HOTĂRÂRE nr. 1206 din 12 decembrie 2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 105.500 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pe anul 2012, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor singure, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate cauzate de incendii, starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:

Nr. crt.

Beneficiari

Adresa

Judeţul

Suma acordată

- lei -

1.

Hărtopanu Gheorghe

Comuna Zemeş, satul Bolătău, fără nr. casă

Bacău

2.000

2.

Ciobanu Iosif

Comuna Pîrjol, satul Pustiana, fără nr. casă

Bacău

1.000

3.

Pişta Alexandru Cristian

Municipiul Bistriţa, cartierul Sărata nr. 149

Bistriţa-Năsăud

1.000

4.

Horvath Wilhelm

Municipiul Bistriţa, cartierul Sărata nr. 151

Bistriţa-Năsăud

4.000

5.

Petrache Steluţa

Municipiul Râmnicu Sărat, bd. N. Bălcescu, bl. 1A, ap. 13

Buzău

5.000

6.

Boroghină Geta

Comuna Roseţi, str. Dunărea nr. 3

Călăraşi

2.500

7.

Chiriacescu Costel

Comuna Roseţi, Str. Crinului nr. 26

Călăraşi

4.000

8.

Enache Maria

Comuna Modelu, Str. Viilor nr. 15

Călăraşi

3.000

9.

Iorga Ana-Marusia

Comuna Lehliu, Str. Principală nr. 637

Călăraşi

20.000

10.

Purice Titi

Comuna Roseţi, Str. Crinului nr. 4

Călăraşi

3.000

11.

Răgălie Gheorghe

Comuna Roseţi, str. Crinului nr. 24

Călăraşi

5.000

12.

Ciobanu Stela

Comuna Alexandru Odobescu, satul Gălăţui, str. Găunoşi nr. 3

Călăraşi

5.000

13.

Gîdei Laurenţiu Carmen

Municipiul Călăraşi, Str. Cornişei nr. 50, bl. D1, sc. 1, ap. 8

Călăraşi

5.000

14.

Popa Mihai

Comuna Bălteni, satul Bălteni, fără nr. casă

Vaslui

2.500

15.

Pascaru Costel

Comuna Bălteni, satul Bălteni, fără nr. casă

Vaslui

2.500

16.

Tabacaru Clarisa

Municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl. 151, sc. A, ap. 13

Vaslui

500

17.

Pintilie Aurica

Municipiul Vaslui, Str. Huşului, bl. 156, sc. A, ap. 7

Vaslui

3000

18.

Suiu Constanţa

Comuna Vultureşti, satul Vultureşti, fără nr. casă

Vaslui

1.500

19.

Ferariu Elena

Comuna Vultureşti, satul Voineşti, fără nr. casă

Vaslui

1.000

20.

Noretu Gheorghiţa

Comuna Scundu, satul Avrameşti, fără nr. casă

Vâlcea

3.000

21.

Mîrzan Elena

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dr. Hacman nr. 7, bl. 28, sc. B, ap. 12

Vâlcea

3.000

22.

Anghel Cristina Elena

Comuna Cernişoara, satul Armăşeşti, fără nr. casă

Vâlcea

3.000

23.

Dumitraşcu Carmen

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Splaiul Independenţei nr. 5, bl. 6, sc. A, ap. 6

Vâlcea

5.000

24.

Opriş Marcel

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Republicii nr. 1, bl. R18, sc. B ap. 7

Vâlcea

5.000

25.

Frunzoiu Dochiţa

Oraşul Panciu, str. N. Titulescu nr. 47, bl. UTR, sc. 1, ap. 2

Vrancea

7.000

26.

Ioniţă Cornelia

Şos. Olteniţei nr. 10, bl. 2c, sc. 1, et. 8, ap. 29, sectorul 6

Bucureşti

2.000

27.

Chiş Alexandru

Şos. Giurgiului nr. 123, bl. 4, sc. 5, et. 10, ap. 199, sectorul 4 (domiciliul legal), str. Râmnicu Sărat nr. 22, bl. 7A, sc. 1, ap. 19, sectorul 3 (fără forme legale)

Bucureşti

5.000

28.

Duţu Victor

Str. Covasna nr. 7, bl. E1, sc. 2, et. 4, ap. 39, sectorul 4

Bucureşti

1.000

TOTAL

105.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 845 din data de 13 decembrie 2012