ORDIN nr. 94 din 29 septembrie 2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014
Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. e) din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014,
În temeiul art. 5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
În anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, tabelul nr. 2 "Tarif pentru atestare/ autorizare persoane fizice" se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Tabelul nr. 2 - Tarif pentru atestare/autorizare/prelungire legitimaţii persoane fizice

Nr. crt.

Tipul atestării

Tariful (lei)

1.

Verificatori de proiecte

350

2.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor verificatorilor de proiecte, fiecare tip

175

3.

Experţi tehnici

450

4.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor experţilor tehnici, fiecare tip

225

5.

Instalatori autorizaţi

250

6.

Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi, fiecare tip

125

7.

Eliberare duplicat legitimaţie

30

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 726 din data de 3 octombrie 2014