ORDIN nr. M.109 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
1.La articolul 16 din Instrucţiunile privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.12/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 6 februarie 2009, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Direcţia informare şi relaţii publice are în coordonare, pe linie de specialitate, jurnalism şi informare publică, Trustul de presă al Ministerului Apărării Naţionale, care este organizat pe redacţii ale publicaţiilor şi emisiunilor de radio şi televiziune."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 25 septembrie 2012