În temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi art. 153 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(2)Din momentul transmiterii de către solicitant a cererii de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei către operatorul licenţiat, procedura devine obligatorie.
Art. 2
Operatorii licenţiaţi din domeniul energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Pentru asigurarea soluţionării disputelor/ divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei, operatorii licenţiaţi vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.345/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de soluţionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distribuţie, înmagazinare subterană a gazelor naturale şi la conductele din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 3 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 18 septembrie 2014