HOTĂRÂRE nr. 325 din 13 mai 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 175 din 13 martie 2015, sintagma "New York International Performing Arts Festival" se înlocuieşte cu "KulturfestNYC".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii

Ioan Vulpescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 325 din data de 13 mai 2015