ORDIN nr. 26 din 15 martie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere
În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2013, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.583 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere."
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 3/2013)
I.Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Municipiul/Oraşul/Judeţul/Datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4
Tel,: 021.332.48.67
Fax: 021.332.38.55
Int. 20104, 20241, 20258 isop@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

60

2.09-29.11.2013

40

2.

Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"

Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova
Tel.: 0244.336251, 0244.336252 Fax: 0244.33.36.50
I.C. 044/8446 campina@scoalapolitie.ro

4.02-3.05.2013

200

 

8.04-5.07.2013

200

16.09-13.12.2013

200

3.

Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan"

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj
Tel: 0264.43.97.72
Fax: 0264.43.99.04
I.C. 064/1265/1264 scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

4.02-3.05.2013

25

 

16.09-13.12.2013

25

4.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor "Nicolae Golescu"

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt
Tel.: 0249.42.17.93
Fax: 0249.42.26.88
I.C. 049/1239 scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

28.01-26.04.2013

200

 

29.04-26.07.2013

200

16.09-13.12.2013

200

5.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ".Avram Iancu" Oradea

Oradea, Calea Aradului nr. 2-4, judeţul Bihor
Tel./Fax: 0259.41.22.73
I C. 059/1265
avram.iancu@rdsor.ro

28.01-26.04.2013

60

 

6.05-2.08.2013

60

16.09-13.12.2013

60

6.

Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova

Drobeta-Turnu Severin, Str. Serpentinei Roşiori nr. 3-5,
judeţul Mehedinţi
Tel.: 0252/31.02.22
Fax: 0252/31.02.32
I.C. 052/1266
office@spcpforsova.ro

11.03-7.06.2013

60

 

10.06-6.09.2013

60

9.09-6.12.2013

60

7.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontiera Iaşi

Iaşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi
Tel./Fax: 0232/460203
I.C. 032/1361 sficppfiasi@yahoo.com

28.01-26.04.2013

70

 

29.04-26.07.2013

50

9.09-6.12.2013

70

8.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara
Tel.: 0254.24.19.90
0254.24.75.21
Fax: 0254.24.75.21
I.C. 054/8351, 054/8354 cfic.orastie@yahoo.com secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

50

 

7.05-2.08.2013

50

9.09-6.12.2013

50

9.

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, comuna Chiajna, satul Roşu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul Ilfov
Tel.: 021.434.91.31
Fax: 021.434.91.41 17700, 17704
sajrmv@yahoo.com

Lugoj, Str. Banatului nr. 15, judeţul Timiş
Tel.: 0256.35.29.10
Fax: 0256.35.84.02
I.C. 056/8818 jandarmilugoj@yahoo.com

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

40

2.09-29.11.2013

40

Bumbeşti-Jiu, str. Gr. Al. Ghica nr. 2,
judeţul Gorj
Tel.: 0253.463.101, 0253.463.570, Fax: 0253.463100
I.C. 053/8013 cppj_bumbesti@yahoo.com

11.02-10.05.2013

25

 

13.05-9.08.2013

25

2.09-29.11.2013

25

10.

Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita
Tel.: 0266.36.50.94, 0266.36.50.64
Fax: 0266.36.50.18
I.C. 066/8213 office@jandarmeriagheorgheni.ro

28.01-26.04.2013

50

 

7.05-2.08.2013

50

9.09-6.12.2013

50

Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna
Tel.: 0267.31.36.03, 0267.31.58.56
Fax: 0267.352825
I.C. 067/24596 ijjcv@jandarmeriacovasna.ro

28.01-26.04.2013

25

 

7.05-2.08.2013

25

9.09-6.12.2013

25

11.

Centrul Chinologic "dr. Aurel Greblea" Sibiu*)

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, 550399, judeţul Sibiu
Tel.: 0269.235.181
Fax: 0269.240.090
I.C. 069.1255
e-mail: ccs@centrulchinologic.ro

2.12.2013- 1.03.2014

50

 

12.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni**)

Fălticeni, Str. Armatei nr. 1-3, judeţul Suceava
Tel.: 0230.541.660
Fax: 0230.545.791 relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

16.09-13.12.2013

23

 
___
*) Nu se asigură servirea mesei.
**) Nu se asigură cazarea.
II.Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială
1.Programul deformare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.
2.La solicitare, instituţiile asigură:
a)cazare în incinta instituţiei = 3.800 lei;
b)servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 19 martie 2013