HOTĂRÂRE nr. 1168 din 4 decembrie 2012 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă desfiinţarea, ca urmare a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 694/2011, a Spitalului de Boli Cronice Iveşti, cu sediul în localitatea Iveşti, strada G-ral E. Grigorescu nr. 740, judeţul Galaţi, unitate sanitară publică cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 2
Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern şi celelalte componente ale bazei materiale, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a doua şi a treia din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, se dau în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, unitate sanitară publică din judeţul Galaţi, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de direcţia de sănătate publică a judeţului, în numele statului şi de unitatea respectivă, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă numărul curent 165 de la rubrica Judeţul Galaţi" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze - pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi numărul curent 32 de la rubrica "Judeţul Galaţi" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

p. Ministrul delegat pentru administraţie,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 816 din data de 5 decembrie 2012