ORDIN nr. 1808 din 19 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.655 din 26 iunie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. b) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. I
- Anexele nr. 1 şi 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 15/2011)
- Model -
Permis de pescuit recreativ/sportiv
FAŢĂ
VERSO
Descriere:
Dimensiunile formatului sunt: lungime - 85 mm, lăţime - 53 mm
Culoare*:
* În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.
- gratuit - roşu, seria G nr. .....
- 10 lei - galben, seria R nr. .....
- 30 lei - albastru, seria nr. .....
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 15/2011)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 470 din data de 29 iulie 2013