RECTIFICARE din 24 iulie 2015 în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015
În Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la art. 40 lit. a), în loc de: "a) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2014*);" se va citi: "a) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012*);"
- la nota de subsol corespunzătoare lit. a) a art. 40, în loc de: "*) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2014 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I." se va citi: "*) Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 21 din 13 decembrie 2012 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 24 iulie 2015