DECIZIE nr. 243 din 20 iulie 2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic Naţional
Având în vedere Adresa Institutului Naţional de Statistică nr. 3.738/T.A. din 27 iunie 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) şi (31) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Se numesc pe o perioadă de 2 ani, în calitate de membri ai Consiliului Statistic Naţional, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXĂ: Persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului Statistic Naţional (CSN)

Instituţia

Membru CSN

Institutul Naţional de Statistică

Tudorel Andrei - preşedinte

Academia Română

acad. Emilian Dobrescu

 

acad. Aurel Iancu

Academia de Studii Economice

prof. univ. dr. Nicolae Istudor - rector

 

prof. univ. dr. Marian Dărdală

Universitatea Bucureşti

prof. univ. dr. Dumitru Sandu

 

prof. univ. dr. Marian Preda

Ministerul Finanţelor Publice

Alina Ioana Burlă - director general

Comisia Naţională de Prognoză

dr. Ion Ghizdeanu - preşedinte

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Mihai Busuioc - secretar general

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Ciprian Remus Dumitru - şef serviciu

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Elena Tatomir - director general

Ministerul Fondurilor Europene

Claudia Măgdălina - şef Unitatea Centrală de Evaluare

Institutul de Prognoză Economică

acad. Lucian Liviu Albu - director

Institutul de Economie Agrară

dr. Cecilia Alexandri - director

Institutul Naţional de Cercetări Economice

George Georgescu - secretar ştiinţific

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - "Frăţia"

Corneliu Constantinoaia - secretar confederal

Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa"

Petru Sorin Dandea - vicepreşedinte

Confederaţia Naţională a Patronatului Român

Cristian Nicolae Pârvan - director general executiv

Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Florin Jianu - preşedinte

Societatea Română de Radiodifuziune

Constantin Puşcaş - director economic

Societatea Română de Televiziune

Florentina Stan - şef serviciu resurse umane

Agenţia Naţională de Presă Agerpres

Cristina Gabriela Ţintescu - director financiar adjunct

Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER)

prof. univ. dr. Valentina Vasile - vicepreşedinte

Societatea Română de Statistică

prof. univ. dr. Constantin Anghelache - prim-vicepreşedinte

Asociaţia Municipiilor din România

Constantin Mitache - director general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 20 iulie 2016