820612879

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

35

8.23.11

mobil

Iacobov (Ep 39 - R)/642019820610217

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

36

8.23.11

mobil

Istoric (Ag 22 - R)/642019820611004

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

37

8.23.11

mobil

Lucina (Sg 21 - R)/642019820610275

armăsar montă publică

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

38

8.23.11

mobil

Elina (Ag 12 - R)/642019820610036

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

39

8.23.11

mobil

Licenta (Ep 37 - R)/642019820613713

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

40

8.23.11

mobil

Epistola (Sg 18 - R)/642019820610621

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău " comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

41

8.23.11

mobil

Otilia (Sg 19 - R)/642019820613665

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

42

8.23.11

mobil

Linodora (Ep 38 - R)/642019820608210

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

8.900

Legea nr. 389/2005

în administrare

43

8.23.11

mobil

Avalansa (Ag 19 - R)/642019820608267

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

44

8.23.11

mobil

Orica (Ag 20 - R)/642019820609181

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

45

8.23.11

mobil

Glastra (I 49 - R)/642019820613101

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

46

8.23.11

mobil

Fresca (I 50 - R)/642019820613255

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

9.700

Legea nr. 389/2005

în administrare

47

8.23.11

mobil

Avista II (Ep 41 - R)/642019820613680

iapă mamă

2011

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul Buzău, comuna Ruşeţu

2014

8.900

Legea nr. 389/2005

în administrare

48

8.23.13

mobil

Rashid (D - Vi 11)/642019820064470

armăsar montă publică

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

49

8.23.13

mobil

Patriciu (R - Nf 1)/642019820064276

armăsar montă publică

2010

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

50

8.23.13

mobil

Sora II (D - Rj 28)/642019820065011

iapă mamă

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

51

8.23.13

mobil

Sorana (D - Sf 43)/642019820065682

iapă mamă

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

52

8.23.13

mobil

Kiss Me (D - Vi 12)/642019820065094

iapă mama

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

53

8.23.13

mobil

Serena II (D - Sf 44)/642019820064033

iapă mamă

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

54

8.23.13

mobil

Irena (D - Vi 13)/642019820065564

iapă mamă

2011

H. Dor Mărunt

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Dor Mărunt

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

55

8.23.03

mobil

Bravo (Gi - 44 J)/642019820059097

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

56

8.23.03

mobil

Bobocel (Mp - 16 J)/642019820058434

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişorii

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

57

8.23.03

mobil

Bibic (cv - 22 J)/642019820065644

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

58

8.23.03

mobil

Buna Seara (Jv - 36 J)/642019820059125

iapă mamă

2011

H, Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

59

8.23.03

mobil

Bonita (Gi - 46 J)/642019820042764

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

60

8.23.03

mobil

Bombonica (Cv - 23 J)/642019820362266

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

61

8.23.03

mobil

Bum Bum (Gi - 47 J)/642019820061507

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

62

8.23.03

mobil

Bogdan (Cv - 24 J)/642019820365569

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara; România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

63

8.23.03

mobil

Bucur (Bz - 2 J)/642019820291023

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

64

8.23.03

mobil

Balerina (Bz - 3 J)/642019820365463

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.300

Legea nr. 389/2005

în administrare

65

8.23.03

mobil

Belissima (Do - 4 J)/642019820317012

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

66

8.23.03

mobil

Bombonel (Do - 3 J)/642019820365257

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

67

8.23.03

mobil

Bura (Mp - 19 J)/642019820364495

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

68

8.23.11

mobil

Oliviu (Ip - 9 J)/642019820060041

armăsar montă publică

2011

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

69

8.23.11

mobil

Etipa (Ip - 12 J)/642019820361812

iapă mamă

2011

H. Jegălia

Ţara; România; judeţul Călăraşi, comuna Perişoru

2014

8.900

Legea nr. 389/2005

în administrare

70

8.23.09

mobil

Talisman/Mersuch XXVI - 4 (14 M - M 26)/642019820411640

armăsar montă publică

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

71

8.23.09

mobil

Tatiana/Hadban XXXVIII - 26 (26 M - H 38)/642019820429473

iapă mamă

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

72

8.23.09

mobil

Thalia/Cygaj I - 9 (9 M - Cy 1)/642019820329148

iapă mamă

2011

H. Mangalia

Ţara: România: judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

73

8.23.09

mobil

Tundra/Gazal XIX - 21 (21 M - G 19)/642019820410163

iapă mamă

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

74

8.23.09

mobil

Titus/Cygaj 78 (78 M - Cy)/642019820426071

armăsar montă publică

2011

H, Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

75

8.23.09

mobil

Tas/Nedjari XIII - 18 (18 M - Nj 13)/642019820427114

armăsar montă publică

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

76

8.23.09

mobil

Tarun/Gazal XX - 17 (17 M - G 20)/642019820426793

armăsar montă publică

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

77

8.23.09

mobil

Tania/Nedjari XIII - 17 (17 M - Nj 13)/642019820411444

iapă mamă

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

78

8.23.09

mobil

Tamera/EI Iman I - 30 (30 M - El 1)/642019820425959

iapă mamă

2011

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

79

8.23.09

mobil

Troya/Hadban XXXVIII - 21 (21 M - H 38)/642019820427427

iapă mamă

2011

H, Mangalia

Ţara: România; judeţul Constanţa, Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

80

8.23.05

mobil

Gidran XLII - 44 (G 42 - 44 T)/642019820188635

armăsar montă publică

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

81

8.23.05

mobil

Gidran XLII - 45 (G 42 - 44 T)/642019820186752

iapă mamă

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

82

8.23.05

mobil

Gidran XLIII - 46 (G 43 - 46 T)/642019820135973

armăsar montă publică

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România, judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

83

8.23.05

mobil

Gidran XLIII - 47 (G 43 - 47 T)/642019820187435

armăsar montă publică

2011

H. Tulucesti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

84

8.23.05

mobil

Gidran XLI 11 - 20 - 1 (G 43 - 20 - 1T)/64201982018993

armăsar montă publică

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România: judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

85

8.23.05

mobil

Gidran XLIII - 52 (G 43 - 52 T)/6420198134342

armăsar montă publică

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

86

8.23.05

mobil

Gidran XLVII - 8 (G47 - 8T)/642019820186117

iapă mamă

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

87

8.23.05

mobil

Gidran XLIII - 48 (G 43 - 48 T)/642019820189720

iapă mamă

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

88

8.23.05

mobil

Gidran XLIII - 49 (G 43 - 49 T)/642019820186143

iapă mamă

2011

H. Tuluceşti

Ţara: România; judeţul Galaţi, comuna Tuluceşti

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

89

8.23.04

mobil

Furioso LXX - 10 (F 70 - 10 S)/642019820624823

iapă mamă

2011

H. Slatina

Ţara; România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

90

8.23.04

mobil

North Star XLIV - 5 (Z 44 - 5 S)/642019820624304

armăsar montă publică

2011

H. Slatina

Ţara: România; judeţul Olt, Slatina, str. Recea

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

91

8.23.02

mobil

Gaman 11 - 12 (G 2 - 12 L)/968000003710202

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.900

Legea nr. 389/2005

în administrare

92

8.23.02

mobil

Gaman 11 - 13 (G 2 - 13 L)/968000003714558

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

93

8.23.02

mobil

Gaman 11 - 14 (G 2 - 14 L)/968000003714822

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

94

8.23.06

mobil

Goral XX - 17 (G 20 - 17 L)/968000003707775

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara; România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.600

Legea nr. 389/2005

în administrare

95

8.23.06

mobil

Prislop XI - 10 (P 11 - 10 L)/968000003704823

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.600

Legea nr. 389/2005

în administrare

96

8.23.06

mobil

Prislop XI - 11 (P 11 - 11 L)/968000003704992

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.600

Legea nr. 389/2005

în administrare

97

8.23.06

mobil

Prislop XI - 13 (P 11 - 13 L)/968000003707532

armăsar montă publică

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.600

Legea nr. 389/2005

în administrare

98

8.23.06

mobil

Goral XX - 16 (G 20 - 16 L)/96800000370852

iapa mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

99

8.23.06

mobil

Goral XXI - 19 (G 21 - 19 L)/968000003707785

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

100

8.23.06

mobil

O uşor X - 53 (O 10 - 53 L)/968000003707933

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

101

8.23.06

mobil

Pietrosu XI - 48 (P 11 - 48 L)/968000003702651

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

102

8.23.06

mobil

Ousor IX - 113(O 9 - 113 L)/968000003700594

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

103

8.23.06

mobil

Hroby XXIV - 25 (H 24 - 25 L)/96800000373718

iapă mamă

2011

H. Lucina

Ţara: România; judeţul Suceava, comuna Moldova Suliţa

2014

8.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

104

8.23.12

mobil

Dahoman XXXIX - 96 (D 39 - 96 R)/642019820626532

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

105

8.23.12

mobil

Koheilan XLII - 19 (K 42 - 19 R)/642019820468148

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

106

8.23.12

mobil

Siglavy Bagdady XVII - 32 (SB 17 - 32 R)/642019820200905

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

107

8.23.12

mobil

El Sbaa XV - 33 (ES 15 - 33 R)/642019820626700

iapă mamă

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

108

8.23.12

mobil

Mersuch XXV - 32 (M 25 - 32 R)/642019820626305

iapă mamă

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

109

8.23.12

mobil

Shagya LXII - 52 (Sh 62 - 52 R)/642019820489287

iapă mamă

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

110

8.23.12

mobil

El Sbaa XIV - 31 (ES 14 - 31 R)/642019820626328

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judelui Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

111

8.23.12

mobil

Hadban XXXVII - 25 (H 37 - 25 R)/642019820626423

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara; România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

112

8.23.12

mobil

Hadban XXXVII - 26 (H 37 - 26 R)/642019820626950

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

113

8.23.12

mobil

Koheilan XL - 19 (K 40 - 19 L)/642019820626381

armăsar montă publică

2011

H. Rădăuţi

Ţara; România; judeţul Suceava, Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

114

8.23.08

mobil

Nonius 39 - 6 (N 39 - 6 I)/642019820580402

iapă mamă

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

115

8.23.08

mobil

Nonius 35 - 26 (N 35 - 26 I)/642019820644345

iapă mamă

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

116

8.23.08

mobil

Nonius 37 - 12 (N37 - 12 I)/642019820578472

iapă mamă

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

117

8.23.06

mobil

Nonius 36 - 25 (N 32 - 35 I)/642019820647255

iapă mamă

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

118

8.23.08

mobil

Nonius 23 - 49 - 7 (N 23 - 49 - 7 I)/642019820603635

armăsar montă publică

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

10.000

Legea nr. 389/2005

în administrare

119

8.23.08

mobil

Nonius 36 - 23 (N 36 - 23 I)/642019820601958

armăsar montă publică

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

10.800

Legea nr. 389/2005

în administrare

120

8.23.01

mobil

Comod (Fc - 2 I)/642019820595224

armăsar montă publică

2011

H. Izvin

Ţara: România; judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

121

8.23.01

mobil

Can Can (Oc - 2 I)/642019820579985

armăsar montă publică

2011

H. Izvin

Ţara: România, judeţul Timiş, Izvin

2014

9.400

Legea nr. 389/2005

în administrare

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a clasării

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunurilor

Sexul

Anul naşterii

Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)

Adresa

Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia Juridică

Tipul bunului

Baza legală

În administrare/concesionare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120

145653

8.23.11

Calul LAN

armăsar montă publică

1993

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1996

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

2

 

145655

8.23.11

Calul LAMPAS

armăsar montă publică

1993

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1997

2.700

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

3

 

145663

8.23.11

Calul METODIST

armăsar montă publică

1994

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1997

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

4

 

145664

8.23.11

Calul NABAB

armăsar montă publică

1995

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

5

145665

8.23,11

Calul NAP

armăsar montă publică

1995

H, Beclean

Ţara; România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1998

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

6

145671

8.23.11

Calul NIMB

armăsar montă publică

1997

H. Beclean

Ţara; România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

7

 

145672

8.23.11

Calul OCEAN

armăsar montă publică

1996

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1999

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

8

 

145673

8.23,11

Calul ORIENT

armăsar montă publică

1996

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

9

 

145674

8.23.11

Calul PABLO

armăsar montă publică

1997

h. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

10

 

145675

8.23.11

Calul PANDUR

armăsar montă publică

1997

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

11

 

145678

8.23.11

Calul RADAR

armăsar montă publică

1998

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;

2001

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

12

 

145680

8.23.11

Calul REBUS

armăsar montă publică

1998

H. Beclean

Ţara; România: judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2001

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

13

 

145683

8.23.11

Calul ROŞIOR

armăsar montă publică

1998

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2001

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

14

 

145734

8.23.11

Calul PANTERA

iapă mamă

1997

H. Beclean

Ţara; România: judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.600

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

15

145736

8.23.11

Calul RABA

iapă mamă

1998

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;

2001

2.600

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

16

145934

8.23.09

Calul MERSUCH XXIII-40

armăsar montă publică

1998

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2001

8.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

17

 

145979

8.23.09

Calul MERSUCH XXIII 36

iapă mamă

1996

H. Mangalia

Ţara; România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

1999

6.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

18

 

146021

8.23.07

Calul AMP NEAPOLITANO XXIX-25F/1998

armăsar montă publică

1998

H. Beclean

Ţara: România: judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2001

5.066

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

19

 

146153

8.23.08

Calul N 32-121

armăsar montă publică

1994

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2002

4.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

20

 

146174

8.23.01

Calul V-11 IAC

armăsar montă publică

1996

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2002

3.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

21

 

146183

8.23.03

Calul V-11 HAREM

armăsar montă publică

1994

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2002

4.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

22

 

146213

8.23.08

Calul NONIUS 31-21

armăsar montă publică

1999

H. Izvin

Ţara: România: judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2002

2.700

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

23

 

146350

8.23.12

Calul KO HEI LAN 3752

armăsar montă publică

1999

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2002

3.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

24

 

146370

8.23.05

Calul MERSUCH GIDRAN - 24

iapă mamă

1993

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

1996

11.122

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

25

 

146371

8.23.05

Calul MERSUCH GIDRAN - 30

iapă mamă

1993

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

1996

11.122

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

26

 

146490

8.23,06

Calul 762 O IX - 24

iapă mamă

1996

H, Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1999

2.200

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

27

 

146491

8.23,06

Calul PI IX-82

iapă mamă

1993

H, Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1997

2.375

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

28

 

146493

8.23,06

Calul 753 PI X - 9

iapă mamă

1994

H, Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -;-; nr. -;

1998

2.375

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

29

 

146496

8.23.06

Calul 759 PR IX-87

iapă mamă

1995

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1998

2.375

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

30

 

146503

8.23.06

Calul 728 G XVI-109

iapă mamă

1992

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava, -, -; nr. -;

1992

750

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

31

 

146522

8.23.06

Calul 712 PI IX -65

iapă mamă

1990

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1990

375

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

32

146569

8.23.12

Calul 395 KOHEILAN XXXV-13

iapă mamă

1992

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava;--; -; nr. -;

1995

4.744

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

33

146570

8.23.12

Calul 396 MERSUCH XXIV-2

iapă mamă

1992

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1995

4.744

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

34

146571

8.23.12

Calul 397 DAHOMAN XXXV-19

iapă mamă

1992

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1996

6.641

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

35

146578

8.23.12

Calul 409 SIGL-BAGDADY XV-9

iapă mamă

1993

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1996

5.906

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

36

146579

8.23.12

Calul 410 DAHOMAN XXXIX-6

iapă mamă

1993

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1997

7.465

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

37

146582

8.23.12

Calul 413 EL-SGAA XII-9

iapă mamă

1994

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1997

6.961

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

38

146638

8.23.12

Calul HADBAN XXXV-2

armăsar montă publică

1995

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1998

6.033

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

39

146650

8.23.12

Calul SHAGYALVI-46

armăsar montă publică

1999

H. Rădăuţi

Ţara; România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2000

4.619

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

40

146818

8.23.04

NORTH STAR XLIII

armăsar pepinier

1992

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2002

2.000

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

41

146869

8.23.03

Calul GARDENIA

iapă mamă

1993

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2002

3.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

42

 

146890

8.23.03

Calul EXPLOZIV

armăsar montă publică

1993

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2002

500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

43

 

147892

8,23,11

PACT GE-19 HB

armăsar montă publică

1997

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

44

 

147895

8,23,11

SAMURAI FA-2/99

armăsar montă publică

1999

H, Beclean

Ţara; România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2002

2.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

45

 

147897

8.23.11

SAXON FA-4/99

armăsar montă publică

1999

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2002

2.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

46

 

147898

8.23.11

SCAMATOR GL-7/99

armăsar montă publică

1999

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2002

2.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

47

147899

8.23.11

SCUT FA-6/99

armăsar montă publică

1999

H, Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2002

2.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

48

 

147909

8,23,11

HIBRID CN-13/89

armăsar montă publică

1989

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

356

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

49

 

147942

8.23.11

SACAL TN-2/2000

armăsar montă publică

2000

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2003

7.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

50

 

147943

8.23.11

SERIF HD-8/2000

armăsar montă publică

2000

H. Beclean

Ţara: România: judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2003

7.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

51

 

147944

8.23.11

SERPASI TN-4/2000

armăsar montă publică

2000

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2003

7.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

52

 

148050

8.23.09

CAL SIGLAVY BAGDADY XIV-53

armăsar montă publică

2000

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2003

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003;

în administrare

mobil

53

 

148094

8.23.11

CAL BUCOVAN 27

armăsar montă publică

2000

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2003

7.600

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2003

în administrare

mobil

54

 

148134

8.23.06

CAL HROBY XXII-15

   

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; nr. -;

2003

7.400

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003;

în administrare

mobil

55

 

148141

8.23.06

CAL PIETROSU X-40

iapă mamă

2000

H, Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Breaza; -; nr. -;

2003

7.000

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003;

în administrare

mobil

56

 

148152

8.23.12

CAL KOHEILAN XXXIX-15

iapă mamă

2000

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Marginea; -; nr.

2003

6.840

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 173/2003;

în administrare

mobil

57

 

148358

8.23.01

NAFRAMA VI-10

iapă mamă

2000

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2003

7.200

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

58

 

148359

8.23.01

NARDUS VI-9

armăsar montă publică

2000

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2003

7.600

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

59

 

148584

8.23.13

TR. IC.5"RUTINAT

armăsar montă publică

1993

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

1998

3.459

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

60

 

148639

8.23.11

ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST. MD.54 EFECT

armăsar montă publică

1996

O. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -

1999

2.521

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

61

 

148654

8.23.11

IAPA MAMĂ SG. AL.35 IUBITA

iapă mama

1997

H. Ruşeţu

Ţara: România; judelui: Buzău; -; -; nr. -;

2000

2.079

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

62

 

148679

8.23.11

ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ DEP. MD.68 UNT

armăsar montă publică

1999

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2002

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

63

 

148714

8.23.10

BLANCA

iapă mamă

1999

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2002

2.860

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

64

 

148729

8.23.10

MAYTREI

iapă mamă

2000

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2003

6.650

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

65

 

148736

8.23.10

POIANA

iapă mamă

1995

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

1999

2.625

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

66

 

148782

8.23.10

VARLAM

armăsar pepinier

1994

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

1997

2.484

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

67

148802

8.23.11

ECLER

armăsar montă publică

1997

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2003

2.811

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

68

148953

8.23.04

FURIOSO LXV-18

armăsar montă publică

1999

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr. -;

2003

7.400

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

69

 

148967

8,23,11

MARA

iapă mamă

2000

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2003

6.840

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

70

 

149442

8,23.11

JETON U-48/91

armăsar montă publică

1991

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

475

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

71

 

149453

8,23.11

KING EC-19/92

armăsar montă publică

1992

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

1995

475

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

72

 

151710

8.23.11

Iapă mamă Ai-27 Iacovita

iapă mamă

2001

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -, nr. 0; 0

2004

7.200

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2007

în administrare

mobil

73

 

151770

8.23.01

OMAR

armăsar montă publică

2001

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2004

7.600

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2009

în administrare

mobil

74

 

151771

8.23.01

ORSON

armăsar montă publică

2001

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. 0; 0

2004

7.600

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2010

în administrare

mobil

75

 

156638

8.23.08

NONIUS XXXI-37/000658C5D7

armăsar montă publică

2001

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad;-; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

76

 

156640

8.23.03

ORAC/TV-26 J 00065EB96E

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -;

2005

7.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

77

 

156641

8.23.03

OVIDIU/BI4J000658CD55

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -;

2005

6.845

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

78

 

156645

8.23.04

NORTH STAR XLII-14/00065DE40D

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -;

2007

7.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

79

 

156658

8.23.04

FURIOSO LXVI-25/00065D79FA

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -;

2007

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

80

 

156659

8.23.04

NORTH STAR XLII-l0/000eSDD00E

armăsar montă publică

2001

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad;-; -; nr. -;

2007

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

81

 

156660

8.23.04

NORTH STAR XLIII-27/00065D9F94

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad;-; -; nr. -;

2007

7.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

82

 

156663

8.23.03

OTAC/GI-8 J 00065E72F8

armăsar montă publică

2002

D. Târgu Mureş

Ţara; România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2007

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

83

 

156670

8.23.07

Maestoso XLIX-8/M 49-8

armăsar montă publică

2005

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

84

 

156683

8.23.11

TIGRU/JB-4 HB

armăsar montă publică

2001

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2004

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

85

 

156685

8,23,11

TIR/HD-17 HB

armăsar montă publică

2001

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2004

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

86

 

156690

8,23.11

TAR/HD-22 HB

armăsar montă publică

2002

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2005

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

87

 

156720

823.11

UNGARIA/JB-17HB

iapă mamă

2003

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2006

7.200

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

88

 

156738

8.23.11

Zero/Hb 16HB

armăsar montă publică

2005

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud;

2008

7.899

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

89

 

156741

8.23.11

Zimbru/Hb 19HB

armăsar montă publică

2005

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2008

7.899

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

90

 

156758

8.23.11

Abrud/HO-1

armăsar montă publică

2006

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2009

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

91

 

156761

8.23.11

Amici/KJ-20

armăsar montă publică

2006

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2009

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

92

 

156785

8.23.11

IMPRESAR/R - Fa 2

armăsar montă publică

2002

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Brăila; -;-; nr. -;

2005

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

93

 

156803

8.23.07

Neapolitano XXIX - 41/N 29-41 F

armăsar montă publică

2000

D, Arad

Ţara; România; judeţul: Arad;-; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

94

 

156819

8.23.07

781 Pluto XIX - 62/P 19 - 62F

iapă mamă

2003

H. Sâmbăta de Jos

Ţara; România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2006

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

95

 

156820

8.23,07

780 Favory XXXV - 44/F 35-44F

iapă mamă

2003

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2006

7.220

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

96

 

156833

8.23.07

886 Tulipan XIX -4/T 19-4F

iapă mamă

2004

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2007

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

97

 

156889

8.23.11

Ola-Jp 41

iapă mamă

2001

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2004

6.300

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

98

 

156914

8.23.11

Lixandru/At 18

armăsar montă publică

2005

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2008

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

99

 

156932

8.23.11

Albinuta/AI 42-R

iapă mamă

2005

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2008

8.900

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

100

 

156943

8.23.11

Lionel/Od-1 R

armăsar montă publică

2006

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2009

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

101

 

156944

8.23,10

Demetra/21 C-Ba

iapă mamă

2004

H. Cislău

Ţara; România: judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2009

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

102

 

156945

8.23,10

Dosia/27 C-Ba

iapă mamă

2004

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2009

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

103

 

156958

8.23.11

Iancu/EI-3 K

armăsar montă publică

2007

h. Ruşeţu

Ţara; România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2010

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

104

 

156959

8.23.11

Urbis/Od-4 R

armăsar montă publică

2007

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2010

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

105

 

156964

8.23.11

Ianolta/Od-3 R

iapă mamă

2007

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2010

8.900

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

106

 

156967

8.23.11

Ligia/Od-10 R

iapă mamă

2007

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2010

8.900

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

107

 

156981

8.23.03

MATACHE/Fd-7J

armăsar montă publică

2000

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2003

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

108

 

156999

8.23.03

MARTIN/Fi-51 J

armăsar montă publică

2000

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

109

157016

8.23.03

419 PRIMADONA/Gi - 10 J

iapă mamă

2003

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2006

7.410

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

110

157030

8.23.07

Maestoso XLVI 1-14/M 47-14

armăsar montă publică

1993

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2007

8.403

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

111

 

157108

8.23.07

883 Pluto XIX - 72/P 19-72F

iapă mamă

2003

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2007

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

112

 

157127

8.23.07

Conversano XXXIV - 3/C 34 - 3F

armăsar montă publică

2005

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

113

 

157142

8.23.07

Favory XXXV - 55/F 35 - 55F

armăsar montă publică

2005

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

114

 

157154

8.23.09

GAZALXVI 21 (G XIX) G 16-21M

armăsar pepinier

2000

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -, -; nr. -;

2004

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

115

 

157158

8.23.09

NEDJARI IX 84/Nj 9- 84 M

armăsar montă publică

2001

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2004

7.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

116

157177

8.23.09

EL IMAN 54/EI 54 M

armăsar montă publică

2001

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -;

2005

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

117

157181

8.23.09

CYGAJ 31/31 Cj 31 M

iapă mamă

2002

H, Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2006

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

118

157189

8.23.09

Ibn Galal II-17/1 2- 17 M

iapă mamă

2004

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -;

2008

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

119

157191

8.23.09

Nedjari XEI-10/Nj 12- 10 M

iapă mamă

2003

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2008

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

120

157196

8.23.09

Cygaj 38/Cj 38 M

armăsar montă publică

2004

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

121

157205

8.23.09

Gazai XVI-44/G 16- 44 M

iapă mamă

2005

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2010

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

122

157226

8.23.05

Gidran XLIV-24/G 44- 24 T

iapă mamă

2002

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2006

7.600

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

123

157255

8.23.04

FURIOSO LXIV-35/F 44-35 S

armăsar montă publică

2002

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: ort; -; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

124

 

157258

8.23.04

NORTH STAR XLII- 12/Z42-12S

armăsar montă publică

2002

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

125

 

157280

8.23.04

NORTH STAR XLIII- 33/Z 43-33 S

armăsar montă publică

2003

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2007

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

126

 

157296

8.23.04

Furioso LXV-31/F 45- 31 S

armăsar montă publică

2005

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2009

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

127

 

157302

8.23.04

Furioso LXVII-32/F 47-32 S

armăsar montă publică

2006

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr. -;

2010

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

128

 

157314

8.23.03

NEAOS/Ba-29 J

armăsar montă publică

2001

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2004

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

129

157322

8.23.07

Neapolitano XXXI-71 N 31-7

armăsar montă publică

2002

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2005

7.200

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

130

157331

8.23.07

Neapolitano XXIX- 40/00065DD938

armăsar montă publică

2000

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2005

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

131

 

157345

8.23.05

Gidran XLVI-23/G 46- 231

armăsar montă publică

2003

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

132

 

157381

8.23.03

KANAF/00064DB8E8

armăsar montă publică

1998

D. Dumbrava

Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -;

2005

3.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

133

 

157384

8.23.07

MAESTOSO XXXIX- 40/00065EGA28

armăsar montă publică

1994

D. Dumbrava

Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr. -;

2005

3.051

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

134

 

157440

8.23.06

OUSOR IX-60/0 9- 60 L

armăsar montă publică

2001

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava, -, -; nr. -;

2004

7.215

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

135

 

157443

8.23.12

KOHEILAN XXXIX-17/K 39-17 R

armăsar montă publică

2000

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2004

7.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

136

 

157444

8.23.12

KOHEILAN XXXIX-20/K 39-20 R

armăsar montă publică

2000

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2004

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

137

 

157467

8.23.06

Pieîrosu XI-3/P 11 - 3 L

armăsar montă publică

1997

H. Lucina

Ţara; România; judeţul: Suceava; -;-; nr. -;

2005

6.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

138

 

157476

8.23.12

DAHOMAN XXXIX-66/D 39-66 R

armăsar montă publică

2002

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2005

7.800

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

139

 

157484

8.23.06

OUSOR IX-73/0 9- 73 L

armăsar montă publică

2003

H. Lucina

Ţara; România: judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2007

8.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

140

157485

8.23.06

HROBY XXII-32/H 23- 32 L

armăsar montă publică

2003

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2007

8.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

141

157492

8.23.12

KOHEILAN XL-4/K 40-4R

-

2003

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2007

10.300

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

142

 

157496

8.23.12

DAHOMAN XXXIX-73/D 39-73 R

armăsar montă publică

2004

D. Târgu Mureş

Ţara; România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2007

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

143

 

157511

8.23.12

El Sbaa XII-4/ES 12- 4 S

armăsar montă publică

1992

H. Rădăuţi

Ţara: România: judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2008

9.368

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

144

 

157513

8.23.06

Prislop IX-93/P9-93 L

armăsar montă publică

2001

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2008

2.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

145

 

157514

8.23.07

NQN STOP/Tv-19J

armăsar montă publică

2001

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -, -; nr. -;

2008

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

146

 

157515

8.23.03

PROMETEU/G-11J

armăsar montă publică

2003

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

147

157518

8.23.06

Hroby XXIII-33/H 23- 33 L

armăsar montă publică

2006

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2010

8.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

148

157519

8.23.06

Goral XIX-53/G 19- 53 L

armăsar montă publică

2006

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2010

8.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

149

157557

8.23.06

Pietrosu XI-21/P 11- 21 L

armăsar montă publică

2007

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2010

8.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

150

157581

8.23.12

Mersuch XXV-27/M 25-27 R

iapă mamă

2007

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

151

157587

8,23,01

PELUZA/Vi-18

iapă mamă

2002

H, Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2005

7.200

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

152

157612

8.23.08

NONIUS 31-47/N 31- 47 I

iapă mamă

2003

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2006

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

153

157635

8.23.08

Nonius XXXV-12/N 35-12 I

iapă mamă

2005

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2009

10.300

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

154

157638

8.23.01

Nonius 31-66/N 31- 66 I

iapă mamă

2006

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2010

10.300

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

155

157650

8.23.12

0 Bajan 3/OB - 3R

armăsar montă publică

2005

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

156

157706

8.23.10

Diana (22 C-Tz)

iapă mamă

2008

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

157

157724

8.23.03

Val (Mp -7 J)

armăsar monta publică

2007

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2011

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

158

 

157775

8.23.09

Cygaj 60 (Cy/60 M)

iapă mamă

2006

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

159

 

157787

8.23.09

Siglavy Bagdady XVIII-4 (SB18/4M)

iapă mamă

2007

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

160

 

157788

8.23.09

Nedjari XIII-4 (Nj 13/4 M)

iapă mamă

2006

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

161

 

157802

8.23.07

Neapolitano XXIX-119 (N 29/119 F)

armăsar montă publică

2008

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Arad;-; -; nr. -;

2011

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

162

 

158041

8.23.12

Gazai XVIII-10 (G18/10 R)

iapă mamă

2007

H. Rădăuţi

Ţara; România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

163

158055

8.23,05

Gidran XLIII -35 (G 43/35 T)

armăsar montă publică

2008

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

2011

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

164

 

159178

8.23,09

Ofelia/Gazal XIX-7 (7M/G19)

iapă mamă

2007

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia, Şos. Constanţei nr. 52;

2012

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

165

 

159208

8.23.12

Siglavy Bagdady XVII-23 (SB17/23 R)

iapă mamă

2009

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr. 114;

2012

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

166

 

159269

8.23.07

Tulipan XIX-25 (T 19/25 F)

armăsar montă publică

2009

H. Slatina

Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Voila; -; nr. -; satul Sâmbăta de Jos

2012

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

167

 

159465

8.23.11

Imor (Ag 6-R)/64201982021955

armăsar montă publică

2010

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Buzău, comuna Ruşeţu; -; nr. -;

2013

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 240/2014

în administrare

mobil

168

 

159490

8.23.09

Simion/Siglavy Bagdady XVIII-16 (16 M-SB18)/642019820201714

armăsar montă publică

2010

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Mangalia; Şos. Constanţei nr. 52;

2013

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 240/2014

în administrare

mobil

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a decesului

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunurilor

Sexul

Anul naşterii

Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)

Adresa

Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia Juridică

Tipul bunului

Baza legală

În administrare/concesionare

0

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

11

12

13

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120

146505

8.23.06

Calul 716 G XVI-101

iapă mamă

1991

H. Lucina

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1991

375

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

2

146865

8.23.03

Calul INDISCRETA

iapă mamă

1996

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2002

3.500

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

3

147954

8.23.07

SC XVIII-27/2000

armăsar pepinier

2000

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2000

7.600

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

4

148794

8.23.10

IMPUS

armăsar montă publică

1999

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2002

2.800

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

5

148955

8.23.04

F-LXVI-8

iapă mamă

2000

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr. -;

2003

6.840

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

6

156715

8.23.07

Siglavy Capriola XX-8/SC 20-8HB

iapă mamă

2003

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2006

7.220

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

7

156755

8.23.11

Zoro/Jb -42HB

armăsar montă publică

2005

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2008

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

8

156997

8.23.11

GIL/A-2 D

armăsar montă publică

2002

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2005

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

9

157550

8.23 12

Koheilan XLII-2/K 42 - 2 R

armăsar montă publică

2006

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2010

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

10

157589

8.23.08

Nonius 32-32/N 32 - 32 I

armăsar montă publică

2002

D. Arad

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

11

157694

8.23.11

CADET (IP 3/HB)

armăsar montă publică

2008

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

12

157697

8.23.11

CERB (NT 6/HB)

armăsar montă publică

2008

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

13

157732

8.23.03

VEGETA (G-34J)

iapă mamă

2008

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

14

157786

8.23.09

Nedjari XII-28 (Nj 12/28 M)

iapă mamă

2007

H, Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa;

2011

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

15

157806

8.23.07

Tulipan XIX-17 (T19/17 F)

armăsar montă publică

2008

H. Sâmbăta de Jos

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr. -;

2011

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

16

159156

8.23.13

Violeta (D/Rj 23)

iapă mamă

2009

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; - nr. -;

2012

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

17

146570

8.23.12

Calul 396 MERSUCH XXIV-2

iapă mamă

1992

H. Rădăuţi

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

1995

4.744

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

18

148753

8.23.06

HROBY

armăsar montă publică

1995

H. Cislău

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2003

2.567

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

19

148804

8.23.11

ODOBAC

armăsar montă publică

1996

H. Cislău

Ţara; România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

2003

2.521

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

20

148965

8.23.11

FALA

iapă mamă

2000

H. Ruşeţu

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2003

7.200

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

21

156695

8.23.11

TURCANA/HD-28 HB

iapă mamă

2002

H, Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2005

7.200

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

22

156754

8.23.11

Ziar/Kj - 12HB

armăsar montă publică

2005

H. Beclean

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; -; -; nr. -;

2008

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

23

156986

8.23.03

404 NORVEGIA/Ba-25 J

iapă mamă

2001

H. Jegălia

Ţara; România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2004

7.600

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

24

157084

8.23.03

Ura/E-40 J

iapă mamă

2007

H. Jegălia

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2010

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

25

157318

8.23.11

Ibrian/Jp-42 R

armăsar montă publică

2002

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr. -;

2005

7.030

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

26

157505

8.23.12

Siglavy Bagdady XVII-9/SB 17-9 R

armăsar montă publică

2004

D. Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr. -;

2008

10.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

27

157605

8.23.08

RITA/Ib-4

iapă mamă

2003

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2006

7.200

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

28

157608

8.23.01

RECAS/Ib-9

armăsar montă publică

2003

H. Izvin

Ţara- România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2006

7.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

29

157623

8.23.01

SENIOR/Ib-12

armăsar montă publică

2004

H. Izvin

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr. -;

2007

9.400

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

30

157736

8.23.03

VIOLINA (Jv-21 J)

iapă mamă

2008

H. Jegălia

Ţara; România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr. -;

2011

10.300

Hotărârea Guvernului nr. 803/2012

în administrare

mobil

ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a dispariţiei - Sentinţe instanţe judecătoreşti

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Nr. MFP

Codul da clasificaţie

Denumirea bunurilor

Sexul

Anul naşterii

Locaţia de bază - depozit de armăsari (D) sau herghelia (H)

Adresa

Anul dobândirii/Anul dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală

În administrare/concesionara

1

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/C.U.I. R1590120

148648

8.23.11

ARMĂSAR MONTĂ PUBLICĂ ST.JP.4 IAZ

armăsar montă publică

1996

D. Râmnicelu

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr. -;

1999

2.521

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

2

146684

8.23.11

Calul ALFRED/1995

armăsar montă publică

1995

D. Râmnicelu

Ţara; România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -;

2002

3.047

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

3

147042

8.23.11

Calul FANTE

armăsar montă publică

1998

D. Râmnicelu

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -;

2002

2.800

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

4

157104

8.23.07

CONVERSANO XXIX- 55/C 29-55

armăsar montă publică

2001

D. Râmnicelu

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -;

2005

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012

în administrare

mobil

5

157217

8.23.05

Gidran XLII-7/G 42- 7 T

armăsar montă publică

2000

D. Râmnicelu

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr. -;

2003

8.000

Hotărârea Guvernului nr. 127/2012; Hotărârea Guvernului nr. 598/2013

în administrare

mobil

6

145899

8.23.09

Calul IBN GALAL 22

armăsar montă publică

1992

H. Mangalia

Ţara; România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

1995

8.150

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

7

145913

8.23.12

Calul SAGYALLX-26

armăsar montă publică

1993

H. Mangalia

Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr. -;

1997

8.000

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002

în administrare

mobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 568 din data de 29 iulie 2015