HOTĂRÂRE nr. 283 din 16 aprilie 2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se stabileşte ziua de duminică, 25 mai 2014, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXĂ: LISTA circumscripţiilor electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
I.Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru preşedintele consiliului judeţean:
- judeţul Argeş.
II.Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari:
1.oraşul Borşa, judeţul Maramureş;
2.oraşul Panciu, judeţul Vrancea;
3.comuna Luizi-Călugăra, judeţul Bacău;
4.comuna Apaţa, judeţul Braşov;
5.comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău;
6.comuna Ziduri, judeţul Buzău;
7.comuna Obreja, judeţul Caraş-Severin;
8.comuna Rasova, judeţul Constanţa;
9.comuna Ideciu de Jos, judeţul Mureş;
10.comuna Brezniţa-Ocol, judeţul Mehedinţi;
11.comuna Mărgineni, judeţul Neamţ;
12.comuna Măgureni, judeţul Prahova;
13.comuna Păuleşti, judeţul Prahova;
14.comuna Crângu, judeţul Teleorman;
15.comuna Troianul, judeţul Teleorman;
16.comuna Criciova, judeţul Timiş;
17.comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui.
III.Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru consiliile locale:
1.oraşul Pogoanele, judeţul Buzău;
2.comuna Bunteşti, judeţul Bihor;
3.comuna Calvini, judeţul Buzău;
4.comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa;
5.comuna Coşoveni, judeţul Dolj;
6.comuna Săcălaz, judeţul Timiş;
7.comuna I.C. Brătianu, judeţul Tulcea;
8.comuna Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 287 din data de 18 aprilie 2014