HOTĂRÂRE nr. 964 din 29 octombrie 2014 privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora în condiţiile legii.
Art. 3
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor pentru care se modifică descrierea tehnică şi, după caz, adresa poştală

Denumirea bunului

Codul de clasificare şi nr. MFP

Persoana juridică ce administrează bunul
(denumire - CUI)

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar
(lei)

Clădire administrativă Satu Mare

8.29.08; MF 34083

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor -4192880

Casă şi teren aferent cu suprafaţa de 7.118 mp, nr. cadastral 672, CF nr. 431, Martineşti

Satul Martineşti, comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

construcţia - 80.179,
terenul - 30.044

Teren suprafaţă totală Satu Mare

8.05.03; MF 34123

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor -4192880

Teren cu suprafaţa totală de 407.482 mp, în următoarele parcele: A 441-88.600 mp, A 447-104.700 mp, L 442-7.000 mp, Cc 443-182 mp, A 503-100.000 mp, A 507-99.700 mp, Cnl 444-500 mp, Cnl 446-500 mp, Cnl 504-1.200, 506-1.200 mp, De 505-2.700 mp, De 445-1.200 mp

Comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

389.690

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

Codul de clasificare şi nr. MFP

Persoana juridică ce administrează bunul (denumire - CUI)

Descriere tehnică

Adresa

Temei juridic

8.29.08;
MF 34083

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor-4192880

Casă şi teren aferent cu suprafaţa de 7.118 mp, nr. cadastral 672, CF nr. 431, Martineşti

Satul Martineşti, comuna Odoreu, judeţul Satu Mare

Sentinţa civilă nr. 1.454/D/2008; Decizia ISTIS nr. 47/2012

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 808 din data de 6 noiembrie 2014