HOTĂRÂRE nr. 607 din 22 iulie 2015 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Actul adiţional nr. 1, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Luxemburg la 2 iunie 2015, la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
- Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 3
Comitetul de investiţii are în componenţa sa 5 membri, conform art. 5.4 din Acordul de finanţare. Preşedintele şi membrii Comitetului de investiţii sunt desemnaţi prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Clamba,

secretar de stat

ANEXA:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 587 din data de 5 august 2015