DECIZIE nr. 173 din 15 aprilie 2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 859/2001 privind utilizarea Fondului Naţional pentru programul SAPARD şi constituirea Comitetului de Acreditare Naţională SAPARD;
- Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Attila Gyorgy, având funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, se numeşte în funcţia de responsabil naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 30/2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014