HOTĂRÂRE nr. 373 din 18 mai 2016 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, în condiţiile legii.
Art. 3
Administraţia Naţională "Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, în condiţiile legii

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod ds.

Denumirea bunurilor imobile, conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Locul unde sunt situate bunurile imobile, conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunurilor imobile, conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar

Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar

(lei)

1

63988 parţial

8.03.11

Foraje DA Prut

Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr.: -; DA Prut

Nr. foraje = 25; Suprafaţă ocupată de foraje = mp; CF = ;

foraj adâncime Buciumeni

92.168

2

64009 parţial

8.16.01

Staţii de pompare DA Prut

Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr.: -; DA Prut

2 sp

grup electrogen = 3 buc.

4.493

3

64021 parţial

8.17.02

Acumulare Gilău

Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ; Cluj-Napoca; -; nr.: -; DAJ

vol. total = 3.914 mil. mc, V de atenuare = 1.2 mil. mc

2 buc. vane fluture PN 10 DN 1 aferente prizei de apă

24.574

4

64078 parţial

8.17.03

Acumulare Râuşor, râul Târgului

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Lereşti; -; nr.: -; DAAV

pe râul Târgului, Vt = 68 mil. mc, Vat. = 15.6 mil. mc, sup (NNR) = 180,6 ha

Cărucior manual Electropompă Cerna Staţie seismică

1.535

5

64080 parţial

8.17.03

Acumulare Budeasa şi clădire administrativă râul Argeş

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Budeasa; -; nr: -;

Suprafaţă expropriată = mp; Suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4477664 mp, St = 1176772 mp, Sconstr C1 - dig = 95132 mp, CF nr. 80958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84771, UAT Bascov, St = 1602862 mp, Sconstr C1 - dig mal drept = 127030 mp, CF nr. 84772, UAT Bascov, St = 1697470 mp, Sconstr C1 - dig = 26891 mp, Sconstr C2 - dig = 29164 mp, Sconstr C3 - magazie = 22 mp, Sconstr_C4 - atelier_ mecanic = 93 mp, Sconstr_C5 - batardou = 321 mp, Sconstr_C6 - priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7 - punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7 - punct_comandă = 72 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C8 - priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa

instalaţie şi protecţie tronson II

332.092

6

64084 parţial

8.17.03

Acumulare Zăvoiul Orbului râul Argeş şi staţie Alertpol

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Mogoşani; -; nr: -; DAAV

râul Argeş Vtot = 10.48 mil. mc, Vat = 9.2 mil. mc, sup NNR = 356.49 ha

antenă directivă UNF post măsură P.T.B modem radiocomunicaţie post măsură P.t.B

3.365

7

64085 parţial

8.17.03

Acumulare Văcăreşti şi polder Văcăreşti

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Văcăreşti; -; nr: -; DAAV

Slac = 216.5 ha, Spolder = 507.1 ha, Stot = 20142 mp, Sconstr = 198 mp (sediu sistem P+2), Vt = 14.5 mil. mc, Vat = 9,2 mil. mc, râul Dâmboviţa

post hidro Viişoara post hidro Văcăreşti

5.872

8

64089 parţial

8.17.02

Acumularea Buciumeni

Ţara: România; judeţul: Ilfov;oraşul Buftea; -; nr: -; DAAV

v = 0,8 mil. mc, S = 40 ha

echipament hidromecanic stăvilar Buciumeni

99

9

64176 parţial

8.17.03

Acumularea nepermanentă Mihoieşti

Ţara: România; judeţul: Alba; localitatea Mihoeşti; -; nr: -; DAM

atenuare viituri, asigurarea debitului pentru priza de apă a oraşului Câmpeni, sup. coron. = 130 ha, S(nnr) = 73 ha, Vtot = 9,90 mil. mc, vol. aten. = 9.90 mil. mc, baraj din materiale locale, pe pârâul Arieş

celulă tip Băileşti = 5 buc.

2.100

10

64315 parţial

8.03.12

Noduri hidrotehnice pe râul Dâmboviţa regularizat

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; -; -; nr: -; DAAV

8 buc. noduri hidrotehnice (2 buc. NH cu o deschidere, 6 buc. NH cu 3 deschideri)

sistem de măsură nivel casetă

186.148

11

64494 parţial

8.28.13

Suport antenă RTF

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; MRJ Reşiţa; -; nr: -; DA Banat

12 bucăţi (7 în Caraş-Severin = 63,0799 lei + 2 în Timiş = 15,61 lei)

suport antenă RTF = 8 buc.

72

12

64496 parţial

8.28.01

Posturi hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; -; -; nr: -; DA Banat

5 cabine metalice, platformă meteorologică, împrejmuire plasă sârmă, stâlpi metalici

5 cabine metalice

16

13

64498 parţial

8.28.02

Posturi hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr: -; DA Banat

20 Posturi hidrometrice şi 1 scară pentru adăpost

post hidro Ciavos

4.369

14

64499 parţial

8.28.02

Posturi şi instalaţii hidrometrice

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; -; -; nr: -; DAB

46 de posturi hidrometrice cu instalaţiile aferente, 4 punţi hidrometrice, 1 parcelă scurgere

post hidro Secăşeni pe râul Dognecea, post hidro Ohabiţa, post hidro Comorişte, post hidro Naidăş pe râul Nera, post hidro Vrăniuţ, post hidro Cârlige - intrare post hidro Cârlige - ieşire parcelă de scurgere Radimna post hidro Mehadia, scară acces din metal, post hidro Milcoveni, staţie hidrometrică Milcoveni

24.032

15

64521 parţial

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr: -; Harghita

nr. borne = 166 buc.;

20 buc.

2.091

16

64522 parţial

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr: -; Mureş

nr. borne = 453 buc.;

261 buc.

26.927

17

64523 parţial

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; nr: -; Alba

nr. borne = 475 buc.;

107 buc.

11.188

18

64524 parţial

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -;nr: -; Cluj

nr. borne = 109 buc.;

20 buc.

2.091

19

64525 parţial

8.16.08

Ax Cadastral DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr: -; Sibiu

nr. borne = 61 buc.;

16 buc.

191

20

64564 parţial

8.28.02

Mire şi limnigrafe

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr: -; Satu Mare

6 buc. instalaţii hidrometrice

miră hidrometrică Vezendiu

3.131

21

64565 parţial

8.28.02

Instalaţii hidrometrice DA Prut

Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; nr: -; Vrancea

 

cabină climatizată Feldioara

1.087

22

64567 parţial

8.28.02

Posturi hidrometrice DA Prut

Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; nr: -; DAP

 

scară metalică 4 m Manoleasa scară metalică 6 m Suliţa Burla mira pe 5 piloţi Manolea cabină metal Manoleasa plută evapometrică Ripiceni cabană Ghiocel Ripiceni şi anexe

22.069

23

64569 parţial

8.28.02

Instalaţii hidrometrice DA Prut (punţi hidrometrice)

Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr: -; Iaşi

 

punte hidrometrică

3.006

24

64577 parţial

8.17.03

Baraj priză de apă Clucereasa inclusiv st. de pompe Râul Târgului

Ţara: România; judeţul: Argeş; satul Titeşti; -; nr: -; DAAV

Q = 1.38 mc/s, Râul Târgului

racord electric subteran

17.906

25

64592 parţial

8.03.09

Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

Ţara: România; judeţul: Sălaj; -, -, nr: -; DAST

lungime curs de apă regularizat = 119,045 km

Lreg. = 1,5 km

206.802

26

64604 parţial

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

Ţara: România; judeţul: Argeş; -; -; nr: -; DAAV

lungime curs de apă regularizat = 127,595 km

regularizare Râul Târgului la Câmpulung, Lreg. = 2000 m

71.286

27

64605 parţial

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; -; -; nr: -; DAAV

lungime curs de apă regularizat = 54,34 km

subtraversare Gârliţa Satului la Nucet

6.904

28

64606 parţial

8.03.09

Regularizări DA Argeş-Vedea

Ţara: România; judeţul: Giurgiu; -; -; nr: -; DAAV

lungime curs de apă regularizat = 42,25 km

Regularizare Valea Mamina (aval baraj Berceni II) Lreg = 11,6 km Regularizare Valea Mamina (amonte, între derivaţia Cocioc- Sabar-Argeş şi DC Dobreni- Câmpurelu) Lreg = 6,431 km

38.034

29

64623 parţial

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr: -; DAM

lungime curs de apă regularizat = 628.25 km

Lcons. = 0,2 km, 3 buc. prag

32.877

30

64626 parţial

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; nr: -; BH Mureş

lungime curs de apă regularizat = 186.81 km

Lreg = 0.216 km

46.278

31

64628 parţial

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr: -; BH Mureş

lungime curs de apă regularizat = 142.91 km

Lreg = 3.192 km

60.136

32

64631 parţial

8.03.09

Regularizări DA Mureş

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr: -; Braşov

lungime curs de apă regularizat = 0.024 km

Lreg = 0.024 km, 2 buc. prag

44.710

33

64808 parţial

8.03.09

Consolidări maluri albii

Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; nr: -; DAP

Lconsolidare = 16096 m

Lcons. = 560 m

179.786

34

64846 parţial

8.03.09

Consolidări mal DA Prut

Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; nr: -; DAP

Reabilitare Baranca II şi Oroftiana II, epiuri de piatră, lungime = 23850 m

Lcons. = 8808 m

1.677.312

35

64852

8.28.01

Canton Jibou

Ţara: România; judeţul: Sălaj; oraşul Jibou; -; nr: -; Sălaj

Clădire baracă tip Comăneşti, P, St = 3078 mp Sc = 305 mp, Sd = 305 mp

Clădire baracă tip Comăneşti, P, St = 3078 mp, Sc = 305 mp, Sd = 305 mp

930

36

64889

8.28.08

Garaj pentru 2 tractoare - Cenei

Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Cenei; -; nr: -; DAB

P, cărămidă, şarpantă, St = 37.63 mp

P, cărămidă, şarpantă, St = 37.63 mp

29

37

64892 parţial

8.28.01

Canton 3 Cenei, Bega Veche

Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Cenei; -; nr: -; DAB

P, cărămidă, şarpantă, St = 243.5 mp, Sc = 133 mp, Sa = 110.52 mp, 2 suporturi antenă RTF

suport antenă RTF = 2 buc.

44

38

64922 parţial

8.28.01

Canton 4 Rudna - aval Timiş mal dr.

Ţara: România; judeţul: Timiş; satul Rudna; -; nr: -; DAB

Clădire tip P, cărămidă, şarpantă, St = 216.25 mp, Sc = 52.92 mp, Sa = 163.33 mp, 2 suporturi antenă RTF

suport rabatabil antenă RTF = 2 buc.

10

39

64952 parţial

8.28.01

Canton 22 Albina Timiş mal drept

Ţara: România; judeţul: Timiş; satul Albina; -; nr: -; DAB

P, cărămidă, şarpantă, St = 355.93 mp, Sc = 63.72 mp, Sa = 124.07 mp, 2 suporturi antenă RTF

suport antenă RTF = 2 buc.

19

40

64956 parţial

8.28.01

Canton 26 Hitias

Ţara: România; judeţul: Timiş; satul Hitias; -; nr: -; DAB

P, cărămidă, şarpantă, St = 201.18 mp, S = 70.98 mp, Sa = 130.18 mp, suport antenă RTF

suport antenă RTF

8

41

64963 parţial

8.28.01

Canton 5 Deta

Ţara: România; judeţul: Timiş; oraşul Deta; -; nr:"-; DÂB

Clădire tip P, cărămidă, şarpantă, S = 166.9 mp, Sc = 52 mp, Sa = 114 mp, suport antenă RTF

suport antenă RTF

14

42

64991

8.28.01

Canton Obreja

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; comuna Obreja; -; nr: -; DAB

clădire din zidărie, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 637 mp, Sc = 105 mp, Sa = 532 mp, punct sanitar, împrejmuire, fântână

clădire din zidărie, şarpantă, lemn cu ţiglă, St = 637 mp, Sc = 105 mp, Sa = 532 mp, punct sanitar, împrejmuire, fântână

3.140

43

64992

8.28.01

Canton Gherteniş

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; satul Gherteniş; --; nr: -; DAB

clădire din lemn pe fundaţie beton, P

clădire din lemn pe fundaţie beton, P

3.623

44

65003 parţial

8.28.01

Canton Snagov şi drum de acces canton

Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Gruiu; -; nr: -; Ilfov

Suprafaţă teren = 9517 mp; Suprafaţă construită = C1 - canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; Tip clădire = P+1; CF = 50991, UAT Gruiu Suprafaţă utilă = mp

linie telefonică Snagov

1.708

45

65110 parţial

8.28.01

Staţia hidrologică Târgu Mureş

Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; -; nr: -; DAM

cu toate construcţiile aferente

racord TC Glodeni staţia hidrometrică Solovăstru confecţii metalice pilon antenă Lăpuşna, luntre de serviciu Sovata punte metalică - Roşiori canal limnigraf şi scări acces - Roşiori

99.719

46

65111 parţial

8.28.01

Staţia hidrologică Sighişoara

Ţara: România; judeţul: Mureş; municipiul Sighişoara; -; nr: -; DAM

cu toate construcţiile aferente

confecţii metalice pentru pilon antenă-Albeşti

384

47

65114 parţial

8.28.01

Staţia hidrologică Deva

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; -; nr.: -; Hunedoara

cu toate construcţiile aferente

suport antenă Deva cabină zidărie Teliuc plută evapometrică lac Cinciş luntre NRF Râul Mureş, Brănişca barca Târnava - lac Cinciş portiţă cu flotori râul Mureş Brănişca cons. mal de la st. Pui pe Strei

7.735

48

65115 parţial

8.28.01

Staţia hidrologică Arad

Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; -; nr.: -; Arad

cu toate construcţiile aferente

staţie auxiliară Miniş - Cuvin racord telemăsurare st. Săvârşin

13.109

49

65195 parţial

8.28.01

Canton Sobolciu

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Sobolciu

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire = ; CF = ; suprafaţă utilă = mp

fântână

169

50

65202 parţial

8.28.01

Canton Cheresig

Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Cheresig; -; nr.: -; Bihor

Suprafaţă teren = mp; suprafaţă construită - mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire = ; CF = ; suprafaţă utilă = mp

cabină hidro 2X2X2 Cheresig

1.500

51

65210 parţial

8.28.01

Canton Ineu

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -; Arad

Suprafaţă teren = 847 mp; suprafaţă construită = C1 - staţie_hidro = 111 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - staţie_hidro = 222 mp; tip clădire = P+M; CF = 303991, UAT Ineu; suprafaţă utilă = mp

împrejmuire platformă meteo Ineu

2.000

52

65217

8.28.01

Cabină meteo Ineu

Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -; Arad

 

cabină meteo Ineu

12.267

53

65236 parţial

8.28.01

Canton Cermei

Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

Suprafaţă teren = 1296 mp; suprafaţă construită = C1 - canton = 90 mp, C2 - magazie = 92 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 90 mp, C2 - magazie = 92 mp; tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei; suprafaţă utilă = mp

linie TC Cermei-Taut

799

54

65256 parţial

8.28.01

Cantonul Mileanca

Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr.: -; Botoşani

Suprafaţă teren = 2.137 mp; suprafaţă construită = S_C1 - canton = 90 mp, S_C2 - centrală = 12 mp, S_C3 - grajd = 150 mp, S_C4 - bucătărie = 8 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton = 90 mp, S_C2 - centrală = 12 mp, S_C3 - grajd = 150 mp, S_C4 - bucătărie = 8 mp; tip clădire = P; CF = 50108, UAT Mileanca; suprafaţă utilă = mp

densimetru de zăpadă pluviograf

5.609

55

65289 parţial

8.28.01

Cantonul Podu Iloaiei

Ţara: România; judeţul: Iaşi; oraşul Podu Iloaiei; -; nr.: -; Iaşi

Suprafaţă teren = 9.229 mp; suprafaţă construită = S_C1 - canton = 125 mp, S_C2 - anexa = 116 mp, S_C3 - anexa = 15 mp, S_C4 - anexa = 44 mp, S_C5 - anexa = 56 mp, S_C6 - anexa = 35 mp, S_C7 - anexa = 73 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1 - canton - 125 mp, S_C2 - anexa = 116 mp, S_C3 - anexa = 15 mp, S_C4 - anexa = 44 mp, S_C5 - anexa = 56 mp, S_C6 - anexa = 35 mp, S_C7 - anexa = 73 mp; tip clădire = P; CF = 60906, UAT Podu Iloaiei; suprafaţă utilă = mp

instalaţie solară

3.686

56

65388 parţial

8.28.01

Linii electrice şi TC

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.:-;

7 racorduri + 1

linie TC Cigher

linie TC Criş Alb - Cigher

linie TC Criş Alb mal drept

linie TC Criş Alb mal drept

linie TC Sintea Mare-Iermata

111.651

57

65389 parţial

8.28.01

Instalaţii funicular

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

2 instalaţii

instalaţie funicular Hălmagiu

1.558

58

65401

8.03.12

Construcţii întins cablu

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

3 buc.

3 buc.

4.971

59

65403 parţial

8.28.02

Punte hidrometrică

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

16 buc.

punte metalică Salonta

punte hidrometrică Şilindru

punte hidrometrică Văşad

punte metalică Oşorhei

21.768

60

65405

8.28.02

Punte hidrometrică

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr.: -; Satu Mare

1 buc.

1 buc.

2.500

61

65406 parţial

8.28.01

Instalaţii funicular

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

2 buc.

1 buc. Topa de Criş

1.615

62

65408 parţial

8.28.01

Cabine Hidro

Ţara: România; judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -; Sălaj

2 buc.

cabină meteo Nuşfalău

1.419

63

65409 parţial

8.28.01

Cabine Hidro

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr.: -; Arad

3 buc.

1 buc. cabină metalică Cermei

2.947

64

65410 parţial

8.28.01

Cabine Hidro

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

8 buc,

1 cabină hidro Sălard

1 cabină metalică Oradea

1 cabină metalică Viişoara

10.608

65

65411

8.28.07

Cabină materiale

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Bihor

 

cabină materiale Oşorhei

2.366

66

65412 parţial

8.28.01

Microhidrocentrala Poieni

Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Schitu Duca; -; nr.: -; DAP

clădire

instalaţie RTF (antenă)

5.050

67

121668 parţial

8.17.03

Acumularea Goleşti şi staţie pompe râu Argeş

Ţara: România; judeţul: Argeş; comuna Călineşti; -; nr.: -; DAAV

V = 68 mil. mc; Vat = 12,5 mii mc; SupNNR = 758 ha

3 buc. senzor unghiular deschidere vană

675

68

149927 parţial

8.17.02

Lac de acumulare Mihăileşti

Ţara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Mihăileşti; -; nr.: -; DAAV

inclusiv diguri de contur, vol. total = 72.2 mil. mc, supr. = 1030 ha, Ldig.stg. = 11.5 km, Ldig.dr. = 2 km

deversori triunghiulari = 4 buc.

1.501

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 25 mai 2016