HOTĂRÂRE nr. 815 din 22 septembrie 2014 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: PROGRAMUL DE IARNĂ în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015
Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2041-31 martie 2015, denumit în continuare Programul de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada octombrie 2014-martie 2015, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic Naţional.
Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, ţinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor la începutul lunii octombrie 2014.
La energia electrică pentru perioada octombrie 2014-martie 2015, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o scădere a consumului cu 1%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a consumului cu o medie de circa 5,2% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, luându-se în considerare prognoza evoluţiei economiei româneşti, precum şi necesitatea elaborării unei prognoze care să creeze confortul unei siguranţe în alimentare a consumatorilor, prognoza luată în calcul a fost cea furnizată de Dispecerul Energetic Naţional.
În ceea ce priveşte soldul export-import pe perioada de analiză, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut un export de 1.434 GWh, iar Dispecerul Energetic Naţional, un export de 3.450 GWh. Din aceleaşi considerente expuse mai sus, coroborate cu posibila creştere a exportului de energie electrică datorat acţiunii de cuplare, în luna noiembrie a.c., a pieţei româneşti de electricitate, respectiv piaţa pentru ziua următoare, cu pieţele corespondente ale Cehiei, Slovaciei şi Ungariei, precum şi analizând rezultatele ultimilor 10 ani, în cadrul balanţei producţie-consum a fost luată în calcul prognoza Dispecerului Energetic Naţional. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situaţia o va impune.
A)Perioada de racord şi pregătire a Programului de iarnă, 1 iulie-30 septembrie 2014
1.Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică în această perioadă se prevede o producţie de energie electrică de cca 16.500 mii MWh şi de cca 2.300 mii Gcal energie termică.
2.Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili
Pentru satisfacerea cererii de resurse energetice în vederea realizării cantităţilor de energie electrică şi termică prognozate, precum şi pentru constituirea stocurilor la începutul lunii octombrie 2014, se prevăd următoarele:

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Prognoze iulie-septembrie 2014

U.M.

Cumulat
Prognoză iulie 2014-septembrie 2014

TOTAL

Achiziţii de combustibili

Lignit

mii tone

7.295,000

Huile

mii tone

600,000

Gaze

mil. m3

537,733

mil. m3/zi

5,845

Păcură

mii tone

3,850

Consum de combustibili

Lignit

mii tone

7.637,042

Huile

mii tone

551,321

Gaze

mil. m3

537,733

mil. m3/zi

5,845

Păcură

mii tone

7,296

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

Lignit

mii tone

2082,841

Huile

mii tone

200,083

Păcură

mii tone

162,755

Stocurile minime necesar a fi constituite la începutul lunii octombrie 2014, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, urmează a fi următoarele:

Lignit

tone

2.082,841

Huile

tone

200,083

Păcură

tone

162,755

Volum de apă în lacuri - grad de umplere

%

70,0

Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

2.091,45

Volum gaze înmagazinate (la sfârşitul ciclului de înmagazinare)*

mld. Nm3

3,15

__
* Stoc activ.
În cazul unui deficit hidrologic accentuat şi dacă situaţia o va impune, Departamentul pentru Energie va demara analize cu toţi factorii implicaţi şi va dispune măsurile necesare, astfel încât, la începutul perioadei de iarnă, să fie asigurate stocurile de apă prognozate.
B)Perioada programului de iarnă, octombrie 2014-martie 2015
1.Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică
1.1.Balanţa producţie-consum de energie electrică a ţării

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Prognoze octombrie 2014-martie 2015

U.M.

Prognoză octombrie 2014

Prognoză noiembrie 2014

Prognoză decembrie 2014

Prognoză ianuarie 2015

Prognoză februarie 2015

Prognoză martie 2015

Cumulat prognoză octombrie 2014 - prognoză martie 2015

TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ

mii MWh

5.711,461

5.921,828

6.249,634

6.419,123

5.896,089

6.368,505

36.566,640

MW

7.676,694

8.224,761

8.400,046

8.627,854

8.773,941

8.559,819

8.371,483

S.C.P.E.E. Hidroelectrica - S.A.

mii MWh

900,000

900,000

1.000,000

1.130,000

1.060,000

1.265,000

6.255,000

MW

1.209,677

1.250,000

1.344,086

1.518,817

1.577,381

1.700,269

1.432,005

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

mii MWh

1.031,448

1.000,673

1.034,029

1.033,236

933,245

1.033,431

6.066,062

MW

1.389,020

1.389,824

1.389,824

1.388,758

1.388,757

1.389,020

1.388,750

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

mii MWh

21,220

38,228

70,039

67,578

56,004

32,491

285,560

MW

28,522

53,094

94,138

90,831

83,339

43,671

65,375

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

mii MWh

207,576

352,800

453,840

438,640

396,409

336,802

2.186,067

MW

279,000

490,000

610,000

589,570

589,894

452,691

500,473

S.E. Bucureşti

mii MWh

188,976

302,400

383,160

400,776

362,295

313,612

1.951,219

MW

254,000

420,000

515,000

538,677

539,129

421,522

446,708

S.E. Constanţa

mii MWh

18,600

50,400

70,680

37,864

34,114

23,190

234,848

MW

 

70,000

95,000

50,892

50,765

31,169

53,766

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

mii MWh

316,393

306,187

316,393

316,393

285,775

316,393

1.857,536

MW

425,260

425,260

425,260

425,260

425,260

425,260

425,260

S.E. Deva

mii MWh

220,566

213,451

220,566

220,566

199,221

220,566

1.294,937

MW

296,460

296,460

296,460

296,460

296,460

296,460

296,460

S.E. Paroşeni

mii MWh

95,827

92,736

95,827

95,827

86,554

95,827

562,598

MW

128,800

128,800

128,800

128,800

128,800

128,800

128,800

S.N.G.N. ROMGAZ
Mediaş - S.A. - S.P.E.E. Iernut

mii MWh

204,301

197,505

204,089

74,400

67,200

74,300

821,795

MW

274,598

274,313

274,313

100,000

100,000

99,866

188,140

R.A.A.N. - Sucursala Romag-Termo Drobeta

mii MWh

74,400

72,720

75,144

71,053

60,825

57,733

411,875

MW

100,000

101,000

101,000

95,501

90,513

77,598

94,294

S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

mii MWh

1.315,000

1.285,000

1.246,000

1.408,000

1.225,000

1.095,000

7.574,000

MW

1.767,473

1.784,722

1.674,731

1.892,473

1.822,917

1.471,774

1.733,974

C.E.T. Craiova

mii MWh

80,000

100,000

140,000

140,000

130,000

110,000

700,000

MW

107,527

138,889

188,172

188,172

193,452

147,849

160,256

C.T.E. Işalniţa

mii MWh

250,000

250,000

250,000

330,000

330,000

200,000

1.610,000

MW

336,022

347,222

336,022

443,548

491,071

268,817

368,590

C.T.E. Rovinari

mii MWh

485,000

465,000

456,000

458,000

400,000

400,000

2.664,000

MW

651,882

645,833

612,903

615,591

595,238

537,634

609,890

C.T.E. Turceni

mii MWh

500,000

470,000

400,000

480,000

365,000

385,000

2.600,000

MW

672,043

652,778

537,634

645,161

543,155

517,473

595,238

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

mii MWh

30,550

31,953

35,029

34,500

31,266

32,614

195,912

MW

41,062

44,379

47,082

46,371

46,527

43,836

44,852

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

mii MWh

10,418

17,588

18,590

18,837

16,870

18,283

100,586

MW

14,003

24,428

24,987

25,319

25,104

24,574

23,028

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

mii MWh

59,000

63,000

68,000

67,000

61,000

64,000

382,000

MW

79,301

87,500

91,398

90,054

90,774

86,022

87,454

S.C. Dalkia Termo Iaşi - S.A.

mii MWh

 

31,172

53,365

46,872

42,336

36,806

210,551

MW

 

43,294

71,727

63,000

63,000

49,470

48,203

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

mii MWh

21,932

33,864

44,615

45,266

42,003

44,170

231,850

MW

29,478

47,033

59,966

60,841

62,504

59,368

53,079

S.C. Dalkia Termo Prahova - S.R.L. Ploieşti

mii MWh

29,007

53,282

73,725

79,290

67,641

54,636

357,581

MW

38,988

74,003

99,093

106,573

100,656

73,435

81,864

S.C. Colterm - S.A. Timişoara

mii MWh

5,057

9,229

10,978

10,978

9,916

9,532

55,690

MW

6,797

12,818

14,755

14,755

14,756

12,812

12,750

S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani

mii MWh

2,680

6,336

6,336

6,336

5,764

6,336

33,788

MW

3,602

8,800

8,516

8,516

8,577

8,516

7,735

S.C. Bioenergy - S.R.L. Suceava

mii MWh

10,416

15,120

21,576

21,576

19,488

15,624

103,800

MW

14,000

21,000

29,000

29,000

29,000

21,000

23,764

S.C. Enet - S.A. Focşani

mii MWh

7,670

9,792

10,118

10,118

9,139

10,118

56,955

MW

10,309

13,600

13,599

13,599

13,600

13,599

13,039

OMV PETROM - S.A.*

mii MWh

683,808

670,099

701,144

701,526

637,296

700,860

4.094,732

MW

919,097

930,693

942,397

942,911

948,357

942,016

937,439

Alţi producători independenţi şi autoproducători
(valori realizate pe perioada 1 octombrie 2013-31 martie 2014), din care: centrale eoliene
(valori realizate pe perioada 1 octombrie 2013-31 martie 2014)

mii MWh

791,000

842,400

828,200

859,100

888,400

1.180,000

5.389,100

MW

1.063,172

1.170,000

1.113,172

1.154,704

1.322,024

1.586,022

1.233,768

mii MWh

513,00

579,000

560,000

581,000

463,000

930,000

3.626,000

MW

689,516

804,167

752,688

780,914

688,988

1.250,000

830,128

Sold import-export prognozat de DEN

mii MWh

-500,000

-600,000

-650,000

-650,000

-500,000

-550,000

-3.450,000

MW

-672,043

-833,333

-873,656

-873,656

-744,048

-739,247

-789,835

Consum brut pe ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor

mii MWh

5.211,461

5.321,828

5.599,634

5.769,123

5.396,089

5.818,505

33.116,640

MW

7.004,651

7.391,428

7.526,390

7.754,198

8.029,894

7.820,571

7.581,648

Consum brut pe ţară prognozat de DEN
(medie +1% peste realizatul 2013-2014)

mii MWh

5.050,000

5.100,000

5.550,000

5.600,000

5.100,000

5.150,000

31.550,000

MW

6.787,634

7.083,333

7.459,677

7.526,882

7.589,286

6.922,043

7.222,985

Sold consum brut pe ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor - consum brut pe ţară prognozat de DEN

mii MWh

161,461

221,828

49,634

169,123

296,089

668,505

1.566,640

MW

217,017

308,094

66,712

227,316

440,608

898,528

358,663

__
* Valorile cuprind şi producţiile suplimentare disponibile.
În condiţiile prezentate, în afara exportului estimat, de 3,45 TWh, şi pe baza producţiei suplimentare disponibile a OMV PETROM, SEN poate acoperi o cerere suplimentară de energie de 1,5 TWh într-un regim de putere medie de 350 MW.
1.2.Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură
În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei acoperă un consum mediu de energie termică de 12.021 mii Gcal, mai mare cu 5,2% faţă de cel al iernii trecute.

Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia de energie termică, produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice - prognoze octombrie 2014- martie 2015

Prognoză octombrie 2014

Prognoză noiembrie 2014

Prognoză decembrie 2014

Prognoză ianuarie 2015

Prognoză februarie 2015

Prognoză martie 2015

Cumulat prognoză octombrie 2014- prognoză martie 2015

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATA

908,786

1.795,688

2.568,276

2.613,268

2.252,299

1.883,834

12.021,152

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

3,500

8,000

5,500

8,000

8,000

6,500

39,500

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. - total,

193,622

650,670

1.007,112

994,516

837,115

616,291

4.299,326

din care: S.E. Bucureşti

170,503

563,667

867,510

865,002

726,962

520,394

3.714,038

S.E. Constanţa

23,119

87,003

139,602

129,514

110,153

95,897

585,288

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. - total,

20,000

41,000

57,500

57,500

48,000

52,500

276,500

din care: S.E. Paroşeni

10,500

24,000

33,000

33,500

30,000

34,000

165,000

S.E. Deva

9,500

17,000

24,500

24,000

18,000

18,500

111,500

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

22,776

64,864

107,224

106,840

84,464

77,481

463,649

R.A.A.N. - Sucursala Romag-Termo Drobeta

59,973

94,752

114,861

139,880

125,273

111,292

646,031

S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A. - total,

50,050

100,185

145,705

140,180

130,180

100,130

666,430

din care: C.E.T. Craiova

50,000

100,000

145,500

140,000

130,000

100,000

665,500

C.T.E. Rovinari

 

0,045

0,045

0,040

0,040

0,030

0,200

C.T.E. Turceni

0,050

0,140

0,160

0,140

0,140

0,100

0,730

S.C. Uzina Termoelectrică Midia - S.A. Năvodari

20,893

31,603

34,542

38,557

37,596

30,653

193,844

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

34,000

52,000

71,000

65,000

60,000

58,000

340,000

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

15,325

34,138

44,512

45,432

40,436

36,028

215,871

S.C. TETKRON - S.R.L. Braşov

0,997

1,054

2,092

2,075

1,649

1,382

9,249

S.C. Global Energy Production - S.A.

 

0,505

10,068

10,413

8,006

2,753

31,745

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

155,000

170,000

190,000

193,000

177,000

173,000

1.058,000

S.C. Dalkia Termo Iaşi - S.A.

15,747

47,214

81,116

87,784

77,282

73,207

382,350

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

50,350

98,150

145,150

154,075

126,741

129,260

703,726

S.C. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti

16,700

25,700

47,500

47,500

42,900

43,900

224,200

S.C. Dalkia Termo Prahova - S.R.L. Ploieşti

41,288

75,969

104,863

114,539

102,628

78,338

517,625

S.C. Bioenergy - S.R.L. Suceava

10,000

31,000

45,000

45,000

37,000

26,000

194,000

S.C. Colterm - S.A. Timişoara

52,450

90,860

137,643

137,243

108,683

93,365

620,244

S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani

6,950

13,600

19,345

20,500

18,100

17,320

95,815

R.A.M. Buzău

1,136

4,086

5,552

5,648

4,745

4,090

25,258

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

8,100

13,400

22,500

20,500

16,500

12,000

93,000

S.C. Enet - S.A. Focşani

5,819

21,192

23,759

25,619

22,468

21,527

120,384

S.C. Goscom - S.A. Miercurea-Ciuc

2,280

3,300

5,890

6,500

6,800

3,750

27,520

S.C. Energoterm - S.A. Tulcea

0,287

12,634

17,870

19,370

18,686

14,656

83,503

OMV PETROM - S.A.

121,543

109,813

121,971

127,597

112,046

100,412

693,382

2.Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili
Având în vedere stocurile prognozate a fi constituite la începutul lunii octombrie 2014, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică prognozate a fi produse în intervalul 1 octombrie 2014-31 martie 2015, de 36,6 TWh, şi, respectiv, 12.021 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză se prevăd a fi după cum urmează:

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice Prognoze octombrie 2014-martie 2015

U.M.

Prognoză octombrie 2014

Prognoză noiembrie 2014

Prognoză decembrie 2014

Prognoză ianuarie 2015

Prognoză februarie 2015

Prognoză martie 2015

Cumulat prognoză octombrie 2014- prognoză martie 2015

TOTAL

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

2.557,956

2.422,441

2.019,407

2.090,626

1.997,729

2.063,774

13.151,933

Huile

mii tone

226,000

213,000

183,000

183,000

183,000

183,000

1.171,000

Gaze

mil. m3

265,227

351,067

468,115

369,229

312,019

266,086

2.031,744

mil. m3/zi

8,556

11,702

15,100

11,911

11,144

8,583

11,163

Păcură

mii tone

5,357

5,011

3,522

3,081

2,513

4,636

24,120

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

2.223,777

2.292,006

2.341,525

2.564,437

2.271,208

2.057,918

13.750,871

Huile

mii tone

182,671

200,252

223,492

222,959

200,598

216,554

1.246,526

Gaze

mil. m3

271,433

357,540

475,247

375,499

318,132

300,539

2.105,893

mil. m3/zi

8,756

11,918

15,331

12,113

11,362

9,695

11,571

Păcură

mii tone

2,088

3,719

4,837

7,648

6,518

3,719

28,529

R.E.R.

mii t.c.c.

5,224

7,560

10,440

10,440

9,430

7,812

50,906

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

2.417,020

2.547,455

2.225,337

1.751,526

1.482,047

1.447,903

x

Huile

mii tone

243,412

256,160

215,668

175,709

158,111

124,557

x

Păcură

mii tone

166,124

167,516

166,401

162,034

158,229

159,246

x

R.E.R.

mii t.c.c.

4,800

5,640

6,600

7,560

8,430

9,018

x

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

11,314

17,950

31,329

30,941

24,295

17,975

133,804

mil. m3/zi

0,365

0,598

1,011

0,998

0,868

0,580

0,735

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

11,314

17,950

31,329

30,941

24,295

17,975

133,804

mil. m3/zi

0,365

0,598

1,011

0,998

0,868

0,580

0,735

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

15,610

15,610

15,610

15,610

15,610

15,610

x

SNGN ROM GAZ - S.A. - SPEE Iernut

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

55,652

53,800

55,593

20,819

18,804

20,791

225,459

mil. m3/zi

1,795

1,793

1,793

0,672

0,672

0,671

1,239

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

55,652

53,800

55,593

20,819

18,804

20,791

225,459

mil. m3/zi

1,795

1,793

1,793

0,672

0,672

0,671

1,239

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

67,805

146,479

214,440

190,747

163,226

133,947

916,644

mil. m3/zi

2,187

4,883

6,917

6,153

5,830

4,321

5,037

Păcură

mii tone

   

9,000

9,000

 

18,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

67,805

146,479

214,440

190,747

163,226

133,947

916,644

mil. m3/zi

2,187

4,883

6,917

6,153

5,830

4,321

5,037

Păcură

mii tone

   

9,000

9,000

 

18,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

106,689

106,689

106,689

106,689

106,689

106,689

x

S.E. Bucureşti

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

60,459

123,832

180,320

165,508

141,748

116,594

788,462

mil. m3/zi

1,950

3,995

5,817

5,339

5,062

3,761

4,332

Păcură

mii tone

   

9,000

9,000

 

18,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

60,459

123,832

180,320

165,508

141,748

116,594

788,462

mil. m3/zi

1,950

3,995

5,817

5,339

5,062

3,761

4,332

Păcură

mii tone

   

9,000

9,000

 

18,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

97,488

97,488

97,488

97,488

97,488

97,488

x

S.E. Constanţa

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

7,345

22,647

34,119

25,239

21,478

17,353

128,182

mil. m3/zi

0,237

0,755

1,101

0,814

0,767

0,560

0,704

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

7,345

22,647

34,119

25,239

21,478

17,353

128,182

mil. m3/zi

0,237

0,755

1,101

0,814

0,767

0,560

0,704

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

9,201

9,201

9,201

9,201

9,201

9,201

x

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

183,000

1.098,000

Gaze

mil. m3

5,480

5,404

5,662

5,659

5,080

5,614

32,900

mil. m3/zi

0,177

0,180

0,183

0,183

0,181

0,181

0,181

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

182,671

181,377

190,703

190,674

171,356

189,582

1.106,363

Gaze

mil. m3

5,480

5,404

5,662

5,659

5,080

5,614

32,900

mil. m3/zi

0,177

0,180

0,183

0,183

0,181

0,181

0,181

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

98,008

99,631

91,928

84,254

95,898

89,316

x

Păcură

mii tone

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

x

S.E. Paroşeni

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

70,000

71,000

70,000

76,000

70,000

75,000

432,000

Gaze

mil. m3

0,621

0,635

0,676

0,677

0,611

0,679

3,900

mil. m3/zi

0,020

0,021

0,022

0,022

0,022

0,022

0,021

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

69,704

71,223

75,830

75,966

68,544

76,102

437,369

Gaze

mil. m3

0,621

0,635

0,676

0,677

0,611

0,679

3,900

mil. m3/zi

0,020

0,021

0,022

0,022

0,022

0,022

0,021

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

16,197

15,974

10,144

10,178

11,634

10,532

x

Păcură

mii tone

      

x

S.E. Deva

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

101,100

93,100

84,300

106,900

100,200

103,100

588,700

Gaze

mil. m3

3,382

2,901

2,935

4,247

3,703

2,872

20,040

mil. m3/zi

0,109

0,097

0,095

0,137

0,132

0,093

0,110

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

112,967

110,154

114,873

114,708

102,812

113,480

668,994

Gaze

mil. m3

4,859

4,768

4,986

4,982

4,469

4,935

29,000

mil. m3/zi

0,157

0,159

0,161

0,161

0,160

0,159

0,159

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

81,811

83,657

81,784

74,076

84,264

78,784

x

Păcură

mii tone

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

0,145

x

R.A.A.N. Sucursala ROMAG-TERMO Drobeta

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

210,000

250,000

200,000

210,000

210,000

210,000

1.290,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

       

mil. m3/zi

       

Păcură

mii tone

1,000

 

1,000

1,000

1,000

 

4,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

179,556

185,605

200,968

206,661

187,249

175,699

1.135,738

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

       

mil. m3/zi

       

Păcură

mii tone

0,661

0,683

0,740

0,717

0,826

0,640

4,267

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

265,285

329,680

328,712

332,051

354,802

389,103

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

1,493

0,810

1,070

1,353

1,527

0,887

x

S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

2.013,000

1.865,000

1.544,000

1.620,000

1.526,000

1.526,000

10.094,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

4,487

4,547

4,655

7,722

7,487

5,427

34,325

mil. m3/zi

0,145

0,152

0,150

0,249

0,267

0,175

0,189

Păcură

mii tone

0,800

1,800

   

2,200

4,800

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

1.792,000

1.782,000

1.749,000

1.958,000

1.726,000

1.515,000

10.522,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

4,487

4,547

4,655

7,722

7,487

5,427

34,325

mil. m3/zi

0,145

0,152

0,150

0,249

0,267

0,175

0,189

Păcură

mii tone

0,520

0,582

1,194

0,914

0,807

0,578

4,595

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

1.521,000

1.604,000

1.399,000

1.061,000

865,000

836,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

11,100

12,318

11,124

10,210

9,403

11,025

x

C.T.E. Işalniţa

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

420,000

420,000

392,000

400,000

420,000

300,000

2.352,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,226

2,248

2,254

5,188

5,188

3,144

20,248

mil. m3/zi

0,072

0,075

0,073

0,167

0,185

0,101

0,111

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

364,000

367,000

368,000

495,000

495,000

300,000

2.389,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,226

2,248

2,254

5,188

5,188

3,144

20,248

mil. m3/zi

0,072

0,075

0,073

0,167

0,185

0,101

0,111

Păcură

mii tone

0,520

0,582

1,194

0,914

0,807

0,578

4,595

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

300,000

353,000

377,000

282,000

207,000

207,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

C.T.E. Craiova

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

180,000

150,000

150,000

150,000

150,000

200,000

980,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,548

0,635

0,709

0,839

0,721

0,600

4,052

mil. m3/zi

0,018

0,021

0,023

0,027

0,026

0,019

0,022

Păcură

mii tone

 

1,800

   

2,200

4,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

145,000

195,000

266,000

265,000

253,000

209,000

1.333,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,548

0,635

0,709

0,839

0,721

0,600

4,052

mil. m3/zi

0,018

0,021

0,023

0,027

0,026

0,019

0,022

Păcură

mii tone

0,300

0,400

1,000

0,700

0,600

0,400

3,400

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

529,000

484,000

368,000

253,000

150,000

141,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

1,431

2,831

1,831

1,131

0,531

2,331

x

C.T.E. Rovinari

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

700,000

630,000

500,000

540,000

494,000

516,000

3.380,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,348

0,334

0,327

0,330

0,318

0,318

1,975

mil. m3/zi

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,010

0,011

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

620,000

595,000

583,000

568,000

496,000

496,000

3.358,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

       

mil. m3/zi

0,348

0,334

0,327

0,330

0,300

0,300

1,939

Păcură

mii tone

0,080

0,042

0,054

0,074

0,067

0,038

0,355

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

282,000

317,000

234,000

206,000

208,000

188,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

3,869

3,827

3,773

3,699

3,632

3,594

x

C.T.E. Turceni

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

713,000

665,000

502,000

530,000

462,000

510,000

3.382,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,365

1,330

1,365

1,365

1,260

1,365

8,050

mil. m3/zi

0,044

0,044

0,044

0,044

0,045

0,044

0,044

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

663,000

625,000

532,000

630,000

482,000

510,000

3.442,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,365

1,330

1,365

1,365

1,260

1,365

8,050

mil. m3/zi

0,044

0,044

0,044

0,044

0,045

0,044

0,044

Păcură

mii tone

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

0,840

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

410,000

450,000

420,000

320,000

300,000

300,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

5,800

5,660

5,520

5,380

5,240

5,100

x

S.C. Uzina Termoelectrică Midia - S.A. Năvodari

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,728

3,134

3,426

3,824

3,729

3,040

19,881

mil. m3/zi

0,088

0,104

0,111

0,123

0,133

0,098

0,109

Păcură

mii tone

0,500

1,000

1,000

0,500

 

1,000

4,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,728

3,134

3,426

3,824

3,729

3,040

19,881

mil. m3/zi

0,088

0,104

0,111

0,123

0,133

0,098

0,109

Păcură

mii tone

 

0,943

1,031

1,186

1,122

0,915

5,197

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

4,000

4,057

4,026

3,340

2,218

2,303

x

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

13,623

15,565

18,862

18,156

16,608

16,966

99,780

mil. m3/zi

0,439

0,519

0,608

0,586

0,593

0,547

0,548

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

13,623

15,565

18,862

18,156

16,608

16,966

99,780

mil. m3/zi

0,439

0,519

0,608

0,586

0,593

0,547

0,548

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

3,419

7,466

9,119

9,279

8,148

7,819

45,250

mil. m3/zi

0,110

0,249

0,294

0,299

0,291

0,252

0,249

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

3,419

7,466

9,119

9,279

8,148

7,819

45,250

mil. m3/zi

0,110

0,249

0,294

0,299

0,291

0,252

0,249

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

10,896

10,896

10,896

10,896

10,896

10,896

x

S.C. TETKRON - S.R.L.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,139

0,126

0,290

0,268

0,215

0,180

1,218

mil. m3/zi

0,004

0,004

0,009

0,009

0,008

0,006

0,007

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,139

0,126

0,290

0,268

0,215

0,180

1,218

mil. m3/zi

0,004

0,004

0,009

0,009

0,008

0,006

0,007

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. Global Energy Production - S.A. Giurgiu

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,072

1,277

1,326

0,967

0,313

0,072

3,955

mil. m3/zi

0,002

0,041

0,043

0,035

0,010

0,002

0,022

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,072

1,277

1,326

0,967

0,313

0,072

3,955

mil. m3/zi

0,002

0,041

0,043

0,035

0,010

0,002

0,022

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

170,000

150,000

150,000

150,000

150,000

170,000

940,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

mil. m3/zi

0,065

0,067

0,065

0,065

0,071

0,065

0,066

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

160,000

175,000

195,000

198,000

181,000

186,000

1.095,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

12,000

mil. m3/zi

0,065

0,067

0,065

0,065

0,071

0,065

0,066

Păcură

mii tone

   

0,500

0,500

 

1,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

268,000

243,000

198,000

150,000

119,000

103,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

7,063

7,063

7,063

6,563

6,063

6,063

x

S.C. Dalkia Termo Iaşi - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

43,000

30,000

    

73,000

Gaze

mil. m3

2,837

0,040

0,069

0,098

0,087

0,060

3,191

mil. m3/zi

0,092

0,001

0,002

0,003

0,003

0,002

0,018

Păcură

mii tone

0,250

     

0,250

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

 

18,875

32,789

32,285

29,242

26,972

140,163

Gaze

mil. m3

2,837

0,040

0,069

0,098

0,087

0,060

3,191

mil. m3/zi

0,092

0,001

0,002

0,003

0,003

0,002

0,018

Păcură

mii tone

 

0,200

0,150

0,050

0,050

0,050

0,500

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

145,404

156,529

123,740

91,455

62,213

35,241

x

Păcură

mii tone

2,011

1,811

1,661

1,611

1,561

1,511

x

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

84,956

97,441

125,407

110,626

111,729

107,774

637,933

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

       

mil. m3/zi

       

Păcură

mii tone

0,807

1,211

1,522

1,581

1,513

1,436

8,070

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

64,956

97,441

135,407

140,626

121,729

127,774

687,933

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

       

mil. m3/zi

       

Păcură

mii tone

0,807

1,211

1,522

1,581

1,513

1,436

8,070

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

140,000

140,000

130,000

100,000

90,000

70,000

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

x

S.C. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,150

3,314

6,140

6,140

5,544

5,666

28,954

mil. m3/zi

0,069

0,110

0,198

0,198

0,198

0,183

0,159

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,150

3,314

6,140

6,140

5,544

5,666

28,954

mil. m3/zi

0,069

0,110

0,198

0,198

0,198

0,183

0,159

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. Dalkia Termo Prahova - S.R.L. Ploieşti

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

12,226

20,328

26,103

29,294

26,040

21,061

135,052

mil. m3/zi

0,394

0,678

0,842

0,945

0,930

0,679

0,742

Păcură

mii tone

2,000

1,000

    

3,000

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

12,226

20,328

26,103

29,294

26,040

21,061

135,052

mil. m3/zi

0,394

0,678

0,842

0,945

0,930

0,679

0,742

Păcură

mii tone

   

2,000

1,000

 

3,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

3,026

4,026

4,026

2,026

1,026

1,026

x

S.C. Bioenergy - S.R.L. Suceava

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,000

2,000

3,000

3,000

2,000

2,000

13,000

mil. m3/zi

0,032

0,067

0,097

0,097

0,071

0,065

0,071

Păcură

mii tone

       

R.E.R.

mii t.c.c.

6,000

8,400

11,400

11,400

10,300

8,400

55,900

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,000

2,000

3,000

3,000

2,000

2,000

13,000

mil. m3/zi

0,032

0,067

0,097

0,097

0,071

0,065

0,071

Păcură

mii tone

0,100

0,100

0,200

0,200

0,200

0,100

0,900

R.E.R.

mii t.c.c.

5,220

7,560

10,440

10,440

9,430

7,812

50,902

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

R.E.R.

mii t.c.c.

4,800

5,640

6,600

7,560

8,430

9,018

x

S.C. Colterm - S.A. Timişoara

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

80,000

60,000

   

50,000

190,000

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,219

2,980

7,123

7,083

4,978

2,945

27,328

mil. m3/zi

0,072

0,099

0,230

0,228

0,178

0,095

0,150

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

27,265

51,960

61,150

61,150

55,230

53,445

310,200

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

2,219

2,980

7,123

7,083

4,978

2,945

27,328

mil. m3/zi

0,072

0,099

0,230

0,228

0,178

0,095

0,150

Păcură

mii tone

   

0,500

0,500

 

1,000

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

222,735

230,775

169,625

108,475

53,245

49,800

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

3,091

3,091

3,091

2,591

2,091

2,091

x

S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,789

2,655

3,437

3,578

3,185

3,167

17,811

mil. m3/zi

0,058

0,089

0,111

0,115

0,114

0,102

0,098

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,789

2,655

3,437

3,578

3,185

3,167

17,811

mil. m3/zi

0,058

0,089

0,111

0,115

0,114

0,102

0,098

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

0,395

0,395

0,395

0,395

0,395

0,395

x

R.A.M. Buzău

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,320

0,461

0,779

0,786

0,692

0,452

3,491

mil. m3/zi

0,010

0,015

0,025

0,025

0,025

0,015

0,019

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,320

0,461

0,779

0,786

0,692

0,452

3,491

mil. m3/zi

0,010

0,015

0,025

0,025

0,025

0,015

0,019

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,729

2,392

3,865

3,527

2,845

2,259

16,617

mil. m3/zi

0,056

0,080

0,125

0,114

0,102

0,073

0,091

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,729

2,392

3,865

3,527

2,845

2,259

16,617

mil. m3/zi

0,056

0,080

0,125

0,114

0,102

0,073

0,091

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. Enet - S.A. Focşani

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,678

4,581

5,011

4,481

3,962

3,965

23,678

mil. m3/zi

0,054

0,153

0,162

0,145

0,142

0,128

0,130

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

1,678

4,581

5,011

4,481

3,962

3,965

23,678

mil. m3/zi

0,054

0,153

0,162

0,145

0,142

0,128

0,130

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. Goscom - S.A. Miercurea-Ciuc

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,330

0,522

0,672

0,680

0,650

0,446

3,300

mil. m3/zi

0,011

0,017

0,022

0,022

0,023

0,014

0,018

Păcură

mii tone

       

R.E.R.

mii t.c.c.

0,004

     

0,004

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,330

0,522

0,672

0,680

0,650

0,446

3,300

mil. m3/zi

0,011

0,017

0,022

0,022

0,023

0,014

0,018

Păcură

mii tone

       

R.E.R.

mii t.c.c.

0,004

     

0,004

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

R.E.R.

mii t.c.c.

      

x

S.C. Energoterm - S.A. Tulcea

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,049

1,759

2,689

2,742

2,473

1,990

11,702

mil. m3/zi

0,002

0,059

0,087

0,088

0,088

0,064

0,064

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

0,049

1,759

2,689

2,742

2,473

1,990

11,702

mil. m3/zi

0,002

0,059

0,087

0,088

0,088

0,064

0,064

Păcură

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură

mii tone

      

x

S.C. OMV PETROM - S.A.

        

Achiziţii de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

72,252

53,492

62,574

17,079

9,004

8,004

222,405

mil. m3/zi

2,331

1,783

2,019

0,551

0,322

0,258

1,222

Păcură

mii tone

       

Consum de combustibili

        

Lignit

mii tone

       

Huile

mii tone

       

Gaze

mil. m3

79,754

59,699

69,046

24,211

15,274

14,117

262,101

mil. m3/zi

2,573

1,990

2,227

0,835

0,545

0,455

1,440

Păcură + motorină

mii tone

       

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

        

Lignit

mii tone

      

x

Huile

mii tone

      

x

Păcură + motorină

mii tone

      

x

Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţele de combustibil pot fi considerate suficiente, ele fiind rezultatul unei prognoze de creştere de consum relativ optimiste şi a unei prognoze hidrologice rezervate.
3.Prevederi privind variaţia stocului de apă

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor

Volumul de apă şi energia echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor

Prognoză octombrie 2014-martie 2015

U.M.

Prognoză octombrie 2014

Prognoză noiembrie 2014

Prognoză decembrie 2014

Prognoză ianuarie 2015

Prognoză februarie 2015

Prognoză martie 2015

Volum de apă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mil. m3

1.660,310

1.585,120

1.477,410

1.246,250

1.029,470

851,380

%

64,900

62,000

57,700

48,700

40,200

33,300

Energie echivalentă în marile lacuri ale hidrocentralelor la sfârşitul lunii

mii MWh

1.995,230

1.902,180

1.766,380

1.484,860

1.222,850

997,870

%

76,900

63,200

58,700

49,400

40,600

33,200

Valorile reprezintă medii realizate în ultimii 18 ani de exploatare, valori ale volumelor utile ce pot asigura o rezervă suficient de mare pentru a menţine stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional.
4.Măsuri pentru derularea în bune condiţii a activităţilor
Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului Electroenergetic Naţional.
Faţă de anii precedenţi, a crescut excedentul de putere în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe fondul scăderii consumului de energie electrică, pe de o parte, şi ca urmare a apariţiei de noi surse de energie cu puteri apreciabile, pe de altă parte.
Balanţele producţie-consum de energie electrică şi termică, precum şi prevederile privind achiziţiile şi stocurile de combustibili şi apă reprezintă un scenariu orientativ şi el va putea suferi ajustări în funcţie de cerinţele de asigurare a securităţii în exploatare şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, în concordanţă cu situaţiile ce pot apărea.
Pentru o funcţionare eficientă a producătorilor implicaţi în asigurarea cererii de consum, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei trebuie să ia măsurile care se impun pentru funcţionarea corelată şi armonizată a pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, astfel încât producătorii de energie electrică şi termică să nu înregistreze pierderi cauzate de disfuncţionalităţi ale acestora.
În situaţia realizării unor producţii de energie electrică din surse eoliene peste limita funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional, operatorul de transport şi de sistem va lua măsurile ce se impun, potrivit prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
De asemenea, potrivit prevederilor Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura cadrul de reglementare necesar pentru încheierea contractelor de procesare a unor combustibili, măsură care poate aduce injecţii de energie în sistem, contracte pentru export şi beneficii financiare entităţilor economice implicate.
În vederea realizării unui flux normal de resurse energetice pentru constituirea stocurilor necesare pentru luna octombrie şi, în continuare, pe toată perioada de iarnă, se impun măsuri adecvate în ceea ce priveşte contractarea şi transportul combustibililor solizi şi lichizi.
Societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu responsabilităţi în domeniul gazelor naturale, trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să fie asigurate gazele pentru satisfacerea consumatorilor industriali (inclusiv pentru producătorii de energie electrică şi/sau termică) şi rezidenţiali.
Totodată, Departamentul pentru Energie va analiza posibilitatea elaborării unei proceduri privind suplimentarea achiziţionării unor cantităţi suplimentare de gaze naturale din import, atunci când situaţia o poate cere (scăderea producţiei interne, temperaturi exterioare foarte scăzute, depresurizări ale Sistemului naţional de transport gaze naturale etc.).
Totodată, pentru buna desfăşurare a activităţii şi a îmbunătăţirii fluxului de combustibili, operatorii economici vor putea accesa, potrivit legislaţiei în vigoare, combustibilii rezervele de stat.
În ceea ce priveşte situaţiile speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Departamentul pentru Energie va contacta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., ELECTRICA - S.A. şi ceilalţi distribuitori privaţi de energie electrică, respectiv EoN, ENEL şi CEZ, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice.
5.Finanţarea programului de iarnă
Necesarul total de finanţare a programului de iarnă 2014- 2015, pentru achiziţia de combustibili, se prezintă după cum urmează:

Operatori economici

Surse proprii şi credite interne

Credite externe cu garanţia statului

TOTAL

mil. lei

mil. USD

mil. lei

Producători de energie electrică şi termică, unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie*

3.746,7

0

3.746,7

Producători de energie electrică şi termică, unităţi din administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale

785,6

0

785,6

TOTAL

  

4.532,3

___
* Inclusiv OMV PETROM.
6.Programele de reparaţii
În vederea asigurării unei fiabilităţi superioare, îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale echipamentelor şi reducerea consumurilor specifice, operatorii din sectorul energetic au început pregătirile pentru iarna 2014-2015 prin elaborarea unor programe de reparaţii, care prevăd lucrări corespunzătoare specificului de activitate, unele fiind deja în curs de realizare sau deja realizate.
În cadrul lucrărilor de mentenanţă preventivă şi corectivă, programul de reparaţii cuprinde un ansamblu de activităţi tehnice şi organizatorice ce se execută în instalaţiile energetice şi componentele acestora, aflate în exploatare, în vederea menţinerii şi reabilitării capacităţilor, pentru a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate, prin înlocuirea elementelor defecte sau uzate.
Valoarea totală preliminată a lucrărilor de reparaţii, necesare pentru iarna 2014-2015, este de cca 282 mil. lei, conform tabelului următor:

Operatori economici

Valoare preliminată
- mil. lei

Producători de energie electrică şi termică, unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie*

210,3

Producători de energie electrică şi termică, entităţi economice din administrarea consiliilor judeţene şi/sau locale

71,8

TOTAL

282,1

___
* Inclusiv OMV PETROM.
Programarea reparaţiilor va putea suferi unele modificări în raport cu cerinţa Dispeceratului Energetic Naţional privind acoperirea curbei de sarcină pe anumite perioade, precum şi din cauza unor întârzieri ce pot apărea ca urmare a constatării unor probleme suplimentare, cu ocazia demontării instalaţiilor.
În acelaşi timp, transportatorul şi toţi distribuitorii de energie electrică au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru prevenirea avariilor, precum şi remedierea acestora în cel mai scurt timp.
7.Urmărirea derulării programului de iarnă
În vederea ducerii la îndeplinire a sarcinilor reieşite din Programul de iarnă, ministrul delegat pentru energie va emite în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri un ordin prin care va numi Comandamentul energetic de iarnă, condus de secretarul de stat coordonator al sectorului energiei electrice din cadrul Departamentului pentru Energie. Comandamentul energetic de iarnă va avea în componenţă factori de decizie din cadrul Departamentului pentru Energie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici din sectoarele energie, petrol şi gaze, participante la realizarea Programului de iarnă.
Comandamentul energetic de iarnă va urmări şi va analiza stadiul îndeplinirii sarcinilor rezultate din Programul de iarnă şi va lua măsuri operative în situaţia neîndeplinirii acestora. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA - S.A. va prezenta în a doua şedinţă a Comandamentului energetic de iarnă programul de retragere din exploatare a liniilor de transport. Departamentul pentru Energie va prezenta Guvernului scurte informări asupra realizării programului sus-menţionat, ori de câte ori situaţia o va impune.
Pentru coordonarea acţiunilor Departamentului pentru Energie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru rezolvarea problemelor ce nu pot fi soluţionate în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, ministrul delegat pentru energie va numi, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin, un comitet interministerial pentru monitorizarea activităţii Comandamentului energetic de iarnă, în a cărui componenţă vor fi numiţi secretarii de stat din cadrul Departamentului pentru Energie, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Secretariatului General al Guvernului, cu atribuţii în urmărirea funcţionării operatorilor economici pe perioada de iarnă.
La şedinţa comitetului interministerial de monitorizare a activităţii Comandamentului energetic de iarnă pot fi invitaţi preşedinţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate.
ANEXA nr. 2: LISTA autorităţilor administraţiei publice care vor duce la îndeplinire Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2014-31 martie 2015
- Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
- Secretariatul General al Guvernului
- Consiliile locale şi/sau judeţene implicate
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 26 septembrie 2014