HOTĂRÂRE nr. 104 din 18 februarie 2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă scăderea imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, potrivit anexei nr. 2.
Art. 3
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Ministerului Sănătăţii a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a contractului de vânzare - cumpărare.
(2)Imobilele prevăzute la alin. (1), aflate în domeniul public al statului, se transmit din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, CUI 4580431.
(3)Se aprobă comasarea cotei părţi de 1/3 din imobilele transmise în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal potrivit alin. (2) cu partea de 2/3 din imobilele aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal înscrise la nr. MFP 143812 şi 143793, datele de identificare ale imobilelor rezultate fiind prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 4
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal ale căror caracteristici tehnice şi valoare de inventar se actualizează

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar
(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

143800

8.25.01

Clădire administraţie

C1 =P

Sc = 152 mp

CF nr. 101585

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

229.948

143802

8.25.01

Pavilion IV - terapie cuplu

C1 = D + P + E

Sc = 69 mp,

Sd = 199 mp

Nr. paturi = 4

CF nr. 101429

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

1.856.417

143810

8.25.01

Bloc social - locuinţe de serviciu

C = P + 2E+ M

Sc = 512 mp,

Su = 1.528 mp

CF nr. 102004

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

1.303.777

143811

8.25.01

Pavilion I

C1 = D + P + E + pod

Sc = 1.197 mp,

Sd = 2.984 mp

Nr. paturi = 57

CF nr. 101201

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

3.733.693

143812

8.25.01

Pavilion II

C1 = D + P + 3E

Sc = 991 mp,

Sd = 2.594 mp

Nr. paturi = 44

CF nr. 101458

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

4.190.432

143793

8.25.01

Teren

S teren = 15.000 mp

CF nr. 101458 nr. top 1801

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

2.559.317

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal care se scad din inventarul centralizat ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Descrierea tehnică a părţii retrocedate

Valoarea părţii retrocedate

Baza legală

1

2

3

4

5

6

143791

8.25.01

Teren

S teren = 4.000 mp

0

Sentinţa civilă nr. 289/D/2009 a Tribunalului Braşov

143803

8.25.01

Locuinţă de serviciu

P + E în suprafaţă de 183 mp

15

Sentinţa civilă nr. 289/D/2009 a Tribunalului Braşov

143805 parţial

8.25.01

Locuinţe de serviciu

S constr. = 45,03 mp

405

Sentinţa civilă nr. 4181/2009 a Tribunalului Braşov

143812 parţial

8.25.01

Pavilion II

1/3 din

C1 =D + P + 2E

Sd = 864 mp

1.396.811

Sentinţa civilă nr. 597/D/2008 a Tribunalului Bucureşti

143793 parţial

8.25.01

Teren

S teren - 5.000 mp

CF nr. 101458

853.106

Sentinţa civilă nr. 597/D/2008 a Tribunalului Bucureşti

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat şi se dau în administrare Ministerului Sănătăţii, CUI 4266456

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Nr. nou

8.25.01

Pavilion II

1/3 din C1 = D + P + 2E

Sd = 864 mp

CF nr. 101458

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

1.309.918

Nr. nou

8.25.01

Teren

S teren = 5.000 mp CF nr. 101458

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

910.282

ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal rezultate ca urmare a comasării părţii de 1/3 din construcţia şi terenul înregistrate la nr. MFP 143812 şi nr. MFP 143793

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar
(lei)

Descriere tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

143812

8.25.01

Pavilion II

C1 = D + P + 2E

Sc = 991 mp

Sd = 2.594 mp

Nr. paturi = 44

CF nr. 101458

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

4.103.539

143793

8.25.01

Teren

S teren = 15.000 mp

CF nr. 101458

nr. top 1801

Judeţul Braşov, localitatea Predeal, str. Valea Râşnoavei nr. 8

2.616.493

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 23 februarie 2015