HOTĂRÂRE nr. 972 din 16 decembrie 2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"
Având în vedere:
- Scrisoarea Comisiei Europene (CE) Ares (2015) 1448499 din 1 aprilie 2015;
- Scrisoarea Comisiei Europene (CE) Ares (2015) 4236993 din 12 octombrie 2015,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 571 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă utilizarea procentului de 2% pentru stabilirea sumelor care se decertifică definitiv şi, respectiv, care se deduc procentual definitiv, aferente cheltuielilor din cadrul contractelor de finanţare încheiate cu beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii, finanţaţi din axa prioritară 1 "Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", înregistrate în sistemul informatic SMIS pe alte categorii decât 301 "Investiţii întreprinderi mari sector productiv" şi 304 - "Instrumente financiare".
Art. 2
Valoarea sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă se calculează prin aplicarea procentului de 2% asupra cheltuielilor incluse în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene până la data de 30 noiembrie 2015, aferente contractelor de finanţare prevăzute la art. 1.
Art. 3
Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice aplică decertificarea definitivă, prin reducerea sumelor declarate în prima declaraţie de cheltuieli şi aplicaţie de plată transmisă Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu suma de 6.671.489,81 euro, care a fost calculată conform prevederilor art. 2.
Art. 4
Valoarea sumelor pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă se calculează prin aplicarea procentului de 2% asupra cheltuielilor care se certifică prin declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de plată care se transmit Comisiei Europene până la închiderea programului, efectuate în cadrul contractelor de finanţare prevăzute la art. 1, pentru care s-a aplicat şi decertificarea definitivă.
Art. 5
Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice aplică deducerea procentuală definitivă la declaraţiile de cheltuieli şi aplicaţiile de plată, care se transmit Comisiei Europene, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 4.
Art. 6
Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" are responsabilitatea elaborării şi transmiterii către Autoritatea de certificare şi plată, cu ocazia fiecărei declaraţii de cheltuieli, a listei proiectelor care au cheltuieli incluse în declaraţia respectivă şi pentru care se aplică deducerea procentuală definitivă, în condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 935 din data de 17 decembrie 2015