DECIZIE nr. 125 din 6 aprilie 2016 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/1.736 din 21 martie 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 21 aprilie 2016, doamna Claudia Ioana Szabo îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 din data de 6 aprilie 2016