DECIZIE nr. 146 din 25 mai 2015 pentru modificarea pct. 4 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum şi propunerea preşedintelui Autorităţi Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, formulată prin Adresa nr. 37.489 din 14 mai 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Punctul 4 din anexa "Componenţa nominală a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei" la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 25 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia pe care o reprezintă

"4.

Alexandru Maximescu

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze"

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 26 mai 2015