ORDIN nr. 1103 din 25 iunie 2014 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (25) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă hărţile strategice de zgomot ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. conform prevederilor legale în vigoare, prevăzute în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă planurile de acţiune pentru căile ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. conform prevederilor legale în vigoare, prevăzute în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Istvan Zoltan,

secretar de stat

_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 nu pot fi publicate în Monitorul Oficial al României din motive de natură tehnico-redacţională, respectiv datorită complexităţii acestora, fiind disponibile în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., http://www.cfr.ro/cfr/folderul Protecţia Mediului/hărţi strategice de zgomot.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 502 din data de 7 iulie 2014