DECIZIE nr. 5 din 8 septembrie 2016 privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 8 septembrie 2016
În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
preşedintele Senatului decide:
Articol unic
În ziua de 8 septembrie 2016, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 8 septembrie 2016