HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 februarie 2014 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul îl validează în calitate de membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Norel Popescu, ca urmare a încetării calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prin demisie, a domnului judecător Adrian Neacşu, pentru un mandat care va expira la data de 6 ianuarie 2017.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 103 din data de 11 februarie 2014