ORDIN nr. 631 din 18 iunie 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRIME LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRIME LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României cu numărul 11.055 din 15 mai 2013, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRIME LEASING IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Tudor Vianu nr. 6-8, parter, ap. 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5168/2005, având codul unic de înregistrare 17373403, înscrisă în Registrul general ţinut la Banca Naţională a României la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110192/2007.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 421 din data de 11 iulie 2013