Având în vedere prevederile art. 3 pct. 19, dispoziţiile art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 43 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.
Art. 5
Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. elaborează, supune dezbaterii publice şi trimite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, spre avizare, cu cel puţin 45 de zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, procedurile şi convenţiile de participare prevăzute în Regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2011, cu modificările ulterioare.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 621 din data de 25 august 2014