HOTĂRÂRE nr. 656 din 31 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman", secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 1.198 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 1.199 şi 1.200, prevăzute în anexa nr. 1.
2.Anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 50, 52, 103, 2021, 235, 239, 2451 şi 4252;
b)la poziţia nr. 209, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "str. av. Al. Colfescu nr. 34, N - str. av. Al. Colfescu, S - proprietăţi particulare, E - proprietate particulară, V - str. Negru Vodă, Suprafaţa teren = 3.659 mp, din care suprafaţa construită = 1.536 mp"
c)la secţiunea I "Bunuri imobile", litera h) "terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local", după poziţia nr. 229 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 2291, prevăzută în anexa nr. 2.
3.La anexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele", secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 484 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 485-489, prevăzute în anexa nr. 3.
4.La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiori de Vede", secţiunea I, litera o) "ALTELE" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "vecinătăţi: Nord - DJ 612A, Sud - proprietate privată, Est - râul Vedea, Vest - proprietate privată, suprafaţa totală teren - 10.039 mp, clădire P+1 din cărămidă acoperită cu tablă - suprafaţa construită 87 mp, utilităţi: apă, energie electrică, fosa septică V = 15 mc, teren tenis zgură - suprafaţa 1.020 mp, teren handbal - suprafaţa 1.462 mp, clădire wc din cărămidă acoperită cu tablă - suprafaţa 12 mp, puţ propriu apă - 1 buc."
5.Anexa nr. 10 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bogdana" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "sat Ulmeni, Cvartal 31, parcelele 1076, 1077, teren aferent 2.697 mp, din care 2.479 mp curţi şi construcţii şi 218 mp teren arabil; Vecini: N - S.A. Unirea Ulmeni; S - Mitalac N. Marian; V - Mitalac I. Marin; E - DN 65E; fundaţia este din beton, acoperişul cu tablă, ziduri din cărămidă arsă, racordat la reţeaua electrică. Suprafaţa construită: 369 mp"
6.La anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buzescu", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 2.
7.La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 2.
8.Anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu", se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Suprafaţa construită - 177 mp, suprafaţă teren aferent - 742 mp, zidărie cărămidă arsă, acoperiş tablă, având următoarele vecinătăţi: Nord - Spaţiu recreere - Teren de sport, comuna Crângu, Est - Călin Marin, Sud - DN52A, Vest - Stoican Nicolae";
b)după poziţia nr. 205 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 206, prevăzută în anexa nr. 4.
9.Anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobroteşti" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Amplasare - T45, P1555, carte funciară nr. 20127, suprafaţă - 3.519 mp, Sc - 300 mp, Structură - fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş - tablă zincată; Vecinătăţi: N - Zamfira Mihalache şi Miţă Dumitru, S - Buturugă Marian şi teren primărie, E - Lupu Marian şi Martac Ilie, V - teren primărie şi drum stradal"
10.Anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti Vlaşca" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Izvorul Rece, de la Marciu A-dru la Dumitru A-drina, din bolovani de râu, parcela 60, suprafaţa - 4.193 mp, suprafaţa construită - 1.815 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Petru Cercel, de la Glăvan Victor la Ivan M. Tudor, din bolovani de râu, parcela 122, suprafaţa -4.517 mp, suprafaţa construită - 1.915 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Libertăţii, de la Oană Ion la Mariţa Nicolae, din bolovani de râu, parcela 62, suprafaţa - 1.022 mp, suprafaţa construită - 587 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Pavel Voinea, de la Mariţa Nicolae la Ivan Nicoleta, din balast, parcela 181, suprafaţa - 2.177 mp, suprafaţa construită - 1.071 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Fundata, de la Tiţă Ion la Fieraru Nicolae, din balast, parcela 156, suprafaţa - 275 mp, suprafaţa construită - 187 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Castanilor, de la Liţă Ion la Bogatu Marin, din balast, parcela 143,155, suprafaţa - 755 mp, suprafaţa construită - 445 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013";
- la poziţia nr. 48, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Str. Pavel Voinea, de la Vochiţă Tudor la Liţă Marin, din bolovani de râu, parcela 181, suprafaţa - 2.904 mp, suprafaţa construită - 1.054 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca" şi coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013"
11.Anexa nr. 34 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frumoasa" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 126, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: - "Teren în suprafaţă de 1.427 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în intravilanul comunei Frumoasa, judeţul Teleorman, cvartal 7, parcelele 242, 243, 244 identificat cadastral la nr. 20313, cu vecini la răsărit - Cămin cultural, NC 20305, la apus lot 2-20311 - Consiliul Local Frumoasa, la miazăzi lot 2-20311 - Consiliul Local Frumoasa şi la miazănoapte - Pârvu Emilian, NC 20009 - Petrică Ion, Calotă Constantin.
- Teren în suprafaţă de 11.179 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în intravilanul comunei Frumoasa, judeţul Teleorman, cvartal 7, parcelele 242, 243, 244 identificat cadastral la nr. 20314, cu vecini la răsărit - DC 26, la apus Ţane Marin - NC 239, la miazăzi drum şi la miazănoapte - Petrică Alexandru, Pârvu Emilian, lot nr. 1- Consiliul Local Frumoasa, Cămin cultural, NC 20305";
- la poziţia nr. 127, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Şcoală - Construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă de 930 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C1";
- la poziţia nr. 128, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Atelier + Sală de sport - Construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă de 169 mp, situate în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C2";
- la poziţia nr. 129, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Şcoală - Construcţii administrative şi social culturale în Suprafaţă de 205 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244. nr. cadastral 20314-C3";
- la poziţia nr. 130, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Magazie, WC + Magazie - Construcţii şi anexe în suprafaţă de 112 mp, situate în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244. nr. cadastral 20314-C4 şi C5";
- la poziţia nr. 131, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Casa pompe - Construcţii industriale şi edilitare în suprafaţă de 23 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C6";
- la poziţia nr. 132, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Grup sanitar-Construcţii anexă în suprafaţă de 68 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C7"
12.La anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gratia", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 46.
13.Anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Islaz" se modifică şi "se completează după cum urmează:
a)la Secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 2;
b)după poziţia nr. 322 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 323-337, prevăzute în anexa nr. 5.
14.Anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lisa" se modifică după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 133;
b)la poziţia nr. 132, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol D.e. 230-D.e. 234", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "suprafaţa totală de 34.146 mp compusă din: D.e. 230 - extravilan comuna Lisa, Lungime 2.291,47 m, începe de la DN51A şi se termină în D.e. 234;
- D.e. 234 - extravilan comuna Lisa, lungime - 2.244 m, începe de la De 230 şi se termină în DN51A;
- Drum lateral 1 - lungime 15 m, Drum lateral 2 - lungime 15 m, Drum lateral 3 - lungime 15 m, Drum lateral 4 - lungime 15 m, Drum lateral 5 - lungime 15 m, Drum lateral 6 - lungime 15 m, Drum lateral 7 - lungime 15 m, Drum lateral 8 - lungime 15 m, Drum lateral 9 - lungime 15 m, Drum lateral 10 - lungime 15 m, Drum lateral 11 - lungime 15 m" şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârea Consiliului Local nr. 25/30.10.2013"
15.La anexa nr. 43 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 4.
16.Anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năsturelu" se modifică după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 11;
b)la poziţia nr. 131, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Înfiinţarea spaţiilor de recreere - teren de sport, comuna Năsturelu, satul Năsturelu, judeţul Teleorman"
17.La anexa nr. 51 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Olteni", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 58.
18.Anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Piatra" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 161, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Vecini; Nord - drum sătesc 1556; Est - islaz comunal; Sud - nr. cadastral 419 şi Consiliul local; Vest - DN 65E. Teren aferent - 17.844 mp."
19.Anexa nr. 59 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poroschia", secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Bloc cu 8 apartamente şi parter comercial", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "suprafaţă construită - 496 mp, suprafaţa desfăşurată - 1.488 mp; P+2, suprafaţă aferentă bloc - 685 mp; vecini: N - Biserica Ortodoxă Poroschia, E - Spitalul de Psihiatrie Poroschia, S - Spitalul de Psihiatrie Poroschia, V - DN 51, clădirea este construită din cărămidă BCA, acoperiş planşeu beton armat; număr de apartamente - 8", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "1993" şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins; "352.000"
20.La anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scrioaştea", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 83.
21.Anexa nr. 66 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scurtu Mare", secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal 2 - Drăceşti-Albeni", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
"Limită comuna Tătărăştii de Jos-limită comuna Poeni;
Lungime totală = 9,0 km, din care:
- de la km 3+000-km 3+900 - infrastructură asfalt - extravilan;
- de la km 3+900-km 3+992 - infrastructură piatră - extravilan;
- de la km 3+992-km 4+516 - infrastructură piatră intravilan - satul Drăceşti;
- de la km 4+531-km 4+603 - infrastructură piatră - intravilan - satul Drăceşti;
- de la km 4+609 - km 5+700 - infrastructură piatră - intravilan - satul Drăceşti;
- de la km 5+700-km 7+730 - infrastructură asfalt - extravilan;
- de la km 7+734-km 8+000 - infrastructură asfalt - intravilan - satul Albeni;
- de la km 8+000-km 9+800 - infrastructură piatră - intravilan - satul Albeni;
- de la km 9+800-km 12+000 - infrastructură asfalt - extravilan;
Lăţime parte carosabilă = 5,50 m, Lăţime ampriză + zona de siguranţă = 13,00 m", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "2008", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.953,981" şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Finanţat prin Programul SAPARD"
22.La anexa nr. 71 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siliştea Gumeşti", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 4.
23.Anexa nr. 73 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra", secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Slobozia Mândra, local B", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Intravilan, Cvartal 43, parcela 1, N - Achim Gheorghe, S - Jalca Voicu, E - DJ 546, V - teren neproductiv, fundaţie beton, pereţi cărămidă, învelitoare tablă, încălzire: Centrală termică, dotări tehnico - edilitare: energie electrică şi apă curentă, Suprafaţă teren şcoală - 8.586 m, suprafaţă construită şcoală - 473 mp, construcţii anexe - 115 mp, Teren spaţiu public de recreere - 1.033 mp, conform Cărţilor funciare nr. 20121 şi nr. 20122 ", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "1966", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "140.000" şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "Protocol preluare în baza OUG nr. 30/2002"
24.La anexa nr. 78 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Talpa", secţiunea I "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 3.
25.La anexa nr. 81 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian", secţiunea I "Bunuri Imobile", după poziţia nr. 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 98, prevăzută în anexa nr. 6.
26.Anexa nr. 86 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara", Secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 341 mp, vecinătăţi: Est - Soare Ion, Vest - DN 51 A, Sud - şcoala generală, Nord - DS 38, fundaţie din beton, pereţi din Cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 1.007 mp, gard beton armat şi plasă de sârmă -4,70 ml", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "126.373";
- la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 65 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică'', coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.445";
- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 60 mp, fundaţie din beton, pereţi din pământ bătut, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "3.092";
- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 14 intravilan, parcela 214, suprafaţa construită - 574 mp, vecinătăţi: Est - DC 9, Vest - Soare Florea, Sud - teren primărie, Nord - DS 12, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 1.786 mp, împrejmuire cămin cultural 49 ml plasă de sârmă", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "512.285";
- la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 14 intravilan, parcela 214, suprafaţa construită 19 mp, fundaţie din beton, pereţi din beton, învelit cu ţiglă", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.134";
- la poziţia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 33 intravilan, parcela 786, suprafaţa construită - 126 mp, suprafaţa utilă - 118 mp, vecinătăţi: Est- Popescu Gheorghe, Vest - DC 9, Sud - Opaina Emilian, Nord - Popescu Gică, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 431 mp, împrejmuire 12,4 ml plăci din beton armat", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "18.875";
- la poziţia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită - 482 mp, suprafaţa utilă - 435 mp, vecinătăţi: Est - Zorilă Ion, Soare Ion, Vest - DN 51 A, Sud - DN 51A, Nord - clădire primărie, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 2.632 mp, gard de beton - 93 ml, 2 porţi metalice a câte 1 ml", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "358.756";
- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită 24 mp, suprafaţa utilă 23 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "5.566";
- la poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită 50 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "121.500";
- la poziţia nr. 22, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 11 intravilan, parcela 159, suprafaţa construită magazie 55 mp, suprafaţa construită wc 23 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "8.246";
- la poziţia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 32 intravilan, parcela 738, suprafaţa construită 164 mp, vecinătăţi: Est - Mirea Alexandru, Vest - DC 9, Sud - drum secundar, Nord - Didilet Doru, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică, teren aferent clădirii - 641 mp, gard de beton armat şi panouri de sârmă - 52,15 ml, porţi metal 3,90 ml, portiţă 1 ml", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "85.225";
- la poziţia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "Tarlaua 32 intravilan, parcela 738, suprafaţa construită magazie 17 mp, suprafaţa construită wc 11 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "2.062"
27.Anexa nr. 92 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dracea" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
"- Cadastru funciar nr. 20185; lot 1; suprafaţă de teren totală ocupată = 11.188 mp; suprafaţa totală construită = 1.109 mp, din care:
C1 - grădiniţă, Sc = Sd = 457 mp
C2 - magazie, Sc = Sd = 95 mp
C3 - şcoală, Sc = Sd = 533 mp
C4 - wc, Sc = Sd = 24 mp
Vecini:
Nord - Râul Călmăţui
Sud - DJ 653 şi drum sătesc
Est - teren primărie
Vest - răul Călmăţui
- Cadastru funciar nr. 20186; lot 2; Teren sport; Suprafaţă totală = 1.500 mp;"
28.Anexa nr. 98 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Uda Clocociov" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 2;
b)după poziţia nr. 198 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 199, prevăzută în anexa nr. 7.
Art. II
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.199

8.0302

Insula Belina

Comuna Seaca, judeţul Teleorman
Curs de apă - Dunărea
Cod hidrografic - XIV
Suprafaţa terenului = 2.103.885 mp Suprafaţa construită C2 - parapet = 403 mp

Nr. cadastral 20793

2014

2.287.799,00

Domeniul public al Judeţului Teleorman, conform Hotărârii Guvernului nr. 943/2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30/2014

1.200

8.03.02

Braţul Pavel

Comuna Seaca, judeţul Teleorman
Curs de apă - Dunărea
Cod hidrografic - XIV
Lungimea - 4.587 m
Suprafaţa terenului = 1.368.773 mp
Nr. cadastral 20792

2014

449.999,00

Domeniul public al Judeţului Teleorman, conform Hotărârii Guvernului nr. 943/2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30/2014

ANEXA nr. 2: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria

SECŢIUNEA I; BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

  

h) "terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local"

    

2291.

1.6.2

Ferma Liceului Tehnologic "Nicolae Bălcescu"

Adresă imobil: Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 2 Teren şi construcţii în suprafaţă totală de 147.231,00 mp, din care: suprafaţa construită 3.124,00 mp

2007

-

Domeniul public al municipiului Alexandria, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2013

ANEXA nr. 3: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

485.

-

Teren

Str. Libertăţii

Adresă:

Str. Libertăţii nr. 80 bis

Suprafaţă teren = 422 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Libertăţii

S - proprietate privată Pena Mihalache

E - proprietate privată Stancu Marian şi Pop Maria

V - str. Grigore Alexandrescu şi proprietate privată - Nc 2329

2012

29.000

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013
CF 22627

486.

1.6.8.

Imobil (teren şi construcţie) Str. Griviţei

Adresă:

Str. Griviţei nr. 2
Suprafaţă teren = 314 mp

Suprafaţă construită = 92 mp
Vecinătăţi:

N - teren municipiul Turnu Măgurele

S - Str. Griviţei

E - proprietăţi private

V - teren municipiul Turnu Măgurele şi proprietate privată Nc 1851

2012

Valoare totală = 67.132 Valoare teren - 51.308 Valoare construcţie = 15.824

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013
CF 22636

487.

-

Teren Str. Primăverii

Adresă:

Str. Primăverii nr. 2 C Suprafaţă teren = 2.898 mp

Vecinătăţi:

N - Enulescu Ioan şi Turcu Dumitru

S - teren municipiul Turnu Măgurele

E - teren municipiul Turnu Măgurele

V - municipiul Turnu Măgurele, Str. Primăverii

2012

267.331

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013

CF 22626

488.

-

Teren Str. Griviţei

Adresă:

Str. Griviţei nr. 5 A

Suprafaţă teren = 618 mp

Vecinătăţi:

N - teren municipiul Turnu Măgurele (CF 21755)

S - teren municipiul Turnu Măgurele

E - municipiul Turnu Măgurele, Str. Griviţei

V - teren municipiul Turnu Măgurele

2012

100.328

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013

CF 22633

489.

1.1.5.1.

Imobil - platformă betonată, str. Memoriile 2 Mai nr. 90 A

Adresă:

Str. Memoriile 2 Mai nr. 90 A Suprafaţă platformă betonată = 290 mp

Vecinătăţi:

N - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai, proprietate privată - nr. cadastral 22225

S - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai, proprietate privată - nr. cadastral 21365

E - proprietate privată - nr. cadastral 22225; proprietate privată - nr. cadastral 21365

V - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai

2014

32.886

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014

CF 22816

ANEXA nr. 4: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

206.

-

teren

Intravilan, satul Crângu, teren suprafaţa totală - 1.401 mp, având următoarele vecinătăţi: N - Mihai Gheorghe, Neacşa Gica

E - Călin Marian

S - cămin cultural

V - Stoican Nicolae

2013

36.146

Domeniul public al comunei Crângu conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2013

ANEXA nr. 5: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Islaz

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

323.

-

Poiana Chirhanalei (loc de joacă)

Str. General Toma Liscu nr. 1817 - Islaz

Suprafaţa: 1.469 mp Vecinătăţi:

N - str. G-ral Toma Lişcu

E - Blejan Ionel

S - fluviul Dunărea

V - uliţă

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

324.

-

Poiana Fântânei "La Ghiţă Dia" (spaţiu de recreere)

Str. Frăţiei nr. 1811 A - Islaz

Suprafaţa: 913 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Independenţei

E - Oancea Elisabeta, Oancea Ion, Soare Florinel, Lechinţan Marioara

S - Cerban Emil

V - Str. Frăţiei

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

325.

-

Poiana Fântânei "La Voican" (loc de joacă)

Str. Cristian Tell nr. 1508A - Islaz

Suprafaţa: 807 mp

Vecinătăţi:

N - Gargaz Gheorghe

E - str. Cristian Tell

S - Nr. cadastral 20438

V - Gruia Petra şi Cîrciumaru Procopie

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

326.

-

Poiana Fântânei "La Bina" (spaţiu de agrement)

Str. Fraţii Goleşti nr. 1825 - Islaz

Suprafaţa; 720 mp

Vecinătăţi:

N - Crîmu Corneliu

E - str. Fraţii Goleşti

S - Str. Pescăruşului

V - Mincă G. Marin

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

327.

-

Poiana Fântânei

"La Mărghidanul" (spaţiu de agrement)

Str. Mircea cel Bătrân nr. 1989 - Islaz

Suprafaţa: 1.267 mp

Vecinătăţi:

N - str. Mircea cel Bătrân

E - uliţă

S - Crînguş Elena şi Pică Ioana

V - Marioara I. Florea

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

328.

-

Poiana Fântânei "La Turcu"

Str. Armoniei nr. 1456A - Islaz

Suprafaţa: 709 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Breslei

E - Turcu Mitrica

S - Str. Armoniei

V - Str. Poieniţei

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

329.

-

Poiana Fântânei "La Dima" (spaţiu de recreere)

Str. Trandafirului nr. 1388A - Islaz

Suprafaţa: 673 mp

Vecinătăţi:

N - Hainagiu I. Florea

E - str. Ghe. Magheru

S - Str. Trandafirilor

V - Trandafir M. Paraschiva

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

330.

-

Poiana Fântânei "La Ţigănie" (loc de joacă)

Str. Horei nr. 812A - Islaz

Suprafaţa: 1.045 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Horei

E - Fîţă Anghel

S - Mandin Sofica şi Mandin Călin

V - str. Popa Şapcă

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

331.

-

Poiana Fântânei "La Zamfirescu" (spaţiu de recreere)

Str. Vânătorului nr. 770A

Suprafaţa: 435 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Horei

E - Str. Vânătorului

S - Str. Horei

V - Str. Vânătorului

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

332.

-

Poiana Fântânei "La Stancu lui Niţu"

Şoseaua Islazului nr. 132A- Moldoveni

Suprafaţa: 315 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Nucului

E - DJ 642

S - Miu Stancu

V - Str. Nucului

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

333.

-

Poiana Fântânei "La Muşuroi" (spaţiu de agrement)

Şoseaua Islazului nr. 44A - Moldoveni

Suprafaţa: 473 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Concordiei

E - DJ 642

S - Muşuroi Ion

V - Str. Concordiei

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

334.

-

Poiana "La Clin"

Şoseaua Islazului nr. 29A - Moldoveni

Suprafaţa: 134 mp

Vecinătăţi:

N - Gruia M. Florea

E - Str. Sălcioarei

S - Str. Sălcioarei

V - DJ 642

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

335.

-

Poiana Grănicerilor

Str. Fraţii Goleşti nr. 953A - Islaz

Suprafaţa: 3.929 mp

Vecinătăţi:

N - Florica Eugenia

E - Limită proprietate

S - str. Fraţii Goleşti

V - str. Fraţii Goleşti

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

336.

1.6.2.

Monument istoric (placă comemorativă)

Str. Dunării nr. 69 - Islaz

Suprafaţă teren: 68 mp

Suprafaţă construită: 6 mp

Vecinătăţi:

N - parc comunal

E - DJ 642

S - str. 1 Decembrie 1918

V - parc comunal

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 şi 65/2013

337.

-

Teren intravilan (proiect) "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi"

Tarlaua 90/3, parcela 1, Islaz

Suprafaţa: 5.000 mp

Vecinătăţi:

N - teren primărie extravilan

E - teren primărie intravilan

S - DE 912

V - Teren Parohia islaz nr. 2 extravilan

2013

-

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013

ANEXA nr. 6: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

98.

1.6.2.

Dispensar uman

Tarlaua 46

Parcela 1175

Construcţie - 231 mp

Teren aferent - 1.186 mp

Vecini:

N - Stoica Teodor

S - DN 51A

E - căminul cultural

V - Drum acces şi dispensar veterinar

2014

138.251

Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2014

ANEXA nr. 7: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Uda Clocociov

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

199.

-

Teren de interes public pentru obiectivul de investiţii "Construcţii, servicii, târg săptămânal, comuna Uda Clocociov"

N - DE

S - Geodoiu Leonidă

E - şcoala gimnazială

V - DE

Suprafaţă = 9.478 mp

Cvartal 4

Cartea funciară nr. 20058

-

-

Domeniul public al comunei Uda Clocociov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 590 din data de 7 august 2014