ORDIN nr. 437 din 21 iunie 2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat
În temeiul art. 19 alin. (4) lit. d), art. 26 alin. (1) şi al art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:
Art. 1
În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 18 iulie 2016