DECRET nr. 1124 din 18 decembrie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 826 din data de 23 decembrie 2013