ORDIN nr. 27 din 24 august 2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază
Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. f) din aceeaşi lege,
directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emite prezentul ordin.
Art. 1
Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 1.
Art. 2
Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 2.
Art. 3
Se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerilor prevăzuţi în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

___
*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, deoarece sunt informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 27 august 2015