RECTIFICARE din 11 august 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015
La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
1.la pct. 2 "Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2014 cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară", la nr. crt. 11, în loc de:

"11.

Beianu Dumitru

română

1650502520010

10.283,50"

se va citi:

"11

Beianu Dumitru

română

1650502520010

14.513.50"

2.la pct. 4 "Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2014 donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară", după nr. crt. 102*) se va citi:

"103.

Barbu Valentin

română

1840623100167

10.000

bani

15.09.2014

104.

Marin Petre

română

1670722400201

10.000

bani

15.09.2014"

__
*) A se vedea şi rectificarea din data de 27 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2015.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 605 din data de 11 august 2015