În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007. cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012. cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Ion Stoica,

secretar general

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Septimiu Buzaşu,

secretar de stat

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 794 din data de 26 noiembrie 2012