DECIZIE nr. 147 din 25 mai 2015 privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei
Având în vedere aprobarea preşedintelui Consiliului Concurenţei, acordată prin Adresa nr. 4.919/BMC din 20 mai 2015, privind mutarea definitivă a domnului Vasile Şeclăman din funcţia publică de secretar general al Consiliului Concurenţei în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (2) lit. d) şi art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Vasile Şeclăman, secretar general al Consiliului Concurenţei, i se aplică mutarea definitivă în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei.
Art. 2
Numirea în funcţia publică de conducere vacantă de director al Direcţiei de supraveghere feroviară din cadrul Consiliului Concurenţei se face prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Concurenţei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 26 mai 2015