DECIZIE nr. 376 din 3 septembrie 2013 pentru numirea domnului Marcel Bogdan Pandelică în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel Bogdan Pandelică se numeşte în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 564 din data de 4 septembrie 2013