ORDIN nr. 318 din 17 martie 2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţa în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. ACP 2.627/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul decalcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5552 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5553, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod CNPM

Cod_cim

Observaţii

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_arm

Stare

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

Observaţii

"5553

 

W61063001

 

CUPRIPEN 250 mg

CAPS.

250 mg

CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

PENICILLAMINUM

Cutie x flacon x 30 capsule

M01CC01

   

N

27.40

31.24

40.86

Cant. 15.000 cutii

"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 204 din data de 18 martie 2016