HOTĂRÂRE nr. 811 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă mecanismul de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020 pentru fiecare instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este calculat în conformitate cu dispoziţiile Deciziei 2011/278/UE din 27 aprilie 2014 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu cele ale Deciziei 2013/448/UE din 5 septembrie 2014 privind măsurile naţionale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu art. 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
(2)Lista care conţine numărul final de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020, fără alocările din rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se publică şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.
Art. 3
Numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până în anul 2020 se modifică în condiţiile prevăzute de Decizia 2011/278/UE şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a autorităţi publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

ANEXĂ: LISTA alocărilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare (fără alocările din RNI)

ID instalaţie

Denumire operator

Denumire instalaţie

Cantitatea de certificate alocată

Cantitatea totală de certificate alocată în perioada 2013-2020

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32

S.C. AEROSTAR - S.A. BACĂU

S.C. AEROSTAR - S.A.

5.027,00

4.940,00

4.852,00

4.762,00

4.673,00

4.581,00

4.489,00

4.396,00

37.720,00

33

S.C. AGRANA ROMANIA - S.A.

S.C. AGRANA ROMANIA - S.A. Sucursala Buzău

23.702,00

23.290,00

22.874,00

22.452,00

22.028,00

21.598,00

21.163,00

20.727,00

177.834,00

34

S.C. AGRANA ROMANIA - S.A.

S.C. AGRANA ROMANIA - S.A. Sucursala Roman

29.730,00

29.213,00

28.691,00

28.163,00

27.630,00

27.090,00

26.546,00

25.998,00

223.061,00

35

S.C. ALRO - S.A.

S.C. ALRO - S.A. - Sediul Secundar

30.146,00

29.622,00

29.093,00

28.557,00

28.017,00

27.471,00

26.917,00

26.362,00

226.185,00

36

S.C. ALRO - S.A.

S.C. ALRO - S.A. - Sediul Social

458.099,00

450.143,00

442.092,00

433.958,00

425.737,00

417.435,00

409.029,00

400.594,00

3.437.087,00

38

S.C. AMBRO-S.A.

S.C. AMBRO - S.A.

16.854,00

16.561,00

16.265,00

15.965,00

15.663,00

15.359,00

15.048,00

14.738,00

126.453,00

40

S.C. AMURCO S.R.L. BACĂU

S.C. AMURCO - S.R.L. BACĂU

460.577,00

452.577,00

444.483,00

436.305,00

428.039,00

419.692,00

411.241,00

402.761,00

3.455.675,00

43

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A.

104.304,00

102.493,00

100.660,00

98.808,00

96.936,00

95.045,00

93.131,00

91.211,00

782.588,00

44

ARCELORMITTAL GALAŢI - S.A.

ARCELORMITTAL GALAŢI - S.A.

7.493.197,00

7.363.025,00

7.231.323,00

7.098.251,00

6.963.744,00

6.827.932,00

6.690.428,00

6.552.446,00

56.220.346,00

45

ARCELORMITTAL HUNEDOARA-S.A.

ARCELORMITTAL HUNEDOARA - S.A.

107.876,00

106.003,00

104.107,00

102.192,00

100.255,00

98.300,00

96.322,00

94.335,00

809.390,00

47

S.C. "ARDEALUL" - S.A.

S.C. "ARDEALUL"- S.A.

6.428,00

6.071,00

5.721,00

5.379,00

5.046,00

4.719,00

4.401,00

4.092,00

41.857,00

25

OMV PETROM - S.A. BUCUREŞTI

Punct de lucru ARPECHIM

431.609,00

424.112,00

416.528,00

408.864,00

401.117,00

393.295,00

385.376,00

377.429,00

3.238.330,00

49

S.C. AUTOMOBILE DACIA-S.A.

S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A.

52.201,00

47.224,00

42.379,00

37.678,00

33.116,00

28.696,00

24.417,00

20.293,00

286.004,00

50

S.C. AZOMUREŞ - S.A.

S.C. AZOMUREŞ-S.A.

1.188.061,00

1.167.426,00

1.146.547,00

1.125.451,00

1.104.129,00

1 082.598,00

1.060.799,00

1.038.924,00

8.913.935,00

17

S.C. OMV PETROM - SA

S.C. OMV PETROM - S.A. - Staţie Compresoare 10 GK Bărbăteşti

12.669,00

12.449,00

12.227,00

12.002,00

11.774,00

11.545,00

11.312,00

11.079,00

95.057,00

23

OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Bateria 17 Scăeni

21.626,00

21.250,00

20.870,00

20.486,00

20.098,00

19.706,00

19.310,00

18.911,00

162.257,00

287

S.C. BEPCO - S.R.L.

S.C. BEPCO - S.R.L.

19.342,00

17.308,00

15.334,00

13.421,00

11.569,00

9.776,00

8.042,00

6.370,00

101.162,00

291

S.C. BERGENBIER - S.A.

S.C. BERGENBIER - S.A.

9.867.00

8.830,00

7.821,00

6.843,00

5.895,00

4.977,00

4.090,00

3.236,00

51.559,00

294

S.C. OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Staţie Compresoare Bulbuceni Solar Turbines

35.223,00

34.611,00

33.992,00

33.367,00

32.735,00

32.096,00

31.450,00

30.801,00

264.275,00

19

OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - SA. - Staţie Compresoare 10 GK Bustuchin

32.845,00

32.275,00

31.698,00

31.114,00

30.525,00

29.930,00

29.327,00

28.722,00

246.436,00

24

OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Centrala Termică Dezbenzinare Calacea

21.913,00

21.532,00

21.147,00

20.758,00

20.365,00

19.967,00

19.565,00

19.162,00

164.409,00

54

CARGILL OILS - S.A.

CARGILL OILS - S.A.

9.416,00

9.029,00

8.649,00

8.275,00

7.908,00

7.548,00

7.192,00

6.847,00

64.864,00

57

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L. Braşov

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L. Braşov - Punct de lucru Chişcădaga

92.115,00

90.515,00

88.896,00

87.261,00

85.608,00

83.938,00

82.248,00

80.552,00

691.133,00

56

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L. Braşov

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L. Braşov - Punct de lucru Fieni

153.280,00

150.618,00

147.924,00

145.202,00

142.451,00

139.673,00

136.861,00

134.039,00

1.150.048,00

55

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L. Braşov

S.C. CARMEUSE HOLDING - S.R.L., Braşov - Punct de lucru Valea Mare Pravăţ

179.111,00

176.000,00

172.853,00

169.672,00

166.458,00

163.212,00

159.925,00

156.628,00

1.343.859,00

60

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - FABRICA DE CIMENT TAŞCA

1.003.600,00

986.168,00

968.531,00

950.711,00

932.699,00

914.510,00

896.097,00

877.618,00

7.529.934,00

59

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - FABRICA DE CIMENT CHIŞCĂDAGA

529.297,00

520.103,00

510.801,00

501.404,00

491.903,00

482.311,00

472.600,00

462.854,00

3.971.273,00

58

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A.

S.C. CARPATCEMENT HOLDING - S.A. - FABRICA DE CIMENT FIENI

636.033,00

624.986,00

613.809,00

602.515,00

591.100,00

579.573,00

567.903,00

556.192,00

4.772.111,00

62

S.C. CARS - S.A.

S.C. CARS - S.A. - Secţia 2 Dâmbău

7.323,00

7.196,00

7.067,00

6.937,00

6.805,00

6.673,00

6.538,00

6.404,00

54.943,00

82

S.C. COLONIA CLUJ - NAPOCA ENERGIE - S.R.L.

S.C. COLONIA CLUJ - NAPOCA ENERGIE - S.R.L.

23.574,00

21.096,00

18.689,00

16.358,00

14.100,00

11.916,00

9.801,00

7.763,00

123.297,00

253

S.C. CELCO - S.A.

S.C. CELCO - S.A.

62.182,00

61.102,00

60.009,00

58.905,00

57.789,00

56.662,00

55.521,00

54.376,00

466.546,00

273

S.C. CEMACON - S.A.

S.C. CEMACON - S.A. - Punct de lucru RECEA

18.583,00

18.260,00

17.934,00

17.603,00

17.270,00

16.933,00

16.592,00

16.251,00

139.426,00

29

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ - NAPOCA

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ - NAPOCA-CENTRALĂ TERMICĂ DE ZONA

17.887,00

16.007,00

14.178,00

12.405,00

10.687,00

9.023,00

7.414,00

5.865,00

93.466,00

68

S.C. CERAMICA - S.A. IAŞI

S.C. CERAMICA - S.A. IAŞI

28.355,00

27.862,00

27.365,00

26.861,00

26.352,00

25.838,00

25.317,00

24.796,00

212.746,00

258

S.C. CERAMUS - S.A.

S.C. CERAMUS - S.A.

1.000,00

983,00

965,00

948,00

930,00

911,00

893,00

875,00

7.505,00

41

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI - S.A. ARAD

S.C. CET HIDROCARBURI - S.A. Arad

24.825,00

20.459,00

16.567,00

13.138,00

10.151,00

8.394,00

6.905,00

5.469,00

105.908,00

42

S.C. CETARAD - S.A.

S.C. CET Arad - S.A. - CET Lignit

186.230,00

153.462,00

124.263,00

98.532,00

76.113,00

59.260,00

48.747,00

38.610,00

785.217,00

77

S.C. CET-S.A. Bacău

S.C. CET-S.A. Bacău - EU-ETS nr. 1

88.826,00

73.187,00

59.251,00

46.972,00

39.230,00

33.153,00

27.271,00

21.600,00

389.490,00

78

S.C. CET-S.A. Bacău

S.C. CET-S.A. Bacău - EU-ETS nr. 2

11.676,00

10.267,00

9.094,00

7.957,00

6.855,00

5.787,00

4.756,00

3.762,00

60.154,00

104

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

S. C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. CTE Bucureşti Vest

249.926,00

223.659,00

198.139,00

173.426,00

149.488,00

126.327,00

103.915,00

82.307,00

1.307.187,00

107

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE Bucureşti Sud

598.217,00

532.157,00

471.436,00

412.634,00

355.680,00

300.573,00

247.247,00

195.834,00

3.113.778,00

73

S.C. CET GOVORA - S.A.

S.C. CET GOVORA - S.A.

265.425,00

231.342,00

199.465,00

169.787,00

146.149,00

123.505,00

101.593,00

80.468,00

1.317.734,00

74

S.C. CET GRIVIŢA - S.R.L.

S.C. CET GRIVIŢA - S.R.L.

39.174,00

35.057,00

31.057,00

27.184,00

23.431,00

19.801,00

16.288,00

12.901,00

204.893,00

106

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI-S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE Grozăveşti

129.068,00

115.504,00

102.324,00

89.561,00

77.200,00

65.238,00

53.664,00

42.506,00

675.065,00

75

S.C. DALKIATERMO IAŞI - SA.

CET Iaşi I

90.091,00

74.462,00

60.510,00

48.186,00

39.323,00

33.231,00

27.336,00

21.651,00

394.790,00

76

S.C. DALKIA TERMO IAŞI - SA.

CET Iaşi II

86.613,00

71.567,00

58.136,00

46.277,00

36.943,00

31.219,00

25.680,00

20.341,00

376.776,00

103

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI-S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE Progresu

260.893,00

233.474,00

206.834,00

181.035,00

156.048,00

131.871,00

108.474,00

85.919,00

1.364.548,00

83

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM - S.A. TIMIŞOARA

CT TIMIŞOARA CENTRU

127.703,00

112.972,00

100.082,00

87.599,00

75.508,00

63.810,00

52.488,00

41.574,00

661.736,00

79

S.C. CET - S.A. BRĂILA

S.C. CET-S.A. BRĂILA

65.597,00

55.102,00

45.625,00

38.134,00

32.870,00

27.778,00

22.849,00

18.098,00

306.053,00

81

S.C. CILDRO SERVICE - S.R.L.

S.C. CILDRO SERVICE - S.R.L.

23.021,00

22.443,00

21.866,00

21.291,00

20.719,00

20.148,00

19.580,00

19.018,00

168.086,00

85

S.C. COMCEH - S.A.

S.C. COMCEH - S.A.

10.776,00

10.588,00

10.399,00

10.208,00

10.014,00

9.819,00

9.621,00

9.422,00

80.847,00

89

S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS - S.R.L.

S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS - S.R.L.

16.608,00

16.319,00

16.028,00

15.733,00

15.435,00

15.134,00

14.829,00

14.523,00

124.609,00

3

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA-S.A. - SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

315.646,00

257.082,00

205.255,00

159.966,00

120.917,00

87.841,00

60.461,00

46.444,00

1.253.612,00

90

S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA - S.R.L.

S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA - S.R.L.

138.780,00

124.195,00

110.023,00

96.300,00

83.008,00

70.148,00

57.703,00

45.704,00

725.861,00

251

S.C. DONALAM - S.R.L.

S.C. DONALAM - S.R.L.

6.370,00

6.258,00

6.146,00

6.034,00

5.919,00

5.804,00

5.687,00

5.569,00

47.787,00

96

S.C. DONAU CHEM - S.R.L.

S.C. DONAU CHEM - S.R.L.

573.732,00

563.765,00

553.683,00

543.495,00

533.198,00

522.801,00

512.274,00

501.711,00

4.304.659,00

97

S.C. DOOSAN IMGB - S.A.

S.C. DOOSAN IMGB - S.A.

75.411,00

74.101,00

72.776,00

71.438,00

70.083,00

68.716,00

67.333,00

65.944,00

565.802,00

290

S.C. DUCTIL STEEL - S.A.

S.C. DUCTIL STEEL - S.A. Buzău

25.226,00

24.789,00

24.345,00

23.897,00

23.444,00

22.987,00

22.524,00

22.060,00

189.272,00

98

S.C. DUCTIL STEEL - S.A. Buzău

S.C. DUCTIL STEEL - S.A. OŢELU ROŞU

14.139,00

13.893,00

13.645,00

13.394,00

13.140,00

12.884,00

12.624,00

12.364,00

106.083,00

284

S.C. ECOGEN ENERGY - S.A.

S.C. ECOGEN ENERGY - S.A.

53.522,00

47.898,00

42.432,00

37.140,00

32.013,00

27.053,00

22.254,00

17.626,00

279.938,00

100

S.C. ECOPAPER - S.A. ZĂRNEŞTI

S.C. ECOPAPER - S.A.

16.352,00

16.067,00

15.780,00

15.490,00

15.196,00

14.900,00

14.600,00

14.299,00

122.684,00

250

S.C. EGGER Romanţa - S.R.L.

S.C. EGGER Romania - S.R.L.

75.429,00

74.118,00

72.794,00

71.454,00

70.100,00

68.733,00

67.350,00

65.961,00

565.939,00

102

S.C. ELECTROCARBON - S.A.

S.C. ELECTROCARBON - S.A.

14.906,00

14.566,00

14.227,00

13.887,00

13.547,00

13.209,00

12.868,00

12.532,00

109.742,00

109

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - CTE PALAS Constanţa

245.888,00

207.891,00

184.169,00

161.198,00

138.949,00

117.421,00

96.589,00

76.504,00

1.228.609,00

110

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA-S.A.

ELECTROCENTRALE DEVA

69.353,00

57.672,00

47.200,00

37.906,00

30.119,00

25.453,00

20.936,00

16.583,00

305.222,00

111

S.C. TERMOELECTRICA - S.A. - FILIALA ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI - S.A.

213.685,00

173.633,00

138.236,00

118.934,00

102.518,00

86.635,00

71.264,00

56.445,00

961.350,00

209

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A.

SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROŞENI

64.865,00

55.331,00

46.612,00

38.692,00

31.535,00

25.115,00

19.398,00

14.787,00

296.335,00

112

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA - S.A.

374.080,00

309.284,00

251.420,00

200.305,00

155.626,00

117.718,00

96.832,00

76.698,00

1.581.963,00

113

S.C. COMPA - S.A.

Enercompa

5.061,00

4.529,00

4.012,00

3.512,00

3.027,00

2.558,00

2.104,00

1.667,00

26.470,00

119

S.C. ENERGOTERM - S.A. TULCEA

S.C. ENERGOTERM - S.A. TULCEA - CAF nr. 1

16.596,00

14.057,00

12.451,00

10.894,00

9.385,00

7.925,00

6.512,00

5.151,00

82.971,00

272

S.C. ENERGY COGENERATION GROUP - S.A.

S.C. ENERGY COGENERATION GROUP - S.A.

81.971,00

73.356,00

64.986,00

56.880,00

49.029,00

41.433,00

34.082,00

26.995,00

428.732,00

120

S.C. ENET - S.A.

S.C. ENET - S.A.

66.613,00

55.526,00

45.571,00

38.604,00

33.276,00

28.120,00

23.132,00

18.321,00

309.163,00

285

S.C. ERDEMIR ROMANIA - S.R.L.

S.C. ERDEMIR ROMANIA - S.R.L.

13.596.00

13.360,00

13.120,00

12.879,00

12.636,00

12.389,00

12.140,00

11.890,00

102.010,00

121

S.C. EURO CĂRĂMIDA - S.A.

S.C. EURO CĂRĂMIDA - S.A.

6.829,00

6.710,00

6.591,00

6.469,00

6.346,00

6.223,00

6.098,00

5.972,00

51.238,00

122

S.C. EUROPEAN FOOD -S.A

S.C. EUROPEAN FOOD - S.A.

17.798,00

16.604,00

15.437,00

14.300,00

13.193,00

12.115,00

11.066,00

10.051,00

110.564,00

124

S.C. EXPUR - S.A. URZICENI

S.C. EXPUR - S.A. URZICENI P.L. SLOBOZIA

20.237,00

19.641,00

19.049,00

18.463,00

17.881,00

17.306,00

16.735,00

16.172,00

145.484,00

123

S.C. EXPUR - S.A. URZICENI

S.C. EXPUR - S.A. URZICENI

7.826,00

7.690,00

7.552,00

7.413,00

7.273,00

7.131,00

6.987,00

6.843,00

58.715,00

125

S.C. FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI

S.C. FABRICA DE CĂRĂMIZI - S.R.L. VASLUI

185,00

182,00

178,00

175,00

172,00

168,00

165,00

162,00

1.387,00

268

S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

12.036,00

11.827,00

11.615,00

11.401,00

11.185,00

10.967,00

10.746,00

10.525,00

90.302,00

126

S.C. FACOS - S.A.

S.C. FACOS - S.A.

4.624.00

4.138,00

3.666,00

3.207,00

2.762,00

2.332,00

1.917,00

1.516,00

24.162,00

286

S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A.

S.C. GA-PRO-CO CHEMICALS - S.A. Săvineşti

528.900.00

519.714,00

510.419,00

501.027,00

491.535,00

481.949,00

472.245,00

462.507,00

3.968.296,00

303

S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA-S.R.L.

S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SANTANA - S.R.L.

11.767,00

11.561,00

11.355,00

11.146,00

10.935,00

10.722,00

10.506,00

10.290,00

88.282,00

132

S.C. HELIOS - S.A.

S.C. HELIOS - S.A.

8.740,00

8.587,00

8.433,00

8.279,00

8.122,00

7.963,00

7.802,00

7.642,00

65.568,00

304

S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE - S.A.

S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE - S.A.

5.939,00

5.836,00

5.732,00

5.626,00

5.520,00

5.412,00

5.303,00

5.194,00

44.562,00

134

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A.

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. - CIMENT ALEŞD

917.694,00

901.755,00

885.628,00

869.333,00

852.862,00

836.231,00

819.393,00

802.496,00

6.885.392,00

133

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A.

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A. - CIMENT CÂMPULUNG

897.229,00

881.644,00

865.877,00

849.946,00

833.843,00

817.582,00

801.120,00

784.600,00

6.731.841,00

136

S.C. IAR - S.A.

S.C. IAR - S.A.

3.738,00

3.673,00

3.607,00

3.541,00

3.474,00

3.406,00

3.337,00

3.269,00

28.045,00

137

S.C. IGO - S.A. CARACAL

S.C. IGO - S.A. CARACAL

12.067,00

10.279,00

9.104,00

7.966,00

6.862,00

5.794,00

4.761,00

3.767,00

60.600,00

20

S.C. OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Centrala Iprom, Staţii Compresoare Ţicleni

51.198,00

50.309,00

49.409,00

48.500,00

47.582,00

46.653,00

45.714,00

44.772,00

384.137,00

279

S.C. KERACHIT - S.R.L.

S.C. KERACHIT - S.R.L. - Fabrica de cărămidă Jimbolia

6.505,00

6.391,00

6.278,00

6.162,00

6.046,00

5.927,00

5.808,00

5.689,00

48.806,00

141

S.C. SEARCH CHEMICALS - S.R.L.

S.C. SEARCH CHEMICALS - S.R.L. - Punct de lucru Sătuc

7.654,00

7.521,00

7.387,00

7.250,00

7.113,00

6.975,00

6.834,00

6.694,00

57.428,00

142

S.C. KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

S.C. KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

122.659,00

120.529,00

118.373,00

116.195,00

113.994,00

111.771,00

109.520,00

107.261,00

920.302,00

143

S.C. KRONOSPAN SEBEŞ - S.A.

S.C. KRONOSPAN SEPAL - S.A.

62.414,00

61.330,00

60.233,00

59.125,00

58.004,00

56.873,00

55.728,00

54.579,00

468.286,00

270

S.C. KRONOSPAN ROMÂNIA - S.R.L.

S.C. KRONOSPAN ROMÂNIA - S.R.L.

35.420,00

34.805,00

34.183,00

33.554,00

32.918,00

32.276,00

31.626,00

30.974,00

265.756,00

6

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) - S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) - S.A.- PUNCT DE LUCRU HOGHIZ

695.527,00

683.446,00

671.223,00

658.873,00

646.390,00

633.785,00

621.024,00

608.218,00

5.218.486,00

7

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) - S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) - S.A. - PUNCT DE LUCRU MEDGIDIA

1.438.273,00

1.413.292,00

1.388.017,00

1.362.478,00

1.336.664,00

1.310.599,00

1.284.209,00

1.257.728,00

10.791.260,00

275

S.C. LAMINORUL - S.A. BRĂILA

S.C. LAMINORUL - S.A. BRĂILA

12.627,00

12.408,00

12.185,00

11.962,00

11.735,00

11.506,00

11.274,00

11.042,00

94.739,00

48

S.C. LAPP INSULATORS - S.A.

S.C. LAPP INSULATORS - S.A.

7.390,00

7.262,00

7.131,00

7.001,00

6.868,00

6.734,00

6.598,00

6.462,00

55.446,00

148

S.C. LEMARCO CRISTAL-S.R.L.

S.C. LEMARCO CRISTAL - S.R.L.

26.727,00

26.263,00

25.793,00

25.318,00

24.839,00

24.355,00

23.864,00

23.372,00

200.531,00

283

S.C. LUKOIL ENERGY&GAS ROMÂNIA - S.R.L.

S.C. LUKOIL ENERGY&GAS ROMÂNIA - S.R.L.

2.522,00

2.257,00

2.000,00

1.751,00

1.509,00

1.275,00

1.049,00

831,00

13.194,00

147

S.C. MACOFIL - S.A.

S.C. MACOFIL - S.A.

6.288,00

6.178,00

6.068,00

5.957,00

5.843,00

5.730,00

5.615,00

5.499,00

47.178,00

150

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - S.A.

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII - S.A.

36.506,00

35.872,00

35.232,00

34.583,00

33.928,00

33.266,00

32.596,00

31.924,00

273.907,00

149

COS Târgovişte-S.A.

COS Târgovişte - S.A.

110.812,00

108.888,00

106.940,00

104.972,00

102.984,00

100.975,00

98.942,00

96.903,00

831.416,00

234

S.C. MICHELIN ROMANIA - S.A.

S.C. MICHELIN ROMANIA - S.A. - Punct de lucru Horeşti Anvelope

31.384,00

30.839,00

30.288,00

29.730,00

29.167,00

28.598,00

28.022,00

27.445,00

235.473,00

188

S.C. MICHELIN ROMANIA - S.A.

S.C. MICHELIN ROMANIA - S.A. - Punct de lucru Zalău Anvelope

15.139,00

14.876,00

14.610,00

14.341,00

14.070,00

13.795,00

13.517,00

13.239,00

113.587,00

201

S.C. MODERN CALOR - S.A. BOTOŞANI

S.C. MODERN CALOR - S.A., BOTOŞANI

67.349,00

55.111,00

45.139,00

39.508,00

34.055,00

28.779,00

23.673,00

18.750,00

312.364,00

154

S.C. MONDIAL - S.A.

S.C. MONDIAL - S.A.

22.163,00

21.778,00

21.389,00

20.995,00

20.597,00

20.196,00

19.790,00

19.381,00

166.289,00

264

S.C. MONSANTO ROMÂNIA - S.R.L.

S.C. MONSANTO ROMÂNIA - S.R.L.

2.737,00

2.449,00

2.170,00

1.898,00

1.636,00

1.381,00

1.135,00

897,00

14.303,00

155

S.C. NITROPOROS - S.R.L.

S.C. NITROPOROS - S.R.L.

21.587,00

21.212,00

20.833,00

20.450,00

20.062,00

19.671,00

19.275,00

18.878,00

161.968,00

157

S.C. NUSCO IMOBILIARA - S.R.L.

S.C. NUSCO IMOBILIARA - S.R.L.

57.047,00

47.071,00

40.145,00

35.137,00

30.287,00

25.595,00

21.054,00

16.676,00

273.012,00

282

S.C. OLTCHIM - S.A.

S.C. OLTCHIM - S.A. - Direcţia Petrochimică Bradu

304.319,00

299.032,00

293.685,00

288.282,00

282.818,00

277.304,00

271.720,00

266.117,00

2.283.277,00

158

S.C. OLTCHIM - S.A.

S.C. OLTCHIM - S.A.

279.146,00

274.297,00

269.392,00

264.437,00

259.426,00

254.366,00

249.246,00

244.106,00

2.094.416,00

159

S.C. OMEGA PRODCOM - S.A.

S.C. OMEGA PRODCOM - S.A.

8.485,00

8.338,00

8.189,00

8.038,00

7.886,00

7.732,00

7.576,00

7.420,00

63.664,00

161

S.C. OŢELINOX - S.A.

S.C. OŢELINOX - S.A.

22.836,00

22.439,00

22.037,00

21.632,00

21.222,00

20.809,00

20.389,00

19.969,00

171.333,00

162

S.C. PEHART TEC - S.A.

S.C. PEHART TEC - S.A.

8.795,00

8.546,00

8.297,00

8.052,00

7.808,00

7.567,00

7.325,00

7.089,00

63.479,00

26

OMV PETROM - S.A. BUCUREŞTI PETROBRAZI

PETROBRAZI

514.651,00

505.712,00

496.668,00

487.530,00

478.293,00

468.966,00

459.523,00

450.047,00

3.861.390,00

163

S.C. PETROCART- S.A.

S.C. PETROCART - S.A.

7.307,00

7.181,00

7.051,00

6.921,00

6.791,00

6.658,00

6.524,00

6.390,00

54.823,00

165

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

S.C. PETROTEL - LUKOIL - S.A.

424.953,00

417.572,00

410.104,00

402.559,00

394.932,00

387.231,00

379.433,00

371.609,00

3.188.393,00

166

S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA - S.R.L.

S.C. PIRELLI TYRES ROMANIA - S.R.L.

17.819,00

17.510,00

17.197,00

16.880,00

16.560,00

16.238,00

15.911,00

15.582,00

133.697,00

167

S.C. PREFAB CONSTRUCT - S.R.L.

S.C. PREFAB CONSTRUCT - S.R.L.

2.053,00

2.018,00

1.982,00

1.945,00

1.908,00

1.871,00

1.833,00

1.796,00

15.406,00

168

S.C. PRESCON BV - S.A.

S.C. PRESCON BV - S.A. - FABRICA DE VAR STEJERIŞ

115.642,00

113.633,00

111.601,00

109.548,00

107.472,00

105.376,00

103.255,00

101.125,00

867.652,00

92

S.C. DE PRODUSE CERAMICE - S.A.

S.C. DE PRODUSE CERAMICE - S.A. GHERLA

3.099,00

3.046,00

2.991,00

2.937,00

2.881,00

2.824,00

2.768,00

2.711,00

23.257,00

170

S.C. PROMEX- S.A. BRĂILA

S.C. PROMEX - S.A. BRĂILA

5.596,00

5.499,00

5.400,00

5.301,00

5.201,00

5.100,00

4.997,00

4.894,00

41.988,00

28

REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE

RAAN SUC. ROMAG- TERMO

433.177,00

380.472,00

330.698,00

283.883,00

239.902,00

198.676,00

162.987,00

129.095,00

2.158.890,00

27

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI - RADET BUCUREŞTI - CTZ "CASA PRESEI"

RADET BUCUREŞTI - CTZ "CASA PRESEI"

39.023,00

34.922,00

30.933,00

27.064,00

23.314,00

19.687,00

16.176,00

12.797,00

203.916,00

172

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A. Câmpina

S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ - S.A.

29.352,00

28.842,00

28.326,00

27.805,00

27.278,00

26.746,00

26.208,00

25.667,00

220.224,00

173

S.C. RAFO - S.A.

S.C. RAFO - S.A.

166.515,00

163.623,00

160.696,00

157.740,00

154.751,00

151.733,00

148.678,00

145.612,00

1.249.348,00

211

S.C. TERMO CALOR CONFORT - S.A.

S.C. TERMO CALOR CONFORT - S.A. - CET GĂVANA

81.292,00

66.929,00

54.138,00

42.873,00

35.594,00

30.080,00

24.743,00

19.598,00

355.247,00

175

S.C. REFRACERAM - S.R.L. BARU

S.C. REFRACERAM - S.R.L. BARU

2.863,00

2.813,00

2.763,00

2.712,00

2.661,00

2.609,00

2.556,00

2.504,00

21.481,00

177

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

UZINA PETROCHIMIE

71.833,00

70.585,00

69.322,00

68.047,00

66.757,00

65.456,00

64.138,00

62.815,00

538.953,00

178

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru Petromidia - Uzina Rafinărie

648.768,00

637.499,00

626.098,00

614.578,00

602.934,00

591.177,00

579.273,00

567.328,00

4.867.655,00

179

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A.

S.C. ROMPETROL RAFINARE - S.A. - Punct de lucru Rafinăria Vega Ploieşti

33.771,00

33.159,00

32.542,00

31.918,00

31.290,00

30.656,00

30.014,00

29.374,00

252.724,00

180

S.C. RULMENŢI - S.A. Bârlad

S.C. RULMENŢI - S.A. Bârlad

11.295,00

10.970,00

10.665,00

10.377,00

10.106,00

9.851,00

9.612,00

9.386,00

82.262,00

181

S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA - S.R.L.

S.C. SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA - S.R.L.

100.668,00

98.919,00

97.150,00

95.362,00

93.556,00

91.731,00

89.884,00

88.031,00

755.301,00

256

S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA - S.R.L.

S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA - S.R.L. - PUNCT DE LUCRU ISOVER PLOIEŞTI

12.188,00

11.976,00

11.762,00

11.545,00

11.326,00

11.106,00

10.882,00

10.658,00

91.443,00

182

S.C. SANEX - S.A.

S.C. SANEX - S.A.

27.100,00

26.628,00

26.153,00

25.671,00

25.185,00

24.694,00

24.197,00

23.698,00

203.326,00

183

S.C. SATURN - S.A.

S.C. SATURN - S.A.

3.405,00

3.346,00

3.286,00

3.226,00

3.165,00

3.103,00

3.041,00

2.978,00

25.550,00

39

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L.

S.C. CHEMGAS HOLDING CORPORATION - S.R.L.

578.959,00

568.903,00

558.729,00

548.449,00

538.058,00

527.565,00

516.943,00

506.283,00

4.343.889,00

80

S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. BORZEŞTI

S.C. CHIMCOMPLEX - S.A. BORZEŞTI

29.792,00

29.275,00

28.751,00

28.222,00

27.687,00

27.147,00

26.601,00

26.052,00

223.527,00

231

S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A., GIURGIU

S.C. GLOBAL ENERGY PRODUCTION - S.A., GIURGIU

64.345,00

52.240,00

41.546,00

32.223,00

24.205,00

17.437,00

11.861,00

7.974,00

251.831,00

37

S.C. ALUM - S.A.

S.C. ALUM - S.A.

442.105,00

434.426,00

426.657,00

418.806,00

410.871,00

402.860,00

394.749,00

386.608,00

3.317.082,00

9

S.C. OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Secţia Terminal Midia

21.733,00

21.355,00

20.973,00

20.587,00

20.198,00

19.804,00

19.405,00

19.004,00

163.059,00

185

S.C. SERVICII COMUNALE - S.A.

S.C. SERVICII COMUNALE - S.A. RĂDĂUŢI CENTRALA TERMICĂ (DE COGENERARE)

13.050,00

10.599,00

8.598,00

7.526,00

6.487,00

5.482,00

4.509,00

3.572,00

59.823,00

186

S.C. SICERAM - S.A.

S.C. SICERAM - S.A.

35.534,00

34.917,00

34.292,00

33.662,00

33.024,00

32.380,00

31.727,00

31.074,00

266.610,00

95

S.C. SILCOTUB - S.A.

S.C. SILCOTUB - S.A. Punct de lucru Călăraşi

25.237,00

24.798,00

24.355,00

23.907,00

23.454,00

22.996,00

22.533,00

22.069,00

189.349,00

187

S.C. SILCOTUB - S.A. ZALĂU

S.C. SILCOTUB - S.A. ZALĂU

36.027,00

35.402,00

34.769,00

34.129,00

33.482,00

32.829,00

32.168,00

31.504,00

270.310,00

190

S.C. SIMCOR VAR-S.A.

S.C. SIMCOR VAR - S.A. - PUNCT DE LUCRU TÂRGU JIU

87.512,00

85.992,00

84.454,00

82.900,00

81.329,00

79.744,00

78.138,00

76.527,00

656.596,00

192

S.C. SMR - S.A. BALŞ

S.C. SMR - S.A. BALŞ

39.504,00

38.818,00

38.124,00

37.422,00

36.713,00

35.997,00

35.272,00

34.545,00

296.395,00

193

S.C. SOCERAM - S.A. BUCUREŞTI

S.C. SOCERAM - S.A. BUCUREŞTI - SUCURSALA DOICEŞTI

22.085,00

21.702,00

21.313,00

20.921,00

20.525,00

20.125,00

19.719,00

19.313,00

165.703,00

194

SOCERAM - S.A.

SOCERAM - S.A. PUNCT DE LUCRU URZICENI

7.663,00

7.530,00

7.396,00

7.260,00

7.122,00

6.983,00

6.843,00

6.701,00

57.498,00

195

S.C. SOMEŞ - S.A. Dej

S.C. SOMEŞ - S.A. Dej

50.542,00

49.663,00

48.775,00

47.878,00

46.971,00

46.056,00

45.128,00

44.198,00

379.211,00

197

S.C. STIROM - S.A.

S.C. STIROM - S.A.

45.710,00

44.915,00

44.113,00

43.301,00

42.481,00

41.652,00

40.813,00

39.972,00

342.957,00

203

S.C. TERMICA - S.A. Suceava - CT pe hidrocarburi

S.C. TERMICA - S.A. Suceava - CT pe hidrocarburi

19.680,00

16.223,00

13.139,00

10.420,00

8.847,00

7.470,00

6.138,00

4.856,00

86.773,00

202

S.C. TERMICA - S.A. Suceava - CET pe huilă

S.C. TERMICA - S.A. Suceava - CET pe huilă

113.177,00

92.293,00

73.798,00

57.624,00

43.661,00

35.490,00

29.194,00

23.123,00

468.360,00

204

S.C. TERMICA - S.A. TÂRGOVIŞTE

S.C. TERMICA - S.A. TÂRGOVIŞTE

31.323,00

26.839,00

23.777,00

20.811,00

17.939,00

15.159,00

12.469,00

9.877,00

158.194,00

205

S.C. TERMICA VASLUI - S.A.

S.C. TERMICA VASLUI - S.A.

10.918,00

9.325,00

7.866,00

6.537,00

5.334,00

4.252,00

3.476,00

2.750,00

50.458,00

84

Compania Locală de Termoficare COLTERM - S.A. "Timişoara

CET TIMIŞOARA SUD

133.094,00

108.201,00

86.193,00

66.988,00

52.497,00

44.364,00

36.492,00

28.904,00

556.733,00

105

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI-S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI - S.A. - Secţia Titan

39.718,00

35.545,00

31.489,00

27.561,00

23.757,00

20.076,00

16.514,00

13.080,00

207.740,00

214

S.C. TMK-REŞIŢA - S.A.

S.C. TMK-REŞIŢA - S.A.

35.338,00

34.725,00

34.104,00

33.476,00

32.842,00

32.202,00

31.553,00

30.903,00

265.143,00

213

S.C. TMK-ARTROM - S.A.

S.C. TMK-ARTROM - S.A.

51.255,00

50.365,00

49.464,00

48.554,00

47.634,00

46.705,00

45.765,00

44.821,00

384.563,00

21

S.C. OMV PETROM - S.A.

S.C. OMV PETROM - S.A. - Deetanizare Turburea

33.055,00

32.481,00

31.899,00

31.313,00

30.719,00

30.120,00

29.514,00

28.906,00

248.007,00

218

S.C. TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION - S.A.

S.C. TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION - S.A.

3.405,00

3.346,00

3.286,00

3.226,00

3.164,00

3.103,00

3.040,00

2.978,00

25.548,00

227

UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ

UZINA DE AGENT TERMIC ŞI ALIMENTARE CU APĂ, MOTRU

29.772,00

24.379,00

19.591,00

15.392,00

11.754,00

8.654,00

6.567,00

5.202,00

121.311,00

219

UCM Reşiţa - S.A.

S.C. UCM Reşiţa - S.A. - Punct de lucru ABC

8.243,00

8.100,00

7.955,00

7.809,00

7.661,00

7.512,00

7.360,00

7.209,00

61.849,00

220

UCM Reşiţa - S.A.

S.C. UCM Reşiţa S.A. - Punct de lucru Câlnicel

3.663,00

3.600,00

3.536,00

3.470,00

3.404,00

3.338,00

3.271,00

3.203,00

27.485,00

221

S.C. UCM TURNATE - S.R.L.

S.C. UCM TURNATE - S.R.L.

760,00

747,00

734,00

721,00

708,00

693,00

679,00

666,00

5.708,00

222

S.C. ULTEX - S.A.

S.C. ULTEX - S.A. Ţăndărei

10.752,00

10.482,00

10.211,00

9.941,00

9.671,00

9.405,00

9.139,00

8.873,00

78.474,00

223

S.C. UNIO - S.A.

S.C. UNIO - S.A.

4.684,00

4.293,00

3.913,00

3.542,00

3.183,00

2.836,00

2.498,00

2.171,00

27.120,00

2

S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD - S.R.L.

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD - S.R.L.

6.953,00

6.222,00

5.511,00

4.822,00

4.154,00

3.507,00

2.882,00

2.280,00

36.331,00

224

S.C. UPETROM - 1 MAI - S.A.

S.C. UPETROM - 1 MAI - S.A.

4.712,00

4.630,00

4.547,00

4.463,00

4.378,00

4.294,00

4.207,00

4.120,00

35.351,00

255

S.C. URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI SUCURSALA TIMIŞOARA

S.C. URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI SUCURSALA TIMIŞOARA

5.036,00

4.508,00

3.992,00

3.493,00

3.009,00

2.541,00

2.088,00

1.651,00

26.318,00

225

S.C. URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI Sucursala BUZĂU

S.C. URSUS BREWERIES - S.A. BUCUREŞTI Sucursala BUZĂU

7.290,00

6.524,00

5.779,00

5.056,00

4.355,00

3.678,00

3.022,00

2.391,00

38.095,00

232

S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA-S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.

23.811,00

19.317,00

15.345,00

11.882,00

10.216,00

8.626,00

7.088,00

5.607,00

101.892,00

204906

UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP - S.A.

UZINELE SODICE GOVORA-CIECH CHEMICAL GROUP - S.A. - Instalaţie obţinere sodă calcinată

318.130,00

312.298,00

306.409,00

300.477,00

294.492,00

288.463,00

282.374,00

276.278,00

2.378.921,00

233

S.C. VEST ENERGO - S.A.

S.C. VEST ENERGO - S.A.

41.453,00

33.717,00

27.027,00

23.655,00

20.391,00

17.231,00

14.174,00

11.227,00

188.875,00

237

S.C. VIROMET - S.A.

S.C. VIROMET - S.A.

171.740,00

168.757,00

165.740,00

162.690,00

159.608,00

156.495,00

153.344,00

150.181,00

1.288.555,00

238

S.C. VRANCART - S.A.

S.C. VRANCART - S.A. Adjud

24.773,00

24.342,00

23.907,00

23.467,00

23.023,00

22.574,00

22.120,00

21.664,00

185.870,00

235

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L.

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru Gura Ocniţei

16.482,00

16.196,00

15.906,00

15.614,00

15.318,00

15.019,00

14.717,00

14.413,00

123.665,00

236

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L.

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru Sibiu

21.909,00

21.529,00

21.144,00

20.755,00

20.362,00

19.965,00

19.563,00

19.159,00

164.386,00

254

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L.

S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L. - Punct de lucru Tritenii de Jos

19.770,00

19.426,00

19.079,00

18.728,00

18.373,00

18.015,00

17.652,00

17.288,00

148.331,00

240

S.C. YARNEA - S.R.L.

S.C. YARNEA - S.R.L. - CENTRALA TERMICĂ

7.678,00

7.544,00

7.409,00

7.273,00

7.135,00

6.996,00

6.855,00

6.714,00

57.604,00

242

S.C. ZAHĂR CORABIA - S.A.

S.C. ZAHAR CORABIA - S.A.

14.075,00

13.831,00

13.584,00

13.334,00

13.082,00

12.826,00

12.568,00

12.309,00

105.609,00

260

S.C. ZAHĂRUL LIEŞTI - S.A.

S.C. ZAHĂRUL LIEŞTI - S.A.

24.566,00

24.140,00

23.708,00

23.272,00

22.831,00

22.386,00

21.935,00

21.482,00

184.320,00

243

S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ - S.A.

S.C. ZAHĂRUL LUDUŞ - S.A.

10.681,00

10.495,00

10.308,00

10.118,00

9.926,00

9.733,00

9.537,00

9.341,00

80.139,00

266

S.C. ZAHĂRUL ORADEA - S.A.

S.C. ZAHĂRUL ORADEA - S.A.

24.863,00

24.432,00

23.995,00

23.553,00

23.107,00

22.657,00

22.200,00

21.742,00

186.549,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 726 din data de 3 octombrie 2014